Miniony rok dla naszej biblioteki obfitował w niezapomniane chwile. Dynamiczny wzrost liczby czytelników, programy edukacyjne, warsztaty i spotkania, które organizujemy – uczyniły naszą instytucję miejscem, do którego chętnie przychodzą dzieci i młodzież, a także dorośli i seniorzy. Zainicjowane projekty przyciągnęły nowych odbiorców, sprawiły, że biblioteka stała się nie tylko miejscem wypożyczania książek, lecz także ciekawym miejscem edukacyjnym i kulturalnym. Rok 2023 był dla nas czasem pełnym wyzwań, działań, wydarzeń oraz projektów.

Biblioteka idzie z duchem czasu i podąża za potrzebami czytelników.

W 2023 roku zorganizowaliśmy wiele ciekawych spotkań autorskich, zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Rozmowy odbyły się między innymi z: Judytą Piskorz (autorką książek dla dzieci), Zofią Paczóską („Tajemnice mazowieckich kapliczek”), Maciejem Cmochem (przyrodnikiem, autorem książki „Ptaki za miedzą”). Premierę miał przewodnik po gminie Skórzec „Z Drozdem i Zbirkiem przez ziemię naznaczoną Krzyżem” autorstwa księdza Henryka Drozda i Mirosława Andrzejewskiego.

Wzięliśmy udział w ogólnopolskich akcjach jak Narodowe Czytanie, Noc Bibliotek, #TataTeżCzyta, wyprawki dla przedszkolaków „Mała Książka – Wielki Człowiek”. Stworzyliśmy też własne akcje, m.in. „Bezpieczne wakacje z Kicią Kocią” wspólnie z Miejską Komendą Policji w Siedlcach.

Czytelnicy chętnie korzystali także z szerokiej oferty warsztatów bibliotecznych, odwiedzali wystawy i brali udział w spotkaniach.

Dzieci z przedszkoli oraz szkół podstawowych chętnie odwiedzają Bibliotekę biorąc udział w tradycyjnych lekcjach bibliotecznych o różnej tematyce. Miło nam, że odwiedziły nas przedszkolaki z „Leśnej Krainy” z Cisia-Zagródzia, dzieci z Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Gołąbku oraz grupa z Szkoły Podstawowej w Dąbrówce-Stanach.

W 2023 roku mieliśmy zarejestrowanych 1066 osób jako czytelników. Z roku na rok liczba czytelników korzystających z biblioteki stale wzrasta. Stan księgozbioru na koniec 2023 roku wynosił 19 537 woluminów. W 2023 przybyło łącznie 776 egzemplarzy.

Jedną z podstawowych ról biblioteki jest udostępnianie książek. W naszej placówce dbamy, aby oferta była aktualna i atrakcyjna dla czytelnika. Co roku uzupełniamy zbiory o nowości wydawnicze. Słuchamy również czytelników i przy zakupach bierzemy pod uwagę ich propozycje. Przez cały 2023 rok czytelnicy wypożyczyli 11 623 książek. Odnotowaliśmy wzrost wypożyczeń w porównaniu z 2022 rokiem. Katalog elektroniczny umożliwia szybkie i wielostronne przeszukiwanie zbiorów w trybie online, a także rezerwację.

W Bibliotece Publicznej w Skórcu posiadamy księgozbiór wydań z dużą czcionką, które polecamy wszystkim, którzy cenią sobie komfort czytania oraz osobom starszym i niedowidzącym. Dzięki współpracy z platformą Empik Go biblioteka udostępnia czytelnikom darmowe kody do platformy z audiobookami, e-bookami i podcastami. Według raportu Empik Go – ściągnięto, przeczytano lub wysłuchano 800 książek! Coraz więcej osób korzysta z tej formy czytania. Staje się coraz popularniejsza zwłaszcza wśród młodzieży, biegaczy, a także kobiet, które łączą słuchanie audiobooków z obowiązkami domowymi.

W Bibliotece można korzystać z czytelni, stanowiska komputerowego z dostępem do Internetu i Academica, z xero, druku i skanera. Udostępniamy też stronę Canva.

W minionym roku nasza biblioteka regularne pojawiała się w mediach, a nasze wydarzenia biblioteczne często były opisywane w prasie. Pisaliśmy także do czasopism i portali branżowych, braliśmy udział w konferencjach, gościliśmy telewizję, jak również ukazały się o nas materiały w TVP3 – reportaż „Trzy światy pani bibliotekarki”.
Podsumowując był to rok wzmożonej pracy, ale i miarodajnych wyników. W nowy rok wchodzimy z hasłem „Biblioteka – miejsce na czasie” i zapraszamy do naszej placówki.

Poniżej oficjalne SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SKÓRCU ZA 2023 ROK, które składamy przed Radą Gminy Skórzec. Umieszczamy je również na stronie biblioteki i BIP.

SPRAWOZDANIE OPISOWE

Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SKÓRCU

ZA ROK 2023

 • Status formalno-prawny Biblioteki

Gminna Biblioteka Publiczna w Skórcu jest samorządową instytucją kultury, wpisaną do Rejestru Samorządowych Instytucji Kultury Gminy Skórzec. Wypełniając działalność statutową Gminna Biblioteka służy zaspokajaniu potrzeb czytelniczych, edukacyjnych, kulturalnych, samokształceniowych i informacyjnych mieszkańców Gminy oraz uczestniczy w upowszechnianiu wiedzy i kultury. Wszystkie swoje zadania realizuje w siedzibie głównej w Skórcu.

Biblioteka podlega merytorycznemu nadzorowi Biblioteki Głównej m. st. Warszawy – Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego oraz Biblioteki Powiatowej –
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznego im. Ireny Ostaszyk w Mordach.

 • Zadania podstawowe

Do podstawowych zadań Biblioteki należy:

1) gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych,

2) prowadzenie działalności informacyjnej, zwłaszcza informowanie o zbiorach własnych,

3) prowadzenie działalności bibliograficznej, dokumentacyjnej, edukacyjnej i popularyzatorskiej,

4) udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz, prowadzenie wymiany międzybibliotecznej,

5) organizowanie czytelnictwa i zapewnienie obsługi bibliotecznej osób niepełnosprawnych,

6) współdziałanie z innymi bibliotekami i instytucjami kultury w zakresie rozwijania czytelnictwa i zaspokajania potrzeb edukacyjnych i kulturalnych mieszkańców Gminy,

7) tworzenie i udostępnianie baz danych katalogowych, bibliograficznych i faktograficznych,

8) organizowanie i prowadzenie różnych form pracy z czytelnikiem służących popularyzacji książki, sztuki i nauki oraz upowszechnianiu dorobku kulturalnego gminy i regionu.

