Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka

Powiększ obraz

20 listopada obchodzimy Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka.
Data ta upamiętnia podpisanie najważniejszego dokumentu gwarantującego prawa wszystkim dzieciom – Konwencji o prawach dziecka.
Konwencja ustanawia status dziecka oparty na następujących założeniach:
👉dziecko jest samodzielnym podmiotem, ale ze względu na swoją niedojrzałość psychiczną i fizyczną wymaga szczególnej opieki i ochrony prawnej,
👉dziecko jako istota ludzka wymaga poszanowania jego tożsamości, godności i prywatności,
👉rodzina jest najlepszym środowiskiem wychowania dziecka,
👉państwo ma wspierać rodzinę, a nie wyręczać ją w jej funkcjach.

Katalog praw i wolności obejmuje prawa cywilne, socjalne, kulturalne, polityczne i ekonomiczne:
✅prawo do życia i rozwoju,
✅prawo do tożsamości (nazwisko, imię, obywatelstwo, wiedza o własnym pochodzeniu),
✅prawo do wolności, godności, szacunku, nietykalności osobistej,
✅prawo do swobody myśli, sumienia i wyznania,
✅prawo do wyrażania własnych poglądów i występowania w sprawach dziecka dotyczących, w postępowaniu administracyjnym i sądowym,
✅prawo do wychowywania w rodzinie i kontaktów z rodzicami w przypadku rozłączenia z nimi,
✅prawo do wolności od przemocy fizycznej lub psychicznej,
✅prawo nierekrutowania do wojska poniżej 15. roku życia.
✅prawo do odpowiedniego standardu życia,
✅prawo do ochrony zdrowia,
✅prawo do zabezpieczenia socjalnego,
✅prawo do wypoczynku i czasu wolnego.
✅prawo do nauki (bezpłatnej i obowiązkowej w zakresie szkoły podstawowej),
✅prawo do korzystania z dóbr kultury,
✅prawo do informacji,
✅prawo do znajomości swoich praw.
✅prawo stowarzyszania się i zgromadzeń w celach pokojowych.

Pamiętamy, że dziecko to mały Człowiek! ❤️