– 2022 – lipiec

Miło nam poinformować, że Gminna Biblioteka Publiczna w Skórcu otrzymała dofinansowanie na zakup nowości wydawniczych

w kwocie 6 462,00 zł

w ramach Programu Wieloletniego Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025" Priorytet 1. Poprawa oferty bibliotek publicznych. Kierunek Interwencji 1.1. Zakup i zdalny …