Biblioteka współpracuje z innymi bibliotekami, instytucjami kultury, podmiotami prowadzącymi działalność kulturalną, stowarzyszeniami i związkami twórców i artystów oraz organami władz publicznych zajmujących się działalnością kulturalną w zakresie: udostępniania zbiorów, wymiany wydawnictw, wymiany informacji, doświadczeń i osiągnięć, programów bibliotecznych, inicjatyw naukowych i kulturalnych.

 • Finanse Biblioteki w 2022 r.
 • Dotacja Organizatora: 224 663, 16 zł –  na bieżącą działalność biblioteki;
 • Dotacje pozostałe:
 • 7 000,00 zł – na zakup nowości wydawniczych ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025. Dofinansowania dla bibliotek publicznych na zakup nowości wydawniczych oraz usługi zdalnego dostępu do książek w formatach e-booków i/lub audiobooków i/lub synchrobooków – Priorytet 1, Kierunek interwencji 1.1. w ramach NPRCz 2.0”. Program ma na celu na wspieranie rozwoju czytelnictwa poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego, stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy.
 • Dar książkowy o wartości 1500 zł  z Biblioteki Powiatowej.
 • Dane liczbowe

Księgozbiór na dzień 31.12.2023 r. liczył 19 537 woluminów.

W 2023 roku przybyło 776 książek.

Było 11 623 wypożyczeń (o 2073 więcej niż w roku poprzednim).

Mamy 1066 zarejestrowanych Czytelników. Ich liczba wzrosła o 117 w porównaniu z rokiem poprzednim – wychodzi średnio 2 rejestracje tygodniowo.

 • Komputeryzacja Biblioteki i automatyzacja procesów bibliotecznych

Placówka jest skomputeryzowana, ma dostęp do Internetu.  

Praca odbywa się w systemie bibliotecznym MAK+, który oferuje elektroniczną obsługę wypożyczeń. Czytelnik ma dostęp do konta bibliotecznego za pośrednictwem strony www.szukamksiazki.pl, ma możliwość sprawdzenia informacji o swoich wypożyczeniach we wszystkich bibliotekach korzystających z systemu MAK+. Może przeszukać zawartości katalogów wszystkich bibliotek jednocześnie oraz jest możliwe zamawianie/rezerwowanie książek w konkretnej bibliotece.

Czytelnicy mają darmowy dostęp do Biblioteki Cyfrowej Academica. Zastępuje ona tradycyjną wypożyczalnię międzybiblioteczną i umożliwia korzystanie ze zbiorów cyfrowych Biblioteki Narodowej. Użytkownicy mają możliwość dostępu do ponad 3 milionów publikacji ze wszystkich dziedzin wiedzy, również najnowszych, objętych ochroną prawa autorskiego. Pozwala to studentom i uczniom na dostęp do literatury naukowej i popularnonaukowej (książek i artykułów z czasopism) potrzebnej w procesie kształcenia oraz przygotowywaniu prac licencjackich i magisterskich. System pozwala użytkownikom na przeszukiwanie zasobów, rezerwację obiektów, wyświetlanie publikacji i tworzenie notatek do obiektów. W bibliotece w Skórcu na Academicę zostało przeznaczone jedno stanowisko komputerowe.

W Bibliotece jest możliwość korzystania z komputera z dostępem do Internetu i z pełnym pakietem Microsoft Office. Można bezpłatnie skorzystać z drukarki, xero, z skanera. Udostępniamy na miejscu tablety. Udzielamy informacji, pomagamy w pisaniu CV, redagowaniu pism urzędowych, prac domowych, korzystaniu z profesjonalnych programów graficznych

 • Działalność Biblioteki w 2023 roku

Głównym naszym celem jest unowocześnienie wizerunku Biblioteki, działanie zgodnie z duchem czasu. Zależy nam na promowaniu czytelnictwa, książki i kultury w szerokim zakresie. Biblioteka włączała się poprzez swoją działalność do życia społecznego w gminie Skórzec, będąc organizatorem wydarzeń o charakterze kulturalno-edukacyjnym.

 1. Czytelnictwo

Dynamiczny wzrost liczby czytelników, programy edukacyjne, warsztaty i spotkania, które organizujemy – uczyniły naszą instytucję miejscem, do którego chętnie przychodzą dzieci i młodzież, a także dorośli i seniorzy. Zainicjowane projekty przyciągnęły nowych odbiorców, sprawiły, że biblioteka stała się nie tylko miejscem wypożyczania książek, lecz także ciekawym miejscem edukacyjnym i kulturalnym. Rok 2023 był dla bibliotekarzy czasem pełnym wyzwań, działań, wydarzeń oraz projektów. Biblioteka idzie z duchem czasu i podąża za potrzebami czytelników.

W 2023 r. aktywnie było promowane czytelnictwo, zachęcaliśmy mieszkańców do korzystania z oferty biblioteki, odwiedzania w siedzibie i online. Promowano nowości książkowe -– cieszyły się ogromnym zainteresowaniem wśród Czytelników. Wydzielono osobne regały na nowości (dla dorosłych i dla dzieci) i ku nim w pierwszej kolejności kierowali swe kroki Czytelnicy. Jesteśmy otwarci na propozycje czytelników – zamawiamy książki  wedle życzenia i zainteresowań.

Została wzbogacona oferta książek dla dzieci i młodzieży – przybyło mnóstwo książek edukacyjnych, książeczek sensorycznych, dźwiękowych, o emocjach, a także komiksów, mangi i literatury pięknej. Dzieci i młodzież to bardzo ważna grupa, którą chcielibyśmy przyciągnąć do biblioteki i zachęcić do czytania książek, ponieważ ważne jest kształtowanie nawyków czytelniczych od dzieciństwa.

Gminna Biblioteka Publiczna w Skórcu ma w swym księgozbiorze około 55 książek z dużą czcionką. Staramy się poszerzać swoją ofertę o kolejne pozycje. Czytanie nie musi być męczące dla oczu.

W Bibliotece można wypożyczać audiobooki – książki do wysłuchania.

 • Siedziba

Lokalizacja Gminnej Biblioteki Publicznej w Skórcu, która obecnie znajduje się  przy ul. Siedleckiej 9 na parterze budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Skórcu jest bardzo dobra. Metraż biblioteki wynosi 83 m2 (plus pomieszczenia gospodarcze). To świetny punkt na mapie gminy – znajduje się w centrum Skórca, łatwo trafić, nie ma problemu z zaparkowaniem auta.

