Jesteś tutaj:

Miesiąc: maj 2021

Finał konkursu „Znajdziesz mnie w bibliotece”

Więcej o: Finał konkursu „Znajdziesz mnie w bibliotece”


Gminna Biblioteka Publiczna w Skórcu ogłasza wyniki konkursu zorganizowanego z okazji XVII Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek. Hasło tegorocznej edycji to: „Znajdziesz mnie w bibliotece”.

Zaprosiliśmy dzieci, młodzież i dorosłych do udziału w konkursie na interpretację hasła „Znajdziesz mnie w bibliotece”.

Prace wysłane, przyniesione na konkurs zaskoczyły nas bardzo! Są przepiękne, kolorowe, dopracowane. Każda praca była naprawdę indywidualna, a uczestnicy wykazali się kreatywnością. Brawa dla każdego uczestnika konkursu:).

Komisja Konkursowa postanowiła, że nagrody główne w poszczególnej kategorii wiekowej otrzymają:

a) 0-7 lat – Amelia Kozłowska

b) 8 – 13 lat – Emilia Pucyk

c) 14 i  wzwyż – Marzena Chmielak

Zaś nagrodę specjalną otrzymują uczniowie ze świetlicy Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Grali-Dąbrowiźnie – za piękne, zbiorowe prace.

Po odbiór nagród prosimy zgłaszać do Biblioteki od 7.06.

Wszyscy uczestnicy konkursu, a także Szkoła otrzymają dyplomy i pamiątkowe książeczki.

Wszystkim serdecznie dziękujemy i gratulujemy!

Zapraszamy do obejrzenia wystawy konkursu online!

Amelia Kozłowska
Emilia Pucyk
Marzena Chmielak

Nagroda specjalna:

Uczniowie ze świetlicy Szkoły Podstawowej w Grali-Dąbrowiźnie
Uczniowie Szkoły Podstawowej Im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Grali-Dąbrowiźnie – druga praca.

Pozostałe piękne prace konkursowe:

Aleksandra Strzalińska
Franek Strzaliński
Patrycja Zadrożna
Kacper Pawlak
Przemek Pawlak
Amelia Chmielak
Wiktoria Chmielak
Emilia Ciok
Amelia Wereda
Oliwia Suchożebrska
Emil Perkuć
Mikołaj Tarkowski
Julia Wereda
Nikola Rybak
Bartek Brodzik
Aleksander Stankiewicz
Lena Węgłowska
Adrian Sulej

Rok 2021 Rokiem Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Więcej o: Rok 2021 Rokiem Kardynała Stefana Wyszyńskiego

28 maja 2021 roku przypada 40. rocznica śmierci kardynała Stefana Wyszyńskiego, zaś 3 sierpnia – 120. rocznica urodzin. Dlatego uchwałą Sejmu i Senatu RP rok 2021 ustanowiony rokiem Kardynała Stefana Wyszyńskiego. W ten sposób zostało docenione życie i dzieło Prymasa Tysiąclecia, jednego z najwybitniejszych Polaków w XX w.

Wyszyński to polski duchowny rzymskokatolicki, biskup diecezjalny lubelski w latach 1946–1948, arcybiskup metropolita gnieźnieński i warszawski oraz prymas Polski w latach 1948–1981, kardynał prezbiter od 1953, zwany „Prymasem Tysiąclecia”, mąż stanu, obrońca praw człowieka, narodu i Kościoła, doktor prawa kanonicznego, kaznodzieja, publicysta, kapelan duszpasterstwa Wojska Polskiego. Twórca akcji duszpasterskich: Jasnogórskich Ślubów Narodu Polskiego czy Wielkiej Nowenny Tysiąclecia, inwigilowany przez służby bezpieczeństwa Polski Ludowej oraz umieszczony w miejscu odosobnienia przez władze komunistyczne PRL]. Pośmiertnie odznaczony Orderem Orła Białego. Czcigodny Sługa Boży Kościoła katolickiego.

Urząd Prymasa sprawował w najtrudniejszym dla Polski czasie – czasie represji, walki z religią i Kościołem. Mimo to nauczył Polaków mądrej wiar,y a Kościół pokazał jako dom prawdziwej wolności. Troszczył się o każdego człowieka, chociaż na niego ciągle zastawiano pułapki. Jego życie i działalność to wielka manifestacja siły ludzkiego ducha i niezachwianej wiary. Był autorytetem wielu Polaków, mężem stanu, politykiem, Prymasem niezłomnym. Ale przede wszystkim był Wyszyński człowiekiem, który całe swoje życie oddał Bogu i Kościołowi.

