Jesteś tutaj:

Dzień: 2023-04-26

Podsumowanie 2022 roku

Więcej o: Podsumowanie 2022 roku

Kochani, chcemy gorąco podziękować wszystkim Czytelnikom, mieszkańcom Gminy Skórzec i przyjaciołom Biblioteki za każde miłe słowo, za każdą wizytę i spotkanie. Dziękujemy za to, że nas motywujecie. To był bardzo ciekawy, dobry rok dla nas. Rozwijamy się wspólnie.

Niech Biblioteka Wam służy!

SPRAWOZDANIE OPISOWE

Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SKÓRCU

ZA ROK 2022

 1. Status formalno-prawny Biblioteki

Gminna Biblioteka Publiczna w Skórcu jest samorządową instytucją kultury, wpisaną do Rejestru Samorządowych Instytucji Kultury Gminy Skórzec. Wypełniając działalność statutową Gminna Biblioteka służy zaspokajaniu potrzeb czytelniczych, edukacyjnych, kulturalnych, samokształceniowych i informacyjnych mieszkańców Gminy oraz uczestniczy w upowszechnianiu wiedzy i kultury.

Wszystkie swoje zadania realizuje w siedzibie głównej w Skórcu.

Biblioteka podlega merytorycznemu nadzorowi Biblioteki Głównej m. st. Warszawy – Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego oraz Biblioteki Powiatowej –
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznego im. Ireny Ostaszyk w Mordach.

 • Zadania podstawowe

Do podstawowych zadań Biblioteki należy:

1) gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych,

2) prowadzenie działalności informacyjnej, zwłaszcza informowanie o zbiorach własnych,

3) prowadzenie działalności bibliograficznej, dokumentacyjnej, edukacyjnej i popularyzatorskiej,

4) udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz, prowadzenie wymiany międzybibliotecznej,

5) organizowanie czytelnictwa i zapewnienie obsługi bibliotecznej osób niepełnosprawnych,

6) współdziałanie z innymi bibliotekami i instytucjami kultury w zakresie rozwijania czytelnictwa i zaspokajania potrzeb edukacyjnych i kulturalnych mieszkańców Gminy,

7) tworzenie i udostępnianie baz danych katalogowych, bibliograficznych i faktograficznych,

8) organizowanie i prowadzenie różnych form pracy z czytelnikiem służących popularyzacji książki, sztuki i nauki oraz upowszechnianiu dorobku kulturalnego gminy i regionu.

Biblioteka współpracuje z innymi bibliotekami, instytucjami kultury, podmiotami prowadzącymi działalność kulturalną, stowarzyszeniami i związkami twórców i artystów oraz organami władz publicznych zajmujących się działalnością kulturalną w zakresie: udostępniania zbiorów, wymiany wydawnictw, wymiany informacji, doświadczeń i osiągnięć, programów bibliotecznych, inicjatyw naukowych i kulturalnych.

 • Finanse Biblioteki w 2022 r.
 • Dotacja Organizatora:  204 417,78 zł –  na bieżącą działalność biblioteki
 • Dotacje pozostałe:
 • 6462,00 zł – na zakup nowości wydawniczych ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025. Dofinansowania dla bibliotek publicznych na zakup nowości wydawniczych oraz usługi zdalnego dostępu do książek w formatach e-booków i/lub audiobooków i/lub synchrobooków – Priorytet 1, Kierunek interwencji 1.1. w ramach NPRCz 2.0”. Program ma na celu na wspieranie rozwoju czytelnictwa poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego, stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy.
 • 1500 zł – z Biblioteki Powiatowej na nowości wydawnicze.
 • Dane liczbowe

Księgozbiór na dzień 31.12.2022 r. liczył 21 732 woluminów.

W 2022 roku przybyło 878 książek.

Było wypożyczeń 9 550 (o 1 695 więcej niż w 2021 roku).

Mamy 949 zarejestrowanych Czytelników  (ich liczba wzrosła o 139).

 • Komputeryzacja Biblioteki i automatyzacja procesów bibliotecznych

Placówka jest skomputeryzowana, ma dostęp do Internetu.

Praca odbywa się w systemie bibliotecznym MAK+, który oferuje:

– elektroniczną obsługę wypożyczeń,

– czytelnik ma dostęp do konta bibliotecznego za pośrednictwem Internetu,

– ma możliwość sprawdzenia informacji o swoich wypożyczeniach we wszystkich bibliotekach korzystających z systemu MAK+ ,

– przeszukiwanie zawartości katalogów wszystkich bibliotek jednocześnie,

– zamawianie/rezerwowanie /prolongowanie książek w konkretnej bibliotece.

