O Bibliotece

Gminna Biblioteka Publiczna w Skórcu
Powstała w 1949 r. Jest samorządową instytucją kultury.
Pracuje 1 osoba na całym etacie. Pracownik oprócz podstawowych zadań pomaga w wyszukiwaniu informacji tematycznych, sporządzaja zestawienia bibliograficzne na zamówienie, realizuje wypożyczenia międzybiblioteczne, organizuje lekcje biblioteczne. GBP jest również organizatorem życia społeczno-kulturalnego. Organizowane są imprezy czytelnicze dla dzieci i młodzieży, konkursy gminne, wieczorki z poezją.
Gminna Biblioteka Publiczna posiada (stan na 31 grudnia 2018 r.):

 • księgozbiór liczący 23219 woluminów
 • zbiory audiowizualne -701 kaset
 • 133 dokumentów elektronicznych
 • Biblioteka posiada również zbiory dotyczące Siedlec i regionu udostępniane na miejscu.

Biblioteka czynna:

 • poniedziałek 8,00 – 16,00
 • wtorek 11,00 – 19,00
 • środa 8,00 – 16,00
 • czwartek 11,00 – 19,00
 • piątek 8,00 – 16,00
  Wypożyczalnia posiada wolny dostęp do księgozbioru. Zbiory udostępniane na zewnątrz to: literatura piękna dla dzieci, młodzieży i dorosłych; literatura popularnonaukowa, lektury szkolne.
  Kącik czytelniczy czynny jest w godzinach pracy biblioteki . Zbiory udostępniane na miejscu:
  -encyklopedie ogólne i dziedzinowe
  -leksykony i kompendia wiedzy
  -słowniki (językowe również)
  -podręczniki akademickie
  -herbarze
  -publikacje dotyczące Unii Europejskiej i organizacji pozarządowych
  -The Nev Encyklopedia Bratanica
  -czasopisma
  -zbiory dotyczące regionu
  Katalogi:
  -alfabetyczny (kartkowy)
  -tytułowy (kartkowy)
  -rzeczowy według Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej (kartkowy)
  -komputerowy (system MAK+)