Ten rok to bardzo dobra okazja, aby poznać kardynała Wyszyńskiego bliżej. Wspólnie poznajmy jego biografię, jego myśli, to co chciał przekazać. Wiele osób może zaskoczyć jego mądrość, poszanowanie pracy, miłość do ludzi.

Czytajmy książki o nim i jego autorstwa (są dostępne także w naszej bibliotece), obejrzyjmy filmy o nim, na Youtube są dostępne filmy opowiadające o jego życiu. Warto zwrócić uwagę na film „Jako w niebie, tak i w Komańczy”. Zaś ja osobiście polecam odcinek, w którym o okresie internowania opowiada siostra Beata Dzido – siostra przełożona klasztoru nazaretanek w Komańczy, pochodząca z pobliskiego Łukowa. Piękna wzruszająca historia😉.

https://www.youtube.com/watch?v=3oAh6WL-gOQ&list=PLvNvpBu_qR3Z1INt68VyOHUZhSNhU9wqg&index=8

Czy znają Państwo te cytaty?

„Tyle wart jest nasz rok, ile zdołaliśmy przezwyciężyć w sobie niechęci, ile zdołaliśmy przełamać ludzkiej złości i gniewu. Tyle wart jest nasz rok, ile ludziom zdołaliśmy zaoszczędzić smutku, cierpień, przeciwności. Tyle wart jest nasz rok, ile zdołaliśmy okazać ludziom serca, bliskości, współczucia, dobroci i pociechy. Tyle wart jest nasz rok, ile zdołaliśmy zapłacić dobrem za wyrządzane nam zło.”

„Ludzie mówią: „Czas to pieniądz”. A ja wam mówię: „Czas to miłość”.”

„To jest prawdziwa przyjaźń – osłaniać innych nawet kosztem siebie.”

„Człowiek jest odpowiedzialny nie tylko za uczucia, które ma dla innych, ale i za te, które w innych budzi.”

„Strach zapukał do drzwi, otworzyła mu odwaga, i nikogo tam nie było.”

„Człowiek, który nie lubi i nie umie przebaczać, jest największym wrogiem samego siebie.”

BIOGRAFIA:

Stefan Wyszyński przyszedł na świat 3 sierpnia 1901 r. w Zuzeli nad Bugiem, na pograniczu Mazowsza i Podlasia. Gdy Stefan miał 9 lat, matka Julianna, z domu Karp, zmarła przy porodzie. W 1912 r., po skończeniu szkoły powszechnej Stefan wstąpił do znanego w Warszawie gimnazjum i liceum Wojciecha Górskiego. Po wybuchu I wojny światowej, od 1915 r. Stefan uczył się w Łomży, a następnie w Liceum św. Piusa X we Włocławku. Już w wieku 16 lat postanowił wstąpić do stanu duchownego. Wiele lat później pisał o swym powołaniu: „Gdybym miał dziś wybrać drogi życia mego na nowo, wybrałbym z największych bram tę, która doprowadzi do kapłaństwa, choćbym w głębi tej drogi widział przygotowaną dla siebie gilotynę”.

Po przyjęciu święceń kapłańskich 3 sierpnia 1924 r. został wikarym przy katedrze włocławskiej. Zwierzchnicy Wyszyńskiego szybko dostrzegli jego wybitne zdolności i już po roku wysłali go na Katolicki Uniwersytet Lubelski. Tam rozpoczął studia ekonomiczne i socjologiczne. W trakcie studiów przeniósł się jednak na Wydział Prawa Kanonicznego. Po czterech latach studiów, w 1929 r. uzyskał stopień doktora. Następnie odbył długą podróż naukową po Europie. Kształcił się m.in. w Rzymie. Po powrocie do kraju został wikariuszem, a następnie wykładowcą w Wyższym Seminarium Duchownym we Włocławku.

Po wybuchu II wojny światowej, na wyraźny rozkaz swych zwierzchników, aby uniknąć aresztowania, Wyszyński opuścił Włocławek. Od czerwca 1942 r. do końca okupacji niemieckiej, przebywał w podwarszawskich Laskach u ks. Korniłowicza, gdzie należał do konspiracji wojskowej i cywilnej. Jako „Radwan III” był kapelanem AK Okręgu Kampinoskiego, a w czasie powstania warszawskiego pracował w szpitalu polowym. Rząd RP w Londynie za działalność podczas II wojny światowej przyznał Wyszyńskiemu Order Virtuti Militari, a dowództwo AK odznaczyło go Krzyżem Walecznych.