Z biblioteki licznie korzystają uczniowie największej w gminie szkoły podstawowej, ich rodzice i grono pedagogiczne, przychodzą bezpośrednio po lekcjach lub przed zajęciami.

Biblioteka jest łatwo dostępna dla osób niepełnosprawnych, seniorów i rodzin z dziećmi. Bez problemu wchodzą rodzice z wózkami, młode mamy mają chwilę wytchnienia.

Nowa siedziba pozwala na organizację kameralnych warsztatów i spotkań oraz lekcji bibliotecznych odwiedzają nas całe grupy.

Mamy nadzieję, że z czasem uda nam się wymienić regały na  takie spełniające standardy dostępności – powinny być do maksymalnej wysokości 2 metrów, a odstęp między nimi nie powinien być mniejszy niż 1 m.  

 • Selekcja księgozbioru

W roku 2023 odbyła się kolejna selekcja księgozbioru – ubytkowano książki nieaktualne, zniszczone, zdublowane. Zostały książki w dobrym stanie, potrzebne i ciekawe. Ogłosiliśmy, że chętni mogą wziąć zubytkowane książki – na 3 000 ubytkowanych woluminów rozeszło się 2 300 między chętnymi mieszkańcami gminy. Pozostałą część przekazaliśmy do antykwariatu.

 • Postacie i obchody rocznicowe roku 2023

Pamiętaliśmy, że rok 2023 był rokiem Wisławy Szymborskiej i Mikołaja Kopernika. Z tej okazji zorganizowaliśmy różne wydarzenia z związane z tymi postaciami i nawiązywaliśmy do tych osób w rozmowach z czytelnikami.

 • Współpraca

Współpracujemy z  przedszkolami i szkołami na terenie gminy Skórzec i nie tylko. Zapraszamy na lekcje biblioteczne, spotkania autorskie. Dzieci z uwagą słuchają bajek i szukają interesujących je pozycji na półkach. Przedszkolanki wypożyczają książki dla grup, urozmaicając zajęcia i nawiązując lekturami do omawianych przez siebie tematów. Często wracają z rodzicami, żeby się zapisać i wypożyczać kolejne książki. W 2023 roku po raz pierwszy przyjechali do nas w ramach wycieczki dzieci z Szkoły Podstawowej w Dąbrówce-Stanach, Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Gołąbku oraz z Przedszkola „Leśna Kraina” w Cisiu-Zagródziu.

Jest nam bardzo miło, jak jesteśmy zapraszane na uroczystości w szkołach gminy Skórzec. Dzięki takim spotkaniom uczniowie i grono pedagogiczne zapoznają się z pracownikami Biblioteki, nawiązują się relacje, współprace.

Gościliśmy kilkakrotnie uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Skórcu. Osoby niepełnosprawne przychodzą wraz z opiekunami, zapoznają się z Biblioteką i księgozbiorem.

Biblioteka kilka razy przyjęła podopiecznych Zakładu Opiekuńczego-Leczniczego i Dziennego Domu Opieki w Oleśnicy, którzy często są mieszkańcami gminy Skórzec. Seniorzy przyjeżdżają do Biblioteki na spotkania i warsztaty odbywające się w Bibliotece. Zapoznają się z księgozbiorem, wypożyczają książki, uczestniczą w zajęciach, które dla nich przygotowujemy.

Biblioteka współpracuje z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Skórcu. Obie instytucje nie ustają w działaniach na rzecz mieszkańców Gminy Skórzec, organizują i konsultują pomysły oraz plany.

Biblioteka ściśle współpracuje z Biblioteką Powiatową. Otrzymujemy liczne pochwały za swoją działalność i zaangażowanie, także od Biblioteki Wojewódzkiej. Integrujemy się z środowiskiem bibliotekarzy powiatu siedleckiego, jesteśmy w stałym kontakcie z pracownikami bibliotek i Gminnych Ośrodków Kultury. Współpracujemy, doradzamy sobie, mamy wspólne tematy. Jednym z najciekawszych wydarzeń była wycieczka bibliotekarzy powiatu siedleckiego do Lublina – zwiedziliśmy słynną nowoczesną Biotekę, zabytki Lublina i zintegrowaliśmy się. Zostałam też zaproszona przez Gminny Ośrodek Kultury w Suchożebrach do komisji konkursu „Wisława Szymborska”.

Bierzemy czynny udział w wydarzeniach gminnych oraz parafialnych, organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury, OSP i inne instytucje.

Osobnym tematem jest współpraca z fundacjami, którą bardzo cenimy. Dzięki współpracy z kilkoma, m.in. z Fundacją Aktywny Człowiek – działalność nasza jest wzbogacona. Są realizowane projekty, warsztaty, spotkania, za które mieszkańcy gminy nie muszą płacić, a są dofinansowane. Zamierzamy  dbać o tę z współpracę w następnych latach.

Dzięki współpracy z Fundacją Aktywny Człowiek na terenie naszej gminy zostały zrealizowane projekty:

 • SENIOR NA CZASIE II – 20 osób, zajęcia artystyczne, psychologiczne (grupowe i indywidualne), wyjścia na basen, kręgle, do kawiarni i kina.
 • DBAM O SIEBIE – 30 osób – zajęcia artystyczne, psychologiczne (grupowe i indywidualne),
 • RODZICE NA TOPIE – 10 rodziców + 10 dzieci – zajęcia artystyczne, spotkania z psychologiem dla rodziców (grupowe i indywidualne).

To był wspaniały czas. Zajęcia przeprowadzone przez profesjonalistki, dały wiele naszym uczestnikom. Zajęcia z makramy, decoupage, malarstwa akwarelą i na szkle, spotkania z psychologiem i możliwość otrzymania wsparcia. Uczestnicy bardzo się zintegrowali, podnieśli na duchu. Cieszymy się, że mogłyśmy przyłożyć do tego rękę.

Nowym partnerem współpracy w tym roku jest też policja – o projekcie „Bezpieczne wakacje z Kicią Kocią” na następnych stronach.

Koła Gospodyń Wiejskich to organizacje, które staram się czynnie wspierać.

6) Szkolenia

Pracownicy biblioteki podnoszą swoje kwalifikacje. W 2023 roku brali aktywny udział w szkoleniach i seminariach organizowanych przez Bibliotekę Powiatową oraz szkoleniach online organizowanych przez biblioteki, fundacje i instytucje na terenie całego kraju. Słuchamy przydatnych webinarów, szukamy inspiracji, pomysłów, śledzimy nowinki biblioteczne, prenumerujemy czasopismo branżowe, korzystamy z strony GoodBooks, LaBib i bibliotekapubliczna.pl.

