Kraszewski. Komputery dla bibliotek.

Powiększ obraz

Gminna Biblioteka Publiczna w Skórcu jest Beneficjentem
Programu Instytutu Książki „Kraszewski. Komputery dla bibliotek”. Celem programu jest zapewnienie zrównoważonego dostępu do nowoczesnych technologii i wyrównanie szans mieszkańców miejscowości w gminach o najniższych dochodach podatkowych na jednego mieszkańca poprzez wyposażenie bibliotek w tych gminach w nowoczesny sprzęt komputerowy. W ramach zadania zakupiono:

  • zestaw komputerowy,
  • laptop,
  • 3 tablety,
  • urządzenie wielofunkcyjne (xero, skaner i drukarka),
  • kamera internetowa,
  • projektor multimedialny,
  • oprogramowanie Microsoft Office 2019 – 3x.

Koszt ogółem zadania wynosił 16 956zł, z tego 14 410 zł dofinansowania z Instytutu Książki. .