W marcu 1945 r. Wyszyński wrócił do Włocławka. Reaktywował wyższe seminarium duchowne (początkowo w Lubrańcu), a jednocześnie pełnił funkcję proboszcza w kilku odległych od siebie parafiach. W marcu 1946 r. w wieku 45 lat otrzymał nominację na biskupa lubelskiego, zostając najmłodszym członkiem Episkopatu Polski. „Byłem mocno tym przestraszony” – wspominał. Kardynał August Hlond jednak nalegał: „Papieżowi się nie odmawia”. Wyszyński sakrę biskupią przyjął na Jasnej Górze 12 maja 1946 r.

Od maja 1946 r. był stale inwigilowany przez funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa. We wrześniu 1947 r. w imieniu Episkopatu Polski przygotował list pasterski, w którym biskupi po raz pierwszy poddali krytycznej ocenie politykę wyznaniową komunistów. List skutkował falą represji wobec Kościoła katolickiego w Polsce.

Zgodnie z życzeniem umierającego prymasa Augusta Hlonda, 12 listopada 1948 r. Pius XII mianował Stefana Wyszyńskiego arcybiskupem warszawskim i gnieźnieńskim, i prymasem Polski. Zaniepokoiło to władze komunistyczne do tego stopnia, że w styczniu 1949 r. UB przygotował zamach na jego życie. Miało do niego dojść po ingresie w drodze powrotnej z Gniezna do Warszawy. Próba ataku się nie powiodła – samochód prymasa pojechał do stolicy inną drogą.

W latach 1951–1953 władze komunistyczne otwarcie zastosowały represje wobec Kościoła katolickiego. Propaganda komunistyczna w sposób niewybredny atakowała Kościół i prymasa za rzekomy brak patriotyzmu, za kierowanie się niepolskimi interesami, za wysługiwanie się „faszyzmowi” i „imperializmowi amerykańsko-watykańskiemu”. W tym czasie prymas wielokrotnie interweniował w sprawach kapłanów i świeckich przetrzymywanych w kazamatach UB. Jesienią 1952 r. papież Pius XII, w dowód zaufania, wyniósł Stefana Wyszyńskiego do godności kardynalskiej. Mimo to nagonka władz komunistycznych na Kościół trwała nadal.

23 września 1953 r. Biuro Polityczne KC PZPR z Bolesławem Bierutem na czele podjęło decyzję o aresztowaniu (internowaniu) kardynała Stefana Wyszyńskiego. Arcybiskup Wyszyński został aresztowany 25 września 1953  r. w swej warszawskiej rezydencji przy ul. Miodowej. Był przetrzymywany najpierw w Rywałdzie, od października 1953 r. w Stoczku Warmińskim, od października następnego roku w Prudniku Śląskim, a od października 1955 r. w Komańczy (w czynnym klasztorze ss. Nazaretanek w Bieszczadach). Przebywając w izolacji, kardynał wielokrotnie protestował. Domagał się bezwarunkowego zwolnienia. W Stoczku i w Prudniku był stale inwigilowany, w tym przez najbliższych współwięźniów, oraz podsłuchiwany (przez zainstalowany podsłuch).

Na fali odwilży październikowej w 1956 r. prymas został uwolniony, powrócił do stolicy i wsparł ekipę Władysława Gomułki. Doprowadził m.in. do anulowania dekretu z 9 lutego 1953 r. o obsadzie przez władze komunistyczne stanowisk duchownych w Kościele i składaniu przez duchownych ślubowań na wierność Polsce Ludowej oraz do zwolnienia z aresztów i internowania wszystkich biskupów oraz administratorów apostolskich, którym pozwolono następnie objąć stanowiska kościelne, a także sióstr zakonnych, wyrzuconych w ramach akcji „X-2” w 1954 r. ze swoich domów i umieszczonych w obozach pracy. Za jego sprawą do szkół wróciła religia. Wraz z popularnością prymasa w kraju rósł jego autorytet w Kościele powszechnym, szczególnie od Soboru Watykańskiego II, w którego przygotowaniach i obradach Kardynał Stefan Wyszyński aktywnie uczestniczył.