Miło poinformować, że jako dyrektor Olga Gajo zakwalifikowałam się i wzięłam udział w projekcie zorganizowanym przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Projekt adresowany był do menagerów bibliotek publicznych. Celem projektu jest rozwój kompetencji doskonalenie umiejętności pracowników bibliotek w zakresie efektywnego zarządzania placówką kultury. Udział w kursie był bezpłatny – dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego. Część edukacyjna składała się z 3 spotkań oraz 6 szkoleń. Sześć szkoleń online dla dwóch grup: doświadczonych i początkujących managerów. Tematy szkoleń: Współpraca i analiza otoczenia (Agnieszka Grzegorczyk), Mam swój zespół (Beata Gamrowska), Ogólnopolskie i europejskie wymogi prawne (dr Łukasz Wojciechowski), Rok w pracy dyrektora biblioteki (dr Marcin Karwowski), Badania w bibliotece – biblioteka w badaniach (Aldona Zawałkiewicz), Stres i motywacja (Joanna Pępko). Na koniec podzieleni na kilka grup pod okiem mentora trzeba było stworzyć autorski projekt – przy współpracy z innymi managerami. Projekt był okazją do poszerzenia wiedzy, zdobycia nowych doświadczeń i wymiany myślowej między bibliotekami. Więcej na ten temat: https://www.sbp.pl/zpk.

7) Biblioteka w Internecie

a) profil na Facebooku – spotyka się z pozytywną reakcją Czytelników i mieszkańców gminy Skórzec. Na stronie umieszczane są zdjęcia nowości książkowych, informacje o wydarzeniach, konkursach, posty tematyczne i relacje. Powstają przypominajki o świętach, promowano literaturę i czytelnictwo. Bardzo dużo Czytelników rezerwuje przez Messengera książki, przedłuża termin zwrotu, składa zapytania, przesyła informacje i prace konkursowe.

b) strona internetowa www.skorzec.bibliotekimazowsza.pl – prowadzona jest strona internetowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Skórcu. Stronę dofinansowała Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy – Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego – pokrywając koszty jej założenie i koszty obsługi informatycznej. Na stronie znajdują się ogłoszenia, relacje z wydarzeń w bibliotece, informacje o książkach, a także katalog online biblioteki w Skórcu (dodatkowo katalog centralny powiatu i katalog biblioteki wojewódzkiej). Strona została opracowana w ramach projektu Polska Akademia Dostępności realizowanego przez Fundację Widzialni i Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji.

c) katalog online – mocno promujemy nasz katalog online, znajdujący się na stronie szukamksiazki.pl. Czytelnicy po wpisaniu Biblioteki Skórzec mogą zobaczyć jakie książki mamy w Bibliotece. Dla posiadaczy karty bibliotecznej jest możliwość rezerwacji książek przez stronę. Część Czytelników zamawia książki będąc w domu i przychodzi po gotowe zamówienie, które przygotowuje bibliotekarz.

d) Biblioteka zakupiła kody na platformę Empik Go i udostępnia czytelnikom darmowe kody do platformy z audiobookami, e-bookami i podcastami. Według raportu Empik Go – ściągnięto, przeczytano lub wysłuchano 800 książek wśród naszych Czytelników.

Kody cieszyły się sporym zainteresowaniem. Okazało się, że sporo mieszkańców gminy czyta w ten sposób książki, także w trakcie codziennych zajęć, uprawiania sportu lub w kolejce.

e) Tworzymy same plakaty, grafiki, zaproszenia, dyplomy, które wzbogacają nasz wizerunek na zewnątrz. Roll-up, torby z logo biblioteki, nowe karty biblioteczne, zakładki dla czytelników – to też promocja Biblioteki i czytelnictwa. Staramy się, aby było nowocześnie, kolorowo i przyjaźnie.