Czytelnicy mają darmowy dostęp do Biblioteki Cyfrowej Academica. Zastępuje ona tradycyjną wypożyczalnię międzybiblioteczną i umożliwia korzystanie ze zbiorów cyfrowych Biblioteki Narodowej. Użytkownicy mają możliwość dostępu do ponad 3 milionów publikacji ze wszystkich dziedzin wiedzy, również najnowszych, objętych ochroną prawa autorskiego. Pozwala to studentom i uczniom na dostęp do literatury naukowej i popularnonaukowej (książek i artykułów z czasopism) potrzebnej w procesie kształcenia oraz przygotowywaniu prac licencjackich i magisterskich. System pozwala użytkownikom na przeszukiwanie zasobów, rezerwację obiektów, wyświetlanie publikacji i tworzenie notatek do obiektów. W bibliotece w Skórcu na Academicę zostało przeznaczone jedno stanowisko komputerowe.

W Bibliotece jest możliwość korzystania z komputera z dostępem do Internetu i z pełnym pakietem Microsoft Office. Można bezpłatnie skorzystać z drukarki, xero, z skanera. Udostępniamy na miejscu tablety. Udzielamy informacji, pomagamy w pisaniu CV, redagowaniu pism urzędowych, prac domowych, korzystaniu z profesjonalnych programów graficznych.

 • Działalność Biblioteki w 2022 roku

Głównym naszym celem jest unowocześnienie wizerunku Biblioteki, działanie zgodnie z duchem czasu. Zależy nam na promowaniu czytelnictwa, książki i kultury w szerokim zakresie. Biblioteka włączała się poprzez swoją działalność do życia społecznego w gminie Skórzec, będąc organizatorem wydarzeń o charakterze kulturalno-edukacyjnym.

 1. Czytelnictwo

W 2022 r. aktywnie było promowane czytelnictwo, zachęcaliśmy mieszkańców do korzystania z oferty biblioteki, odwiedzania w siedzibie i online. Promowano nowości książkowe -– cieszyły się ogromnym zainteresowaniem wśród Czytelników. Wydzielono osobne regały na nowości (dla dorosłych i dla dzieci) i ku nim w pierwszej kolejności kierowali swe kroki Czytelnicy. Jesteśmy otwarci na propozycje czytelników – zamawiamy książki  wedle życzenia i zainteresowań. Zakupiono książki z rodzaju literatury obyczajowej, a także popularnonaukowej.

Została wzbogacona oferta książek dla dzieci i młodzieży – przybyło mnóstwo książek edukacyjnych, książeczek sensorycznych, o emocjach, a także komiksów, mangi i literatury pięknej. Dzieci i młodzież to bardzo ważna grupa, którą chcielibyśmy przyciągnąć do biblioteki i zachęcić do czytania książek, ponieważ ważne jest kształtowanie nawyków czytelniczych od dzieciństwa.

Gminna Biblioteka Publiczna w Skórcu ma w swym księgozbiorze około 50 książek z dużą czcionką. Staramy się poszerzać swoją ofertę o kolejne pozycje. Czytanie nie musi być męczące dla oczu.

W Bibliotece można wypożyczać audiobooki – książki do wysłuchania.

 • Nowa siedziba

Ogromnie cieszymy się z nowego lokalu Gminnej Biblioteki Publicznej w Skórcu, który obecnie znajduje się  przy ul. Siedleckiej 9 na parterze budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Skórcu. Metraż biblioteki wynosi 83 m2 (plus pomieszczenia gospodarcze). To świetny punkt na mapie gminy – znajduje się w centrum Skórca. 

Z biblioteki liczniej niż wcześniej korzystają uczniowie, ich rodzice i grono pedagogiczne ZS-P, przychodzą bezpośrednio po lekcjach lub przed, mają naprawdę blisko. Innym jest łatwo trafić, dotrzeć, nie ma problemu z zaparkowaniem. Biblioteka jest łatwo dostępna dla osób niepełnosprawnych, seniorów i rodzin z dziećmi. Nowa siedziba pozwala na organizację kameralnych warsztatów i spotkań oraz lekcji bibliotecznych, odwiedzają nas całe grupy. Bez problemu wchodzą rodzice z wózkami, młode mamy mają chwilę wytchnienia.