Relacje między państwem a Kościołem pogorszyły się znacząco w grudniu 1965 r. w związku z wysłaniem przez Episkopat Polski listu biskupów polskich do biskupów niemieckich. Znajdujące się w nim słowa „przebaczamy i prosimy o przebaczenie” posłużyły propagandystom komunistycznym do wszczęcia nagonki na Kościół i Wyszyńskiego.

W 1968 r. Wyszyński potępił sprawców pobicia studentów, a także wskazywał negatywne skutki kampanii antyżydowskiej, prowadzonej przez partię, a szkodzącej dobremu imieniu Polski. Krytykował także interwencję wojsk PRL w Czechosłowacji.

W grudniu 1970 r., dotarł do wiernych na Wybrzeżu, przekazując im wyrazy solidarności i modlitwy. W poufnej korespondencji z władzami ostro krytykował nieprzestrzeganie praw związkowych, doprowadzenie społeczeństwa na skraj wyczerpania nerwowego, powszechne ubóstwo, brak osłon socjalnych, a w końcu podjęcie decyzji o strzelaniu do robotników.

W latach 1978–1979 z inicjatywy m.in. światowej Unii Chrześcijańsko-Demokratycznej kandydatura kardynała została zgłoszona do Pokojowej Nagrody Nobla. Z coraz większym szacunkiem odnosili się do niego także niektórzy działacze komunistyczni z ekipy Edwarda Gierka, widząc w nim pod koniec lat siedemdziesiątych faktycznego „interrexa”.

Po wyborze Jana Pawła II na Stolicę Piotrową powszechnie twierdzono, że wyniesienie Karola Wojtyły było także zasługą prymasa i jego autorytetu. Podkreślał to wielokrotnie sam papież: „Nie byłoby na Stolicy Piotrowej tego Papieża Polaka, który dziś pełen bojaźni Bożej, ale i pełen ufności rozpoczyna nowy pontyfikat, gdyby nie było Twojej wiary, niecofającej się przed więzieniem i cierpieniem, Twojej heroicznej nadziei, Twojego zawierzenia bez reszty Matce Kościoła, gdyby nie było Jasnej Góry – i tego okresu dziejów Kościoła w naszej Ojczyźnie, które związane są z Twoim biskupim i prymasowskim posługiwaniem”. Wyrazem tego głębokiego  szacunku do prymasa był gest Jana Pawła II ­- gdy 22 października 1978 r. podczas homagium, ku zdumieniu całego świata, to papież ukląkł i ucałował pochylonego Prymasa Tysiąclecia.

Stefan Wyszyński, stojąc na czele Kościoła w Polsce, zdawał sobie sprawę z geopolitycznego położenia kraju, z faktycznego uzależnienia komunistów od Moskwy i systemu, którego nieodzownym elementem pozostawała antychrześcijańska ideologia materialistyczna i ateistyczna zarazem. Dlatego też, gdy wybuchły strajki w sierpniu 1980 r., kardynał zdecydował się na rozmowę z upadającą ekipą Edwarda Gierka. Podczas spotkania 25 sierpnia 1980 r. przekonywał I sekretarza KC PZPR, aby zgodził się na główny postulat robotników – powstanie samorządnych związków zawodowych oraz aby pojechał do strajkujących i osobiście z nimi rozmawiał.

Prymas wspierał powstanie NSZZ „Solidarność”, widząc w tym dziele dążenie narodu do poszerzenia pola wolności politycznej, społecznej i kulturalnej. W ostatnich miesiącach swego życia był z jednej strony mediatorem między władzą komunistyczną i NSZZ „Solidarność”, a z drugiej – nieformalnym doradcą Lecha Wałęsy, z którym po raz pierwszy spotkał się już we wrześniu 1980 r. Doprowadził do historycznej wizyty przedstawicieli „Solidarności” u Ojca Świętego w Rzymie w styczniu 1981 r. Wiosną 1981 r. badania lekarskie potwierdziły u Wyszyńskiego śmiertelną chorobę nowotworową.

Dnia 28 maja 1981 r. o godzinie 4.40 prymas zmarł. „Jest to śmierć niezwykle spokojna, bez dostrzegalnych oznak konania. Zebrani, klęcząc wokół łoża, odmawiają różaniec” – notował ks. Bronisław Piasecki, osobisty sekretarz kardynała.