 • Najważniejsze wydarzenia zorganizowane przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Skórcu
 • Spotkania autorskie:
6.02.2023 r. 3.03.2023 r.Spotkanie z Judytą Piskorz 6 lutego 2023 r. Judyta Piskorz autorka „Zaczarowanych historii”, pochodząca z naszych okolic odwiedziła uczniów Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Gołąbku. Zaś 3 marca 2023 r. w Zespole Oświatowym w Żelkowie-Kolonii również odbyło się spotkanie autorskie z nią. Nie ma nic wspanialszego dla autora, jak obchodzić Dzień Pisarza w towarzystwie własnych czytelników. W wydarzeniu uczestniczyli uczniowie klas drugich i trzecich.
7.03.2023 r.Spotkanie z Zofią Paczóską 7 marca 2023 r. w domu parafialnym w Skórcu odbyło się spotkanie autorskie Zofii Paczóskiej, która promowała książkę „Tajemnice mazowieckich kapliczek i krzyży przydrożnych”. Książka zawiera 50 historii kapliczek i krzyży. Wzbogacona zdjęciami autorstwa Agnieszki Król i Tomasza Pawlicy, a także obrazami znakomitego malarza regionalisty –  Mirosław Greluka. Niesamowitej duchowości dodała książce poezja, którą stworzyła Maria Woźniak, (pochodząca z Wołyniec, Kawaler Orderu Uśmiechu, bibliotekarka). Szanownych gości przywitał Jerzy Długosz. Temat ważny, gdyż owe kapliczki stanowią istotną cząstkę krajobrazu i kultury. Wspólnie zastanawialiśmy się nad ich rolą i funkcją – religijną, historyczną, etnograficzną. Niesamowita była interakcja pani Zofii z publicznością – było dużo opowieści z widowni, rozmowy, wspomnienia, rozważania. Nie zabrakło wzruszeń i uśmiechu przez łzy. Wielki Post to dobry moment na zatrzymanie się dosłownie przy drodze, spacer w te miejsce zaciszne, uklęknięcie w sercu. Opracowanie powstało dzięki konkursowi historyczno-literackiemu, w którym udział wzięło wiele osób. Wiemy, że planowana jest kolejna edycja „Tajemnic…” i mamy ogromną nadzieję, że znajdą się w niej kapliczki i krzyże z gminy Skórzec.  
5.04.2023 r. 12.06.2023 r.Spotkanie z Maciejem Cmochem 5 kwietnia 2023 r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Skórcu, 12 czerwca 2023 r. w Szkole Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Grali-Dąbrowiźnie oraz w Szkole Podstawowej w Dąbrówce-Stanach odbyły się spotkania z panem Maciejem Cmochem. Pan Maciej Cmoch to autor książki „Ptaki za miedzą. Opowieści o mieszkańcach pól, łąk, pastwisk i wsi”. Podzielił się uczniami swoją wiedzą i pasją. Fotografuje profesjonalnie przyrodę. Siedlczanin, biolog z wykształcenia, przyrodnik z zamiłowania, zawodowo zajmuje się badaniami i ochroną ptaków. Opowiadania o niesamowitych ptakach były urozmaicone autorskimi zdjęciami pana Macieja. Książkę można wypożyczyć w Bibliotece. Więcej informacji o książce i autorze: https://pasnyburiat.pl/…/maciej-cmoch-ptaki-za-miedza…/ https://www.maciejcmoch.pl/browse
30.08.2023 r..Spotkanie z Ireną Groblewską-Andrzejewską 30 sierpnia 2023 r. odbyło się spotkanie z panią Ireną Groblewską-Andrzejewską, która zapoznała nas z swą twórczością – najnowszą i dawną. To był magiczny poetycki poranek przy kawie w bibliotece. Dziękujemy osobom, którzy nas odwiedziły tego dnia. Irena Groblewska-Andrzejewska to poetka, scenarzystka, reżyserka, rzecznik prasowy współpracujący m.in.z Operą Narodową, Teatrem Kamienica i in., prezes Fundacji Dom Otwarty w Emilianówce.
14.11. 2023 r.Promocja przewodnika po gminie Skórzec Jesienią 2023 r. został wydany przewodnik „Z Drozdem i Zbirkiem przez ziemię naznaczoną Krzyżem, czyli rajd po gminie Skórzec”, którego autorami są ks. Henryk Drozd i Mirosław Andrzejewski. Opisane są po kolei miejscowości z szczegółami, z organizacjami, budynkami, kapliczkami. 14 listopada 2023 r. odbyło się spotkane promocyjne książki w domu parafialnym w Skórcu zorganizowane przez bibliotekę. Gościem specjalnym był ks. Henryk Drozd – kapłan Diecezji Siedleckiej i historyk sztuki. Był organizatorem i pierwszym dyrektorem Katolickiego Radia Podlasie oraz dyrektorem Muzeum Diecezjalnego. Obecnie jako emeryt w kolejnych przewodnikach opisuje ciekawe miejsca na naszym terenie. Satyryczne rysunki do książki udostępnił siedlecki grafik Mirosław Andrzejewski o pseudonimie „Zbirek”, który również gościł na spotkaniu. Przewodnik nie jest pracą naukową, ale osobistą interpretacją tego, co autorzy zobaczyli, odwiedzając gminę Skórzec, uzupełnioną informacjami, które zdobyli w dostępnych źródłach. Przewodnik można zakupić w Wydawnictwie Unitas, a dzięki sfinansowaniu Urzędu Gminy Skórzec – dostępny za darmo w Gminnej Bibliotece Publicznej w Skórcu. Zachęcamy do lektury i zwiedzania zakątków gminy z przewodnikiem.
11.12.2023 r.Spotkania autorskie z Judytą Piskorz „Wigilia w opałach” Judyta Piskorz zadebiutowała w 2022 roku pięknie wydaną książką pod tytułem „Zaczarowane historie”. W 2023 r. wydała kolejną książkę – „Wigilia w opałach” i w ramach jej promocji odwiedziła uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Skórcu. Pani Judyta przeczytała blisko 200 dzieciom fragmenty swej najnowszej książki. Co jest najważniejsze w świętach Bożego Narodzenia? Czego nie może zabraknąć?  Trzeba było uważnie wysłuchać opowieści, by móc właściwie odpowiedzieć na zadane pytania. Dzieci wspólnie z autorką kolędowały i grały na instrumentach. Każdy dostał od autorki pasek papieru kolorowego na którym trzeba było napisać za co jest się wdzięcznym. Na koniec wspólnie połączyliśmy wszystkie kolorowe paski w jeden długi i kolorowy łańcuch wdzięczności. Było dużo zabawy, śmiechu, ale nie zabrakło wyraźnego przesłania mówiącego o wdzięczności, współpracy i dobroci dla drugiego człowieka, w tym jakże ważnym dla wszystkich świątecznym czasie.

2 ) Konkursy:

recytatorskiDnia 12 maja 2023 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Skórcu zorganizowała gminne eliminacje 39. Konkursu Recytatorskiego dla dzieci i młodzieży im. Kornela Makuszyńskiego. Przesłuchania odbyły się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Skórcu. Wszystkich przybyłych przywitał wójt Jerzy Długosz, który zaprezentował swe umiejętności recytatorskie oraz życzył uczestnikom powodzenia. Do konkursu przystąpili uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Skórcu, Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Grali-Dąbrowiźnie i Szkoły Podstawowej w Dąbrówce-Stanach. Recytatorom przysłuchiwała się Komisja Konkursowa w składzie: Olga Gajo – dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Skórcu, Arkadiusz Dołęga – dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Skórcu, Sławomir Batok – wicedyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Skórcu, Monika Zielińska – bibliotekarz szkolny. Przy ocenie uczestników komisja konkursowa brała pod uwagę dobór repertuaru, interpretację utworów, kulturę słowa oraz ogólny wyraz artystyczny. Miło poinformować, że w Finale konkursu w Siedlcach I miejsce w kategorii klas I-III zajęła Aleksandra Dąbrowska z Szkoły Podstawowej w Dąbrówce Stany/
plastyczny„KOLAŻ WISŁAWY” to konkurs plastyczno-literacki zorganizowany z okazji Roku Wisławy Szymborskiej przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Skórcu. Cieszymy się, że dzieci, młodzież i dorośli przyłączyli się do zabawy z twórczością Wisławy. Zadaniem było stworzenie kolażu (wyklejanki) z cytatem Wisławy Szymborskiej. Łącznie napłynęło 40 prac. Komisja Konkursowa stanęła przed ogromnym wyzwaniem, aby wybrać najlepsze prace. Brana była pod uwagę: technika i forma wykonania, twórczy charakter pracy, samodzielność i oryginalność oraz użycie elementu akcentującego związek z Wisławą Szymborską. Nagrody główne i wyróżnienia – ciekawe książki z twórczością Wisławy Szymborskiej, a każdy uczestnik konkursu otrzyma dyplom i upominek. Nagrodę główną w kategorii: dzieci i młodzież do 18 r.ż. uzyskała: Maja Jastrzębska. Wyróżnienia w konkursie uzyskały: Lidia Kołodziejska, Laura Końca, Amelia Kulik. Pozostałe prace również miały wysoki poziom i wszystkie się podobały! Nagrodę główną w kategorii: uczestnicy powyżej 18 r.ż. uzyskała pani Anna Dąbrowska. Wyróżnienia otrzymały: Monika Poślada, Agata Świderska.

