Jesteś tutaj:

Dzień: 2021-10-08

Gminny Konkurs Recytatorski „Poezja Krzysztofa Kamila Baczyńskiego”

Więcej o: Gminny Konkurs Recytatorski „Poezja Krzysztofa Kamila Baczyńskiego”

Gminny Konkurs Recytatorski

„Poezja Krzysztofa Kamila Baczyńskiego”

Dla uczniów klas 7-8 szkoły podstawowej w gminie Skórzec

Mając na uwadze fakt, że w 2021 r. jest obchodzona 100. rocznica urodzin Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Gminna Biblioteka Publiczna w Skórcu przy współpracy z biblioteką szkolną z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Skórcu organizuje konkurs tematyczny dla młodzieży z gminy Skórzec. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne oraz dostępne dla każdego ucznia klas 7-8 szkoły podstawowej z terenu gminy Skórzec

Konkurs ma na celu przybliżyć jego uczestnikom postać Krzysztofa Kamila Baczyńskiego i jego twórczość.

Konkurs i przygotowanie do niego mogą stanowić dla nauczycieli dodatkową pomoc w procesie dydaktycznym.

Na konkurs należy przygotować jeden wiersz Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, wyuczyć się na pamięć i zaprezentować. Czas wykonania nie może przekroczyć 15 minut.

Komisje Konkursowe przy ocenie recytatorów wezmą pod uwagę: dobór repertuaru, interpretację utworów i ogólny wyraz artystyczny, Użycie pozasłownych środków wyrazu jest dopuszczalne, o ile służy wzbogaceniu wypowiedzi artystycznej. Celowość ich użycia ocenia Komisja

Wszystkie informacje o Konkursie znajdują się na stronie internetowej: http://skorzec.bibliotekimazowsza.pl

Dodatkowe informacje o Konkursie można uzyskać bezpośrednio u Organizatora i pisząc na adres e-mail: biblskor@op.pl.

Regulamin określa warunki uczestnictwa i sposób przeprowadzenia Gminnego Konkursu Recytatorskiego „Poezja Krzysztofa Kamila Baczyńskiego”.

8 października 2021 r. Organizator ogłasza regulamin Konkursu na stronie internetowej  http://skorzec.bibliotekimazowsza.pl.

Szkoły mogą się zgłaszać do konkursu od dnia 8 października do dnia 15 października 2021 r. włącznie.

Etap szkolny – do 26 października 2021 r.

Etap gminny – 29 października.

Regulamin i Załączniki:

Do góry