Zdaniem wielu historyków, nie byłoby dziś tak silnego autorytetu Kościoła rzymskokatolickiego w Polsce, gdyby nie determinacja kardynała Stefana Wyszyńskiego.

źródło: https://www.ore.edu.pl/2021/01/rok-2021-rokiem-kardynala-stefana-wyszynskiego/

OG

XX Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom

Więcej o: XX Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom

Trwa XX Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom pod hasłem „Lubimy czytać polskich autorów!”.

Idea i wydarzenia Tygodnia zachęcają rodziny, ale też szkoły, przedszkola, świetlice i inne miejsca, w których czas spędzają dzieci, do regularnego wspólnego czytania. Zarazem promują wartościową literaturę dla dzieci i młodzieży. W tym roku uwaga skierowana jest na polskich autorów.Gośćmi XX Tygodnia Czytania Dzieciom będą w tym roku znani pisarze, których książki znalazły się w Złotej Dwudziestce Fundacji „ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom”.

Więcej informacji na temat akcji: https://calapolskaczytadzieciom.pl/xx-otcd/…

Zachęcamy do czytania dzieciom, a także korzystania z bogatego księgozbioru Biblioteka W Skórcu. Większość książek ze ZŁOTEJ DWUDZIESTKI są u nas dostępne. Zapraszamy📖.

Świętujmy!

27 maja Dzień Samorządu Terytorialnego

Więcej o: 27 maja Dzień Samorządu Terytorialnego

Wszystkim samorządowcom,

pracownikom samorządowym, a także radnym –

życzymy pomyślnej realizacji przedsięwzięć, dobrych decyzji,

owocnej współpracy, satysfakcji z podejmowanych działań,

a także sukcesów w życiu zawodowym i osobistym.

Pracownicy Gminnej Biblioteki Publicznej w Skórcu

101. rocznica urodzin Jana Pawła II

Więcej o: 101. rocznica urodzin Jana Pawła II

16 maja Gminny Ośrodek Kultury w Skórcu razem z Teatr ES i Chór Miasta Siedlce zaprosił nas w niesamowitą podróż po krainie poezji Karola Wojtyły. Piękna muzyczna interpretacja tekstu i mistrzowskie wykonanie artystów sprawiły, że wieczór był naprawdę magiczny! Koncert odbył się w Sanktuarium Krzyża Świętego w Skórcu i uświetnił 101 rocznicę narodzin Jana Pawła II.

Poniżej relacja z koncertu:

https://www.tv-wschod.pl/wiadomosci/18179,koncert-papieski-w-skorcu

Z okazji rocznicy zachęcamy również do obejrzenia z bezpłatnej wystawy zorganizowanej przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Skórcu i przygotowanej przez Centrum Myśli Jana Pawła II.

Wystawę można obejrzeć w Sanktuarium Krzyża Świętego w Skórcu.

Wystawa „Karol Wojtyła. Narodziny” zabiera w podróż po przełomowych momentach życia papieża Jana Pawła II.

Widz uczestniczy w narodzinach małego Lolka; poznaje dorosłego Karola z czasu studiów, okupacji i pracy fizycznej w zakładach Solvay; z bliska obserwuje powołanie kapłańskie, biskupstwo i obchody Milenium Chrztu Polski; wybiera się z biskupem Wojtyłą na wyprawy kajakowe z młodzieżą. Śledząc kolejne segmenty wystawy, wita nowego papieża na balkonie Bazyliki św. Piotra, przygląda się jego działalności w czasie pontyfikatu, w końcu towarzyszy mu w chorobie i ostatnich chwilach.

Zapraszamy:)

Przedszkolaki w Bibliotece

Więcej o: Przedszkolaki w Bibliotece

Ogólnopolski Tydzień Bibliotek to bardzo dobra okazja, aby przedszkolaki z naszej gminy odwiedziły siedzibę Gminnej Biblioteki Publicznej w Skórcu. W ostatnim tygodniu wizyt było sporo:):):).

Dzieci podzielone na małe grupki (ze względu na limity osób przebywających w bibliotece), a także po uprzedniej rezerwacji czasu przez dyrekcję obejrzały nowy lokal Biblioteki. Panie bibliotekarki przywitały ciepło przedszkolaki, wyjaśniły czym jest biblioteka i jakie zasady w niej panują. Pokazały swoje miejsce pracy, regały, książeczki, pozwoliły przybić pieczątki;).

Uśmiech i energia przedszkolaków rozświetