Dnia 23 lutego 2021 roku nastąpił odbiór nowego lokalu Gminnej Biblioteki Publicznej w Skórcu.

Siedziba Biblioteki będzie znajdowała się  na ul. Siedleckiej 9 w zachodniej części budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Skórcu. Duże pomieszczenie sali lekcyjnej na parterze przekształcono na bibliotekę gminną z oddzielnym wejściem, widocznym od ulicy, dostępnym dla osób niepełnosprawnych. W obrębie sali wydzielono pomieszczenie socjalne i sanitarne dla pracowników.

Nowe pomieszczenie biblioteki jest jasne, z dużą ilością okien, przestronne.

Zakupiono regały dziecięce i nowe krzesła, planowany jest kąt malucha, wypożyczalnia książek i audiobooków, a także miejsce na czytelnię.

Metraż wynosi 83 m2 .

Wartość inwestycji to około 160 tysięcy złotych – projekt, przebudowa pomieszczenia, dostosowanie do nowego sposobu użytkowania, sieci, instalacje i urządzenia cieplne, wentylacyjne, gazowe , wodociągowe i kanalizacyjne, a także wykończenie wnętrz.

Koszty pokryła w całości Gmina Skórzec.

W marcu nastąpi przeprowadzka Biblioteki.

Biblioteka będzie nieczynna w dniach 5 – 26 marca 2021 roku.

O ewentualnych zmianach terminów będziemy informować w oddzielnych postach.

Zachęcamy do obserwowania strony Biblioteki www.skorzec.bibliotekimazowsza.pl i na Facebooku Gminna Biblioteka Publiczna w Skórcu.

Komisja odbioru lokalu: od prawej – pan wójt Jerzy Długosz, sekretarz Gminy Anna Kamińska, dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Skórcu Olga Gajo, Marta Sikorska – podinspektor ds. zamówień publicznych,
Przestrzeń Biblioteki robi wrażenie!
Inspekcja!
Przed wejściem