Mamy nadzieję, że z czasem uda nam się wymienić regały na  takie spełniające standardy dostępności – powinny być do maksymalnej wysokości 2 metrów, a odstęp między nimi nie powinien być mniejszy niż 1 m.  Będziemy szukać zewnętrznych środków. Brakuje magazynu na książki i profesjonalnej czytelni. Liczę, że w przyszłości, dzięki Organizatorowi, uda się powiększyć Bibliotekę o te dodatkowe, ale niezbędne do dalszego rozwoju działalności pomieszczenia.

 • Selekcja księgozbioru

W roku 2022 rozpoczęto kolejną selekcję księgozbioru – ubytkowano książki nieaktualne, zniszczone, zdublowane. Zostały książki w dobrym stanie, potrzebne i ciekawe. Ogłosiliśmy, że chętni mogą wziąć zubytkowane książki. W większości rozeszły się między mieszkańcami gminy Skórzec. Pozostałą część przekazaliśmy do antykwariatu.

 • Postacie i obchody rocznicowe roku 2021

Pamiętaliśmy, że rok 2022 był rokiem Ignacego Łukasiewicza, Józefa Mackiewicza, Marii Grzegorzewskiej, Marii Konopnickiej, Wandy Rutkiewicz i Józefa Rufina Wybickiego. Z tej okazji zorganizowaliśmy różne wydarzenia z związane z tymi postaciami i nawiązywaliśmy do tych osób w rozmowach z czytelnikami.

 • Współpraca

Współpracujemy z  przedszkolami – organizując wizyty i wspólne działania. Dzieci z uwagą słuchają bajek i szukają interesujących je pozycji na półkach. Przedszkolanki wypożyczają książki dla grup, urozmaicając zajęcia i nawiązując lekturami do omawianych przez siebie tematów. Goście często wracają z rodzicami, żeby się zapisać i wypożyczać kolejne książki. W nowej siedzibie odwiedzają nas także uczniowie ze szkół podstawowych.

Jest nam bardzo miło, jak jesteśmy zapraszane na uroczystości w szkołach gminy Skórzec. Akademia „Katyń… ocalić od zapomnienia” w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Skórcu, 10-lecie  nadania imienia Szkole Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w  Grali-Dąbrowiźnie, Narodowe Czytania w szkołach, udział w przedstawieniu pt. „Wspomnienia babci Józi”(zorganizowanym w Szkole Podstawowej w Dąbrówce-Stanach z okazji Święta Niepodległości) i wiele innych wydarzeń. Dzięki takim spotkaniom uczniowie i grono pedagogiczne zapoznają się z pracownikami Biblioteki, nawiązują się relacje, współprace.

Gościliśmy kilkakrotnie uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Skórcu. Osoby niepełnosprawne przychodzą wraz z opiekunami, zapoznają się z Biblioteką i księgozbiorem. Spotkania to również często warsztaty w Bibliotece – uczestnicy wykonali przepiękne zakładki do książek z okazji Walentynek dla czytelników. WTZ wziął też udział w konkursie na kartkę świąteczną z Gminy Skórzec.

Biblioteka kilka razy gościła podopiecznych Zakładu Opiekuńczego-Leczniczego i Dziennego Domu Opieki w Oleśnicy, którzy często są mieszkańcami gminy Skórzec. Seniorzy przyjeżdżają do Biblioteki na spotkania i warsztaty odbywające się w Bibliotece. Zapoznają się z księgozbiorem, wypożyczają książki, uczestniczą w zajęciach, które dla nich przygotowujemy.

Biblioteka współpracuje z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Skórcu. Obie instytucje wspierają się w działaniach na rzecz mieszkańców Gminy Skórzec, organizują i konsultują ze sobą pomysły i plany.

Biblioteka ściśle współpracuje z Biblioteką Powiatową. Otrzymujemy liczne pochwały za swoją działalność i zaangażowanie, także od Biblioteki Wojewódzkiej. Integrujemy się z środowiskiem bibliotekarzy powiatu siedleckiego, jesteśmy w stałym kontakcie z pracownikami bibliotek i Gminnych Ośrodków Kultury. Współpracujemy, doradzamy sobie, mamy wspólne tematy. W maju 2022 r. w Wołyńcach z okazji Dnia Bibliotekarza zorganizowano ognisko i poczęstunek. Zaś 13 czerwca odbyła się studyjna wizyta bibliotekarzy powiatu siedleckiego w Bibliotece Wojewódzkiej m.st. Warszawy, która prowadzi nad nami nadzór merytoryczny. Po czasie pandemii, mogliśmy zobaczyć, gdzie nasi instruktorzy pracują i skąd ślą do nas e-maile, poznać ich osobiście i zwiedzić wszystkie zakątki Biblioteki Wojewódzkiej.

Bierzemy czynny udział w wydarzeniach gminnych oraz parafialnych, organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury, OSP i inne instytucje.

Osobnym tematem jest współpraca z fundacjami, którą bardzo cenimy. Dzięki współpracy z kilkoma, m.in. z Fundacją Aktywny Człowiek – działalność nasza jest wzbogacona. Są realizowane projekty, warsztaty, spotkania, za które mieszkańcy gminy nie muszą płacić, a są dofinansowane np. z środków Województwa Mazowieckiego. Otrzymaliśmy książki, darmowe szkolenia. Zamierzamy  dbać o tę z współpracę w następnych latach.

6) Szkolenia

Pracownicy biblioteki podnoszą swoje kwalifikacje. W 2022 roku brali aktywny udział w szkoleniach i seminariach organizowanych przez Bibliotekę Powiatową oraz szkoleniach online organizowanych przez biblioteki, fundacje i instytucje na terenie całego kraju. Słuchamy przydatnych webinarów, szukamy inspiracji, pomysłów, śledzimy nowinki biblioteczne, prenumerujemy czasopismo branżowe, korzystamy z strony GoodBooks, LaBib i bibliotekapubliczna.pl.

7) Biblioteka w Internecie

a) profil na Facebooku – założenie profilu na Facebooku spotyka się z pozytywną reakcją Czytelników i mieszkańców gminy Skórzec. Na stronie umieszczane są zdjęcia nowości książkowych, informacje o wydarzeniach, konkursach, posty tematyczne i relacje. Powstały przypominajki o świętach, promowano literaturę i czytelnictwo. Bardzo dużo Czytelników rezerwuje przez Messengera książki, przedłuża termin zwrotu, składa zapytania, przesyła informacje i prace konkursowe.

b) strona internetowa www.skorzec.bibliotekimazowsza.pl – prowadzona jest strona internetowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Skórcu. Stronę dofinansowała Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy – Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego – pokrywając koszty jej założenie i koszty obsługi informatycznej. Na stronie znajdują się ogłoszenia, relacje z wydarzeń w bibliotece, informacje o książkach, a także katalog online biblioteki w Skórcu (dodatkowo katalog centralny powiatu i katalog biblioteki wojewódzkiej). Strona została opracowana w ramach projektu Polska Akademia Dostępności realizowanego przez Fundację Widzialni i Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji.

c) katalog online – mocno promujemy nasz katalog online, znajdujący się na stronie szukamksiazki.pl. Czytelnicy po wpisaniu Biblioteki Skórzec mogą zobaczyć jakie książki mamy w Bibliotece. Dla posiadaczy karty bibliotecznej jest możliwość rezerwacji książek przez stronę. Część Czytelników zamawia książki będąc w domu i przychodzi po gotowe zamówienie, które przygotowuje bibliotekarz.

d) Biblioteka zakupiła kody na platformę Empik Go i oferuje je czytelnikom za darmo. Czytelnicy mogą korzystać z e-booków i audiobooków na tej platformie.

Kody cieszyły się sporym zainteresowaniem. Okazało się, że sporo mieszkańców gminy czyta w ten sposób książki, także w trakcie codziennych zajęć, uprawiania sportu lub w kolejce.

e) Tworzymy same plakaty, grafiki, zaproszenia, dyplomy, które wzbogacają nasz wizerunek na zewnątrz. Roll-up, torby z logo biblioteki, nowe karty biblioteczne, zakładki dla czytelników – to też promocja Biblioteki i czytelnictwa. Staramy się, aby było nowocześnie, kolorowo i przyjaźnie.

 • Najważniejsze wydarzenia zorganizowane przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Skórcu
 • Spotkania autorskie:
21.01.2022 r.Spotkanie autorskie z Wiesławą Kwiek Wiesława Kwiek pochodzi z naszej gminy. Pisarkę przywitał wójt Jerzy Długosz. Pani Wiesława zaprezentowała nam ”Co cieszy, a co śmieszy przy pisaniu książek”. Ma nie lada doświadczenie, gdyż jest polonistką, autorką wielu pozycji, m.in. „Od września do czerwca”, „Smak istnienia”, „Wróżba”, „Lepiej zapobiegać niż leczyć”, „Niebo-piekło”, „Zanim przyrzeknę Ci miłość” i „Pieśń ujdzie cało… Historia i legendy Ziemi Sokołowskiej”. Jest mocno zaangażowana w promocję historii i kultury regionu – stron z których pochodzi i stron, gdzie obecnie mieszka, czyli w Sokołowie Podlaskim. Szczególnie ważne są dla nas tomy opowiadań „Mgliste sny minionych dni”, w których znajdują się liczne fragmenty dotyczące gminy i parafii Skórzec. Poznaliśmy niesamowite wspomnienia zatrzymane w pamięci, opisy rodzinnych tragedii, dawnych obyczajów, zabaw dzieci, czasów wojennych i późniejszych.
10.06.2022 r.Spotkanie autorskie z Markiem Michalakiem Spotkanie odbyło się w Szkole Podstawowej w Grali-Dąbrowiźnie – zorganizowane przez Gminną Bibliotekę. Marek Michalak to wieloletni Rzecznik Praw Dziecka, Kawaler Orderu Uśmiechu, Kanclerz Międzynarodowej Kapituły Orderu Uśmiechu. Mogliśmy porozmawiać o jego najnowszej książce „Opowieści o tym, co w życiu ważne”. Książka dla dzieci w każdym wieku, jest bestsellerem na rynku, wysoko plasuje się w rankingu. Spotkanie było jednym z punktów obchodów 10lecia nadania szkole imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu.  
18.11.2022 r.Spotkania autorskie z Judytą Piskorz Judyta Piskorz to młoda pisarka pochodząca z naszych okolic i związana z naszą Gminą. Zadebiutowała w 2022 roku pięknie wydaną książką pod tytułem „Zaczarowane historie”, którą gorąco polecamy dzieciom i dorosłym. W trzynastu bajkach zapisanych wierszem poznamy ciekawe historie oraz drogowskazy do szczęśliwego życia. Spotkania, które odbyły się w Szkole Podstawowej w Dąbrówce-Stanach oraz w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Skórcu były bardzo inspirujące. Pisarka zapoznała dzieci z swą twórczością, a także opowiedziała o tym jak ważne jest spełnianie marzeń. Uczniowie zastanowili się nad nawykami, stworzyli też mapy marzeń i – mam nadzieję – wynieśli z tego postanowienie pracy nad nimi. Jako zawodowy fizjoterapeuta i trener medyczny, pani Judyta wprowadziła elementy ruchu w formie zabawy.

2 ) Konkursy:

recytatorskiPowiatowy Konkurs Recytatorski „Twórczość Marii Konopnickiej” dla uczniów szkół podstawowych powiatu siedleckiego. Konkurs został zorganizowany przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Skórcu i bibliotekę szkolną Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Skórcu. Patronat nad konkursem objęła biblioteka powiatowa Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Ireny Ostaszyk oraz Wójt Gminy Skórzec Jerzy Długosz. Rok 2022 jest Rokiem Marii Konopnickiej i konkurs był okazją dla uczniów do bliższego zapoznania się z jej wspaniałą twórczością. 26 października 2022 r. odbył się finał. W Konkursie udział wzięło 11 placówek z powiatu siedleckiego, które w etapie szkolnym wytypowały po jednym reprezentancie kategorii (klasy 1-3, 4-6 i 7-8). Poziom recytacji był wysoki i wyrównany. Wszyscy uczestnicy dostali dyplomy i nagrody książkowe, m.in.  reprinty książek Marii Konopnickiej (wznowienie książki w takiej samej szacie graficznej, jak jej pierwsze wydanie). Dzięki temu mogliśmy zobaczyć jak wyglądały książki Konopnickiej wydane w 1891 roku. Wydawnictwo Arctów związane z gminą Skórzec wydawało jako jedne z pierwszych jej poezje. Szkoły, które zgłosiły się: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Skórcu, Niepubliczna Szkoła w Gołąbku, Szkoła Podstawowa im. Gen. Ignacego Prądzyńskiego w Nowych Iganiach, Szkoła Podstawowa im. Ireny Kosmowskiej w Chodowie – Zespół Oświatowo-Wychowawczy w Strzale, Szkoła Podstawowa w Dąbrówce Stany, Szkoła Podstawowa im.  Żołnierzy I Pułku Piechoty Legionów Józefa Piłsudskiego w Olszycu Szlacheckim, Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Grali-Dąbrowiźnie, Zespół Szkół Publicznych im. Henryka Sienkiewicza w Suchożebrach, Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Żeliszewie Podkościelnym oraz Zespół Oświatowy w Żelkowie-Kolonii. Biblioteka organizowała także eliminacje gminne XXXVIII Konkursu Recytatorskiego dla dzieci im. Kornela Makuszyńskiego i wzięła udział jako opiekun zakwalifikowanych uczniów w eliminacjach powiatowych w Reymontówce w Chlewiskach.
plastycznyNa konkurs plastyczny „Kartka świąteczna z Gminy Skórzec” napłynęło blisko 180 prac, wykonanych przez dzieci i dorosłych. Nagrodę główną zdobyła Nikola Strymer, której praca nas zachwyciła. Charakterystyczny rysunek kościoła, herb gminy Skórzec i całość – pięknie. Komisja Konkursowa przyznała również wyróżnienie dla pań Ewy Długosz i Bożeny Długosz za wspólnie wykonaną (wyhaftowaną) kartkę. Obie prace zostały zeskanowane i wydrukowane w formie pocztówki A6. Kartki można było pobrać w siedzibie Biblioteki. Najładniejsze prace zostały wybrane przez sekretarz Gminy Skórzec i zostały w oryginale wysłane do zaprzyjaźnionych instytucji i osób.