3) Wystawy:

28.03.2023 r.28 marca 2023 r. nastąpiło oficjalne otwarcie wystawy fotograficznej pt. „Tam, gdzie kończy się asfalt, zaczyna się przygoda”. Autorem fotografii jest Tomasz Skóra – Kawaler Orderu Uśmiechu, społecznik, biegacz i prezes sportowego stowarzyszenia Grupa Biegaczy Skórzec Biega. Zdjęcia przedstawiają krajobrazy gminy Skórzec i okolic i zachęcają do dosłownego zejścia z asfaltu, zatrzymania się na chwilę. Wystawę można było zwiedzać do Świąt Wielkanocnych w godzinach otwarcia Biblioteki. Na kameralnym wernisażu pojawili się rodzina i przyjaciele Tomka Skóry, a także wójt Jerzy Długosz i wiceprzewodniczący rady gminy Artur Jastrzębski-Pypowski. To było bardzo przemiłe spotkanie i jesteśmy pewni – to nie ostatnie. I tak jak wczoraj rozmawialiśmy – mamy nadzieję, że Tomek Skóra przetarł szlaki i kolejne osoby odważą się do prezentowania swoich pasji, talentów w Bibliotece w Skórcu.
18.08.2023 r.18 sierpnia 2023 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Skórcu nastąpiło otwarcie wystawy pt. „Artystyczna dusza”. Można na niej obejrzeć prace stworzone przez uczestników warsztatów, które odbyły się w bibliotece pod nazwą „Odkryj pasję”. Wystawa to swoiste podsumowanie tych warsztatów, prezentacja prac i możliwość obejrzenia przez rodziców i przyjaciół. Przybyłych gości powitał wójt Jerzy Długosz i dyrektor biblioteki Olga Gajo. Zajęcia prowadziła pani Beata Końca, mieszkanka gminy Skórzec, absolwentka Edukacji artystycznej w zakresie sztuk plastycznych. W ramach wolontariatu wprowadziła dzieci i młodzież w świat sztuki. Duża frekwencja na zajęciach pokazała, że takie zajęcia są potrzebne i wartościowe, a dzieci potrafią zaskoczyć pozytywnie. To był wspaniały czas, pełen dobrej energii, uśmiechu i kreatywności, a także nowych znajomości – dzieci z różnych miejscowości, szkół i roczników wspaniale się zintegrowały.

4) Warsztaty:

25.03.2023 r.Wielkanocne warsztaty dla dzieci – ozdabianie jajek metodą decoupage przeprowadzone przez bibliotekarkę Jolantę Marciniak.
Sierpień 2023 r..W wakacje zaprosiliśmy dzieci i młodzież na bezpłatne warsztaty prowadzone przez Beatę Końca o tematyce:
• FILM W PIGUŁCE (podstawowe pojęcia; kompozycja, kadry, tematyka obrazu)
• KOLOGRAFIA (podstawowe pojęcia; co to jest kolografia, matryca w grafice warsztatowej, druk wypukły, druk wklęsły, tematyka prac). Na warsztatach zobaczyliśmy jak przygotować matrycę do druku wypukłego.
• ZAPROJEKTUJ SWÓJ STRÓJ (podstawowe pojęcia; projektowanie odzieży, style odzieżowe, krawiectwo, tkaniny naturalne, tkaniny sztuczne, kolor w modzie)
• WYSTAWIENNICTWO JAKO MOJA WIZYTÓWKA (podstawowe pojęcia; wystawa, wizytówka) zorganizowanie wystawy prac wykonanych na warsztatach w Bibliotece Publicznej w Skórcu. Stworzenie nazwy wystawy. Zaprojektowanie plakatu, rozpowszechnienie w mediach, przygotowanie swoich prac do wystawy, prezentacja filmów stworzonych na zajęciach. Zajęcia odbywały się z regułami „terapii ręki”. Zakładają one prace z kolorami i fakturami. Zajęcia przewidują przerwy na odpoczynek i integrację. Każdy wykonał prace w swoim własnym tempie i w dowolnej ilości. Warsztaty w czterech terminach: 8.08., 9.08., 10.08., 11.08. w godz. 10.00 – 13.00. zakończone wystawą w Gminnej Bibliotece Publicznej w Skórcu. Pani Beata przeprowadziła zajęcia w ramach wolontariatu. Biblioteka zapewniła materiały
16.09.2023 r.Fundacja Rozwoju i Edukacji „Skrzydła” w Bibliotece w Skórcu przeprowadziła warsztaty pszczelarskie dla dzieci i dorosłych. Dowiedzieliśmy się dlaczego pszczoły są tak ważne dla świata, jak je chronić i co robić jak je spotkamy. Zobaczyliśmy jak wygląda ul i praca pszczelarza. Dowiedzieliśmy się jak poznać dobry miód i jakie są jego drogocenne wartości.
maj – październikwarsztaty artystyczne dla seniorów, dorosłych i dzieci realizowane przez Fundację Aktywny Człowiek w ramach projektu „SENIOR NA CZASIE”, „RODZICE NA TOPIE” I „DBAM O SIEBIE” – odbyło się 15 warsztatów po około 3 godziny w murach biblioteki, prowadzone przez Karolinę Stańską na najwyższym poziomie. Prace wychodziły przepiękne, często zaskakując wykonawców („To ja tak potrafię??”) i wprawiając w dobry nastrój. Makrama, decoupage, malarstwo akwarelą, malowanie na szkle, string art., malowanie na tkaninie. Wybór był ogromny. Równolegle odbywały się spotkanie grupowe i indywidualne z psycholog Agnieszką Franczak w ramach projektu. Część spotkań odbyła się w siedzibie biblioteki, a część w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Skórzec.
GrudzieńWarsztaty „Pierwsze kroki w szyciu” oraz „Kartka świąteczna” – przeprowadzone przez panią Beatę Końca. Uczestnicy mogli zapoznać się z profesjonalnymi maszynami do szycia i samodzielnie uszyć torbę. Kolejnej soboty dzieci wraz z rodzicami wykonały przepiękne kartki, które nawiązując do tradycji – wysłały później pocztą.

