Miło nam poinformować, że Gminna Biblioteka Publiczna w Skórcu otrzymała dofinansowanie na zakup nowości wydawniczych

w kwocie 6 462,00 zł

w ramach Programu Wieloletniego Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025″ Priorytet 1. Poprawa oferty bibliotek publicznych. Kierunek Interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych

ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa.

Celem programu jest wzmocnienie potencjału bibliotek w środowiskach lokalnych poprzez wzrost atrakcyjności i dostępności ich zbiorów.