3) Wystawy:

13.08.2022 r.Wystawa fotograficzna prac konkursowych „Kobieta z książką” zaprezentowana na Gminnym Dniu Kobiet w Skórcu.

4) Warsztaty:

15.02.2022 r.warsztaty „Las w szkle”, przeprowadzone przez panią Karolinę z Fundacji Aktywny Człowiek.  Uczestniczki warsztatów mogły wykonać własnoręcznie kompozycję lasu w słoju i zabrać do domu swoje piękne dzieła. Atmosfera spotkania była cudowna, pełna kobiecej pozytywnej energii.
12.03.2022 r.warsztaty z scrapbookingu dla dzieci przeprowadzone  przez pracownika biblioteki.
18.03.2022 r.warsztaty „Makrama” – znana od starożytności sztuka wiązania sznurków, bez użycia igieł, drutów lub szydełka. Technika wiązania przedostała się do Europy ze starożytnej Asyrii i Babilonii. Uczestniczki wykonały swoje ponadczasowe ozdoby.
9.03.2022 r.Warsztaty dietetyczne „Sekrety kobiecego piękna” przeprowadzone przez mgr Katarzynę Jastrzębską, mieszkankę gminy Skórzec, profesjonalną dietetyk. Uczestnicy mogli uzyskać indywidualne porady.
30.06.2022 r.warsztaty „Punch Needle”, które przeprowadziła pani Kasia z Fundacja Le Natiga. Punch needle to technika haftu pętelkowego – tkanie wzorów za pomocą specjalnej igły. Każda z uczestniczek mogła nauczyć się jak wykonać swoją pracę, wypróbować igły, materiały i włóczki.
maj – październikpsychologiczne „Pozytywna moc możliwości” realizowane przez Fundację Aktywny Człowiek, sfinansowane z budżetu Województwa Mazowieckiego.
sierpieńwarsztaty wakacyjne dla dzieci z robienia drzewka z chrobotka, z malowania kubków i lampionów.
maj – październikwarsztaty artystyczne dla seniorów – z decoupage, z wyszywania – integrujące starsze osoby. Realizowane przez Fundację Aktywny Człowiek, sfinansowane z budżetu Województwa Mazowieckiego.
17.11.2022 r.warsztaty z robienia czapek na drutach – przeprowadzone przez panią Katarzynę Przygodę-Burek. Uczestniczki mogły nauczyć się wykonywania czapek, zaś druty i włóczki otrzymały na własność. Spotkanie przebiegło w bardzo pozytywnej atmosferze.

5) Inne:

