KONKURS NA LOGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SKÓRCU

Powiększ obraz

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Skórcu ogłasza konkurs na opracowanie znaku graficznego – logo Gminnej Biblioteki Publicznej w Skórcu. Celem konkursu jest opracowanie oryginalnego projektu znaku graficznego – logo Gminnej Biblioteki Publicznej w Skórcu (GBP w Skórcu) będącego symbolem identyfikacji wizualnej instytucji i przeznaczonego do celów popularyzatorskich, promocyjnych, reklamowych, korespondencyjnych i identyfikacyjnych.

Logo GBP w Skórcu będzie umieszczone na stronie internetowej biblioteki, w materiałach promocyjnych i folderach oraz na plakatach, papierze firmowym, drukach itp.

Logo powinno jednoznacznie kojarzyć się z biblioteką, z miejscowością, książką i kulturą będącymi wyróżnikiem dla regionu Gminy Skórzec.

Logo musi zawierać nazwę instytucji lub jej akronim (GBP w Skórcu). Powinny pojawić się w nim elementy jednoznacznie kojarzące się z biblioteką i książką.

Logo nie może zawierać w sobie herbu gminy Skórzec.

Konkurs jest adresowany do osób zajmujących się projektowaniem reklam, jak i amatorów, pasjonatów, studentów, uczniów oraz dzieci i rodziców. W przypadku udziału w konkursie osób niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda rodziców bądź opiekunów prawnych umieszczona na karcie zgłoszenia.

Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.

Projekty znaku graficznego – logo mogą być wykonane w dowolnej technice (np. rysunek, grafika, prezentacja komputerowa) z użyciem dowolnej ilości kolorów, przy wykorzystaniu dowolnego programu graficznego, z tym zastrzeżeniem, że powinien być czytelny również w wersji czarno-białej.

Projekty logo powinny być przedłożone w wersji papierowej w formacie A4. Dodatkowo uczestnik konkursu może wykonać projekt w wersji elektronicznej zapisanej na płycie CD w jednym z wybranych formatów (PDF, JPG) w rozdzielczości 300 DPI.

Uczestnik konkursu może przesłać więcej niż jeden projekt.

Konkurs trwa od 8 maja do 13 czerwca 2021 roku.

Nagroda główna w wysokości 500 zł brutto, a także uhonorowanie zwycięzcy.

Serdecznie zapraszam do udziału w konkursie, do spróbowania, do kreatywności.

Stworzony przez Państwa znak graficzny może zostać na zawsze logo Gminnej Biblioteki Publicznej w Skórcu. Nasza Biblioteka naprawdę tego potrzebuje;).

Będziemy wdzięczni za każdy przesłany projekt!

Zapraszamy!

Poniżej regulamin konkursu i formularz zgłoszeniowy do pobrania: