Serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież do udziału w konkursie recytatorskim organizowanym przez Miejski Ośrodek Kultury w Siedlcach oraz Dom Pracy Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach. To już czterdziesta edycja tego konkursu – bardzo znanego i z wysoką renomą.

Eliminacje gminne są organizowane przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Skórcu i odbędą się

15 kwietnia 2024 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Skórcu.

Eliminacje szkolne – w szkołach podstawowych do 12 kwietnia 2024 r. Po eliminacjach szkolnych proszę koordynatorów o kontakt z Olgą Gajo – e-mail: biblskor@op.pl, tel. 25 308 11 82 / 792 048 410 lub Messenger. Uwaga Karty uczestników prosimy o dostarczenie (najlepiej) 12.04.2024, a najpóźniej 15.04.2024 r.

Z dumą informujemy, że w poprzednim roku konkurs wygrała Aleksandra Dąbrowska z Szkoły Podstawowej w Dąbrówce-Stanach, zajmując 1. miejsce w kategorii klas I-III. Serdecznie gratulujemy Oli, jej rodzicom oraz opiekunowi Monice Pośladzie.

W eliminacjach powiatowych w 2023 r. mieszkankom Gmina Skórzec również poszło dobrze – wyróżnienia otrzymały: Lena Cabaj, Katarzyna Kadźmierczak, Maja Jastrzębska oraz Natalka Wysokińska.

REGULAMIN w skrócie:

  • Uczestnicy prezentują się w jednej z trzech grup wiekowych:

uczniowie klas I – III, uczniowie klas IV – VI oraz uczniowie klas VII – VIII.

  • Na konkurs należy przygotować jeden wiersz i jeden fragment prozy dowolnego autora. Utwory powinny odpowiadać wiekowi wykonawcy. Łączny czas ich wykonania nie może przekroczyć 5 minut.
  • Komisje Konkursowe przy ocenie recytatorów wezmą pod uwagę: dobór repertuaru, interpretację utworów, kulturę słowa oraz ogólny wyraz artystyczny.
  • Użycie pozasłownych środków wyrazu jest dopuszczalne, o ile służy wzbogaceniu wypowiedzi artystycznej. Celowość ich użycia ocenia Komisja Konkursowa.

Konkurs przebiega w czterech etapach:

ELIMINACJE SZKOLNE – do 12 kwietnia 2024 r. na terenie szkoły.

Szkoła typuje trzech uczniów w każdej grupie wiekowej do udziału w eliminacjach gminnych.

Po eliminacjach szkolnych należy skontaktować się z Gminną Biblioteką Publiczną w Skórcu.

ELIMINACJE GMINNE – 15 kwietnia 2024 r. godz. 10.00.

sala konferencyjna Urzędu Gminy Skórzec, ul. Siedlecka 3.

ELIMINACJE POWIATOWE – 18-19 kwietnia 2024 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Siedlcach z/s w Ostrówku (Ostrówek 6, 08-103 Siedlce):

– 18 kwietnia – wystąpią uczniowie klas I-III (I grupa wiekowa od godz. 10:00)

– 19 kwietnia – uczniowie klas IV-VI (II grupa wiekowa od godz. 10:00)

oraz klas VII-VIII (III grupa wiekowa od godz. 12:00).

FINAŁ – 30 kwietnia 2024 r., godz. 10:00 – Sala Biała MOK, ul. Pułaskiego 6.

Gminne Eliminacje Konkursu są organizowane przez:

Gminna Biblioteka Publiczna w Skórcu, ul. Siedlecka 9

Olga Gajo, e-mail: biblskor@op.pl, tel. 25 308 11 82