Kochani Czytelnicy, mamy dobre wiadomości! 😀

Gminna Biblioteka Publiczna w Skórcu otwarta od 29 marca!

Zapraszamy do nowego lokalu na ul. Siedleckiej 9!

Ze względu na obostrzenia uroczyste otwarcie nastąpi po 10 kwietnia. Jednak dla Czytelników otwieramy się już w poniedziałek 29 marca.

Do 9 kwietnia 2021 roku biblioteki publiczne i naukowe we wszystkich województwach mogą udostępniać zbiory pod warunkiem zapewnienia, aby w pomieszczeniu dostępnym dla osób korzystających ze zbiorów biblioteki przebywała jednocześnie nie więcej niż 1 osoba na 15 m2 powierzchni takiego pomieszczenia, z wyłączeniem bibliotekarzy.

CZYLI W BIBLIOTECE MOŻE PRZEBYWAĆ MAKSYMALNIE 5 OSÓB.

Zapraszamy😍🥰

P.S. Specjalnie nie wstawiamy zdjęcia jak jest w środku…

Odwiedźcie nas, to zobaczycie;) Dajcie znać, czy się Wam podoba!

Skórzec, ul. Siedlecka 9