5) Inne:

Cały rokWspieramy biblioteki szkolne Pierwsze spotkanie z biblioteką szkolną to wyjątkowa uroczystość, a pierwsze wypożyczenie książki powinno na długo pozostać w pamięci dziecka. Pasowanie na czytelnika to piękna inicjatywa, która odbyła się m.in. w Szkole Podstawowej w Dąbrówce-Stanach. Dziękujemy za zaproszenie i możliwość uczestniczenia w tej uroczystości. Składam gratulacje dla pani Renaty Pliszki za aktywne promowanie czytelnictwa. Cieszymy się z współpracy z bibliotekami szkolnymi Gminy Skórzec i staramy się je wspierać. Często to właśnie w szkole dziecko po raz pierwszy styka się z instytucją biblioteki. Może wybierać książki niezależnie od rodziców. Ważne jest, aby była biblioteka szkolna była dobrze wyposażona i często czynna.
12.03.2023 r.Biblioteka włączyła się w organizację Gminnego Dnia Kobiet. Przygotowała wystawę fotograficzną „Kobiecość” zorganizowaną w współpracy z fotografką Pauliną Radzikowską. Byłam pomysłodawcą loterii fantowej dla pań – przygotowałam losy, znalazłam sponsorów nagród – voucher na sesję zdjęciową ufundowany przez państwa Paulinę i Dariusza Radzikowskich, voucher na zabieg kosmetyczny w salonie „Maria Antonina” w Skórcu o wartości 200 zł – ufundowany przez panią Małgorzatę Szewczyk, voucher na masaż/zabieg o wartości 100 zł ufundowany przez panią Katarzynę Zdanowską oraz książki, tematyczne kubki i inne fanty – od dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Skórcu. Byłam odpowiedzialna za projekt plakatów i zaproszeń dla gości. Osobiście zaprosiłam Urszulę Dudziak. Pomoc w dekoracji sali i poczęstunku oraz promocja wydarzenia.
1.06.2023 r.Z okazji Dnia Dziecka. w bibliotece odbyło się spotkanie uczniów klasy 1 z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Skórcu. Gościem specjalnym był Tomasz Skóra – Kawaler Orderu Uśmiechu, który pokazał dzieciom swój Order, opowiadał o jego zdobyciu, o swoich pasjach i działaniach. Rozmawialiśmy także o Fundacji Siedleckie Hospicjum Domowe dla Dzieci w której pracuje. Było oczywiście wspólne czytanie – dzieci poznały książkę, którą napisał Marek Michalak, kanclerz Międzynarodowej Kapituły Orderu Uśmiechu. Dzieci przy okazji zwiedziły bibliotekę, poznały księgozbiór i spędziło miło czas.
2 lipca 2023 r.Biblioteka W Skórcu gościła delegację z partnerskiej gminy Mühlenbecker Land z panem burmistrzem Filippo Smaldino na czele. Porozmawialiśmy o dotacjach na zakup książek, o dostępności, książkach w języku angielskim i niemieckim (mamy) i o nowym informatorze „Wieści Gminy Skórzec”. Miło nam było się pochwalić, że aktywnie działamy i cieszymy się z nowej siedziby. Delegacji towarzyszył wójt gminy Skórzec Jerzy Długosz i sekretarz Anna Wiśniewska. Dziękujemy pani Ewie Jagiełło za tłumaczenie.      
Sierpień 2023 r.„Bezpieczne wakacje z Kicią Kocią” 19 lipca 2023 r. w Komendzie Miejskiej Policji w Siedlcach dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Skórcu Olga Gajo podpisała porozumienie o współpracy partnerskiej z I Zastępcą Komendanta Miejskiego Policji w Siedlcach mł. insp. Dariuszem Dudkiem. Porozumienie dotyczyło organizacji w Skórcu cyklu wakacyjnych zajęć edukacyjnych dla dzieci w wieku 3-12 lat. Tytuł projektu to „Bezpieczne wakacje z Kicią Kocią” – podczas zajęć dzieci poznają postać bajkowej Kici Koci i konkretną książkę „Kicia Kocia zostaje policjantką”. Policjant realizujący projekt przekazał dzieciom podstawowe zasady bezpieczeństwa, informuje i przypomina o telefonach alarmowych, sposobie powiadamiania o pojawiających się zagrożeniach i przekaże dzieciom materiały związane z tematem zajęć. Nie zabrakło zabaw ruchowych i aktywizacyjnych z alkogoglami. Zajęcia prowadziła sierż. sztab. Barbara Jastrzębska z KMP w Siedlcach oraz Olga Gajo. Do współpracy zaprosiliśmy wydawnictwo Media Rodzina, w którym wydawana jest Kicia Kocia. Dostaliśmy zgodę na użycie nazwy i zaprojektowano nam piękny oryginalny plakat z Kicią Kocią. Na zajęciach rozdawałyśmy książeczki i kolorowanki Kici Koci. Udział wzięły wszystkie przedszkola z gminy Skórzec oraz indywidualne osoby. W trzech spotkaniach  uczestniczyło ponad 150 osób! Te spotkania to był nie tylko sposób informowania o bezpieczeństwie, ale też swoisty zlot fanów Kici Koci – dzieci  miały ze sobą maskotki i ubrania z tą postacią.
Relacja: https://www.facebook.com/telewizjawschod/videos/815075613342743
20.08.2023 r. 3.09.2023 r.W tym roku wzięłyśmy udział w wydarzeniach takich jak EKOPIKNIK w Skórcu oraz Piknik Rodzinny „Pożegnanie lata” w Nowakach. Biblioteka miała swoje stanowisko i wzięła udział w akcji zbierania pieczątek na kartach. Uczestnicy pikniku mogli zrobić zakładkę, wziąć książkę w ramach #bookcrossingu i zapoznać się z ofertą Biblioteki. Takie wyjście w plener to okazja dla mieszkańców, by poznać panie bibliotekarki i zainteresować się naszą instytucją.
9.09.2023 r.Po raz kolejny odbyło się Narodowe Czytanie w Skórcu. Lekturą tegorocznej edycji była powieść Elizy Orzeszkowej „Nad Niemnem”. Zaproszeni goście i mieszkańcy Gminy Skórzec odczytali fragmenty tego utworu. Wszystkich uczestników przywitał wójt Jerzy Długosz. Na skwerku w Skórcu spotkali się dorośli i młodzież, seniorzy i rodziny – czytały małżeństwa, rodzice z dziećmi. To wspaniale, że również szkoły przyłączają się do akcji. Dziękujemy uczniom i ich opiekunom. Dziękujemy czytającym i słuchającym za wspólnie spędzony czas. Wszyscy lektorzy otrzymali pamiątkowe egzemplarze „Nad Niemnem”. Wydarzenie pod patronatem Pary Prezydenckiej zorganizowane przez Gminną Bibliotekę Publiczną. Wśród czytających był wójt Gminy Skórzec Jerzy Długosz, Arkadiusz Dołęga – dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Skórcu, Elżbieta Łastowska – kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Swoich reprezentantów miały szkoły podstawowe – Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Grali Dąbrowiźnie, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Skórcu, Szkoła Podstawowa w Dąbrówce-Stanach i Zespół Oświatowy w Żelkowie- Kolonii.
10.09.2023 r.Jesienne Targi Książki 2023 w Warszawie – dyrektor Biblioteki odwiedziła stoiska wydawnictw, gdzie można było zapoznać się z nowościami i wziąć każdą książkę do ręki. Dziękuję za przemiłe towarzystwo Annie Krasnodębskiej, prowadzącej bloga „Zaczytana Rolniczka”, mieszkance gminy Skórzec.
24.09.2023 r.„Trzy światy pani bibliotekarki”. W TVP3 w programie Pawła Pochwały „Ludzie z Mazowsza” można było obejrzeć odcinek, w którym wystąpiła Olga Gajo – dyrektor Biblioteki. Podzielony był na trzy części. Pierwsza była w Gminnej Bibliotece Publicznej w Skórcu – jako placówce czynnie promującej czytelnictwo, poezję i kulturę. Druga część opowiadała o ciekawych zakątkach Skórca – skwerek, Sanktuarium Krzyża Św., ogrody Księży Marianów i fiat z „Zmienników”. Trzecia część nagrywana była w domu prywatnym. Była mowa o „Wieściach Gminy Skórzec”, o miłości do literatury i poezji, lokalnym patriotyzmie. Ten program to pewna promocja gminy Skórzec i miło nam, że to nasza biblioteka została zaproszona do programu.
7.10.2023 r.Noc Bibliotek to ogólnopolska akcja przekonująca do czytania poprzez promocję lokalnych bibliotek jako najbliższych miejsc spotkań z kulturą, z różnorodnymi zasobami i bezpłatną ofertą dla społeczności, sprzyjających wymianie idei i integracji. Biblioteka w Skórcu dołączyła do tej akcji już po raz kolejny! Wydarzenie zainaugurował wójt gminy Skórzec – Jerzy Długosz, który przywitał gości w siedzibie Biblioteki i opowiedział o swoich pierwszych lekturach. Noc Bibliotek zaczęliśmy od zapoznania się z bajką „Gwiezdny pierniczek”, którą przeczytał pan Tomek Skóra– Kawaler Orderu Uśmiechu. Temat bajki nawiązywał do Mikołaja Kopernika – patrona roku 2023. Pani Jola przygotowała dla uczestników zagadki, zabawy, kalambury i memory. Dzieci wywiązywały się z zadań znakomicie, było mnóstwo śmiechu i zabawy. O 18.00. urządziliśmy sobie kino, obejrzeliśmy bajkę „Moja mama gorylica” – niezwykle wzruszającą i wyciszającą. Biblioteka była czynna tego dnia do godz. 20.00.
Grudzień 2023 r.Biblioteczny kalendarz adwentowy – zaprosiliśmy Czytelników do wspólnego odliczania do Świąt Bożego Narodzenia. Na Facebooku biblioteki umieszczaliśmy ciekawostki o świętach, zagadki i anegdoty, polecenia książek na prezenty, konkursy.