1.04.2022 r.W świetlicy OSP w Skórcu odbyło się spotkanie „Prozdrowotne działanie ziół” zorganizowane przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Skórcu i Spółdzielnia Socjalna „Zioła Siedleckie”. Prelegentki to pani Alicja Zasuwik, prezes Spółdzielni oraz pani Maria Bore. Pani prezes opowiedziała o skupie ziół znajdującym się w Teodorowie – Gmina Skórzec, zachęcała do zbioru i uprawy we własnym zakresie. Przedstawiła jakie zioła rosną w naszej okolicy i jakie warto zbierać. W drugiej części spotkania pani Maria Bore z ogromną pasją opowiadała nam jakie zioła są szczególnie lecznicze, co warto i w jaki sposób stosować. Uczestnicy mogli się dowiedzieć jak pomóc sobie w poszczególnych dolegliwościach, co zażywać, kiedy najlepiej zbierać dane zioła. Spróbowaliśmy soku z brzozy i innych ziół. Na pożegnanie otrzymaliśmy herbatki ziołowe z Spółdzielni. Było bardzo interesująco – dużo rozmów i pytań do prowadzących, zaś publiczność również miała dużą wiedzę o ziołolecznictwie.
Luty 2022 r.Walentynki w Bibliotece – po raz kolejny zorganizowałyśmy akcję „Nie oceniaj książki po okładce” – na Czytelników czekały tajemniczo opakowane książki do wylosowania. Dopiero w domu Czytelnik mógł zobaczyć jaką książkę wylosował do czytania. Zabawa cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród dorosłych i dzieci. Rozdawane były walentynkowe zakładki do książek, zaś chętni mogli skorzystać z tzw. „kreatywnego koszyka” i sami wykonać prezenty dla kochanych bliskich.
3.09.2022 r.Po raz trzeci obyło się Narodowe Czytanie w Skórcu. Lekturą tegorocznej edycji były „Ballady i romanse” Adama Mickiewicza. Gościem honorowym była dr Barbara Stelingowska z Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego. Wśród czytających był wójt Gminy Skórzec Jerzy Długosz, Arkadiusz Dołęga – dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Skórcu, Elżbieta Łastowska – kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Tomek Skóra – Kawaler Orderu Uśmiechu, ksiądz diakon Konrad Okwiecińśki z Parafii pw. Nawrócenia św. Pawła Apostoła. Swoich reprezentantów miały szkoły podstawowe – Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Grali Dąbrowiźnie, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Skórcu, Szkoła Podstawowa w Dąbrówce-Stanach i Zespół Oświatowy w Żelkowie- Kolonii. Lektorami byli również Artur Jastrzębski-Pypowski z żoną Ewą, Katarzyna Pucyk-Olszewska, pani Renata Olczak, Danuta Proczka oraz Urszula Olszewska. Wszystkim czytającym wręczono pamiątkowe egzemplarze ufundowane przez Bibliotekę. Zapraszamy wszystkich na Narodowe Czytanie w 2023 roku – będziemy czytać „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej.
15.09.2022 r.Jesienne Targi Książki 2022 w Warszawie – dyrektor Biblioteki odwiedziła stoiska wydawnictw, gdzie można było zapoznać się z nowościami i wziąć każdą książkę do ręki. Na targach było uczestniczyć w spotkaniu z dr Aleksandrą Piotrowską i Arturem Barcisiem nt. „Rola książki w życiu dziecka”. Wdzięczna jestem za przemiłe towarzystwo Annie Krasnodębskiej, prowadzącej bloga „Zaczytana Rolniczka”, mieszkance gminy Skórzec.
29.09.2022 r.Dzień Głośnego Czytania – Bibliotekę odwiedziły licznie przedszkolaki na wspólne czytanie książek.
1.10.2022 r.Noc Bibliotek – ogólnopolska akcja przekonująca do czytania poprzez promocję lokalnych bibliotek jako najbliższych miejsc spotkań z kulturą. Gminna Biblioteka Publiczna w Skórcu z tej okazji przygotowała zajęcia dla dzieci. Odbyły się Podchody Biblioteczne ulicami Skórca. Dzieci i młodzież miały do wykonania iść wyznaczoną trasą, odnaleźć kryjówki z zagadkami i zadaniami. Uczestnicy biegli od punktu do punktu pełni zapału i rozwiązywali zadania przygotowane przez bibliotekarkę. Spacer po Skórcu był bardzo ciekawy. Wcześniej w Bibliotece można wykonać krasnale – z skarpet i ryżu. Z okazji roku Marii Konopnickiej dzieci zapoznały się z bajką „Krasnoludki”.  Na zakończenie – odbył się poczęstunek w Bibliotece.
18.10.2022 r.III Kongres Kultury Diecezji Siedleckiej – liczna reprezentacja bibliotekarzy powiatu siedleckiego wzięła udział w Kongresie, który odbył się na Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach. W tym roku zorganizowany w nowej formule, otwartej na rozmowy, dyskusje, wymianę doświadczeń, pozyskanie nowych kontaktów i konsultacje bezpośrednie z ekspertami z całej Polski. Wspaniali goście – Tomasz Makowski – dyrektor Biblioteki Narodowej, Dariusz Jaworski – dyrektor Instytutu Książki, Tadeusz Sławecki – dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Lublinie, Sebastian Wojnowski – Biblioteka Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie i inni. Niesamowicie było wysłuchać jak pięknie mówią o bibliotekach, o książkach, o czytelnictwie.
Grudzień 2022 r.Biblioteczny kalendarz adwentowy – zaprosiliśmy Czytelników do wspólnego odliczania do Świąt Bożego Narodzenia. Na Facebooku biblioteki umieszczaliśmy ciekawostki o świętach, zagadki i anegdoty.
22.12.2022 r.Odbył się wyjazd do Teatru Wielkiego/Opery Narodowej zorganizowany przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Skórcu przy współpracy z PUH „Plus”.  Grupę 28 osób czekał wyjątkowy wieczór. „Don Kichot” to jeden z najważniejszych baletów wielkiego francuskiego choreografa Mariusa Petipy, który zyskał sobie miano ojca baletu klasycznego. Planujemy następne wyjazdy.

6) Przez cały rok

W ramach ogólnopolskiej kampanii „Mała książka – wielki człowiek”, we współpracy z bibliotekami publicznymi, realizowany jest projekt dla dzieci w wieku przedszkolnym. Trwa wydawanie Wyprawek Czytelniczych dla przedszkolaków. Akcja ma zachęcić rodziców do odwiedzania bibliotek i codziennego czytania z dzieckiem. Każde dziecko w wieku przedszkolnym, które przyjdzie do biblioteki biorącej udział w projekcie, otrzymuje w prezencie wyjątkową Wyprawkę Czytelniczą na dobry czytelniczy start. W Wyprawce dzieci znajdą wyjątkową książkę, a także Kartę Małego Czytelnika. Za każdą wizytę w bibliotece, zakończoną wypożyczeniem minimum jednej książki z księgozbioru dziecięcego, Mały Czytelnik otrzymuje naklejkę, a po zebraniu dziesięciu zostanie uhonorowany imiennym dyplomem potwierdzającym jego czytelnicze zainteresowania.

Wciąż trwa akcja #bookcrossing – wymiana książek między Czytelnikami. Jest wydzielony regał na nie (biało-zielony domek). Każdy może przynieść książki niepotrzebne – w dobrym stanie – i wziąć inne na własność.

7) Obywatele Ukrainy

Po wybuchu wojny na Ukrainie Biblioteka czynnie włączyła się w działania na rzecz uchodźców w gminie Skórzec. Aktywnie wspomagaliśmy zbiórkę na rzecz Ukraińców zamieszkałych w naszej gminie. Odzew czytelników i mieszkańców gminy był bardzo duży. Włączyliśmy się do akcji książek ukraińskich dla bibliotek, otrzymaliśmy sporo egzemplarzy. Biblioteka w Skórcu bierze udział w projekcie „Podaruj książkę ukraińskim dzieciom”, realizowanym wspólnie przez Fundację Metropolia Dzieci i Instytut Książki. Celem projektu jest zapewnienie dostępu do literatury w języku ojczystym uchodźcom z Ukrainy, którzy w Polsce znaleźli swój nowy dom. Zakupiliśmy słowniki polsko-ukraińskie i podręczniki do nauki języka polskiego jako obcego, materiały pomocowe dla nauczycieli, którzy musieli się dostosować do pracy z ukraińskimi uczniami. Część książek dla dzieci w języku ukraińskim wypożyczyliśmy bibliotece szkolnej w Dąbrowce-Stanach, gdzie uczęszcza sporo dzieci z Ukrainy i tam bardzo się cieszono z tych książek.

Podsumowując:

rok 2022 był bardzo dobrym rokiem dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Skórcu. Aktywnie działała, powiększając księgozbiór i przyciągając nowych czytelników, była widoczna na terenie Gminy, a także poza nim. Służyła mieszkańcom i rozwijała czytelnictwo. Nowy lokal poprawił warunki działalności, ma świetną lokalizację z której jesteśmy zadowoleni. Cieszymy się z dobrej współpracy z Organizatorem, dziękujemy za wsparcie i dobre słowa. Nie poprzestajemy na laurach. Staramy się cały czas rozwijać, poszerzać swoją ofertę, uaktualniać swój księgozbiór, proponować różne formy spędzania czasu. Pamiętamy, że biblioteka to nie tylko książki. To także atmosfera i podejście do Czytelnika.

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Skórcu

Olga Gajo

Do góry