6) Przez cały rok

W ramach ogólnopolskiej kampanii „Mała książka – wielki człowiek”, we współpracy z bibliotekami publicznymi, realizowany jest projekt dla dzieci w wieku przedszkolnym. Trwa wydawanie Wyprawek Czytelniczych dla przedszkolaków. Akcja ma zachęcić rodziców do odwiedzania bibliotek i codziennego czytania z dzieckiem. Każde dziecko w wieku przedszkolnym, które przyjdzie do biblioteki biorącej udział w projekcie, otrzymuje w prezencie wyjątkową Wyprawkę Czytelniczą na dobry czytelniczy start. W Wyprawce dzieci znajdą wyjątkową książkę, a także Kartę Małego Czytelnika. Za każdą wizytę w bibliotece, zakończoną wypożyczeniem minimum jednej książki z księgozbioru dziecięcego, Mały Czytelnik otrzymuje naklejkę, a po zebraniu dziesięciu zostanie uhonorowany imiennym dyplomem potwierdzającym jego czytelnicze zainteresowania.

Akcja #TataTeżCzyta – to ogólnopolska akcja, do której przyłączyła się Gminna Biblioteka Publiczna w Skórcu. Na terenie Gminy Skórzec została objęta Honorowym Patronatem Wójta Gminy Skórzec – Jerzego Długosza. Promowane jest czytelnictwo wśród mężczyzn – sobie i dzieciom. Wskazane jest jak ważne to jest. Promujemy akcję rozwieszając plakaty, kupując książki z słowem „tata” w tytule, polecając literaturę typowo męską. Planujemy broszury i infografiki.

Wciąż trwa akcja #bookcrossing – wymiana książek między Czytelnikami. Jest wydzielony regał (biało-zielony domek). Każdy może przynieść książki niepotrzebne – w dobrym stanie – i wziąć inne na własność. Książki dla dzieci i młodzieży, lektury – przekazujemy do biblioteki szkolnej w Dąbrówce-Stanach.

Oprócz działalności typowo bibliotecznej jestem zaangażowana w redakcję „Wieści Gminy Skórzec” – informatora samorządowego. Kwartalnik ten powstał z inicjatywy wójta Jerzego Długosza i od początku włączyłam się w jego powstanie. Pisanie artykułów, redagowanie tekstu, kontakt z drukarnią i grafikami, poprawki – zajmuje dużo czasu, ale też sprawia wiele satysfakcji. Dzięki pracy zespołowej koleżanek i kolegów wychodzi niezły efekt. Odbiór jest pozytywny. Kwartalnik jest bezpłatny i kolportowany w punktach handlowych na terenie gminy Skórzec i sołtysów, zaś wersja elektroniczna jest dostępna na stronie gminy Skórzec.

Podsumowując:

rok 2023 był bardzo dobrym rokiem dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Skórcu. Aktywnie działała, powiększając księgozbiór i przyciągając nowych czytelników. Była widoczna na terenie Gminy, a także poza nim. Służyła mieszkańcom i rozwijała czytelnictwo. Cieszymy się z dobrej współpracy z Organizatorem, dziękujemy za wsparcie i dobre słowa. Nie poprzestajemy na laurach. Staramy się cały czas rozwijać, poszerzać swoją ofertę, uaktualniać swój księgozbiór, proponować różne formy spędzania czasu. Pamiętamy, że biblioteka to nie tylko książki. To także atmosfera i podejście do Czytelnika.

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Skórcu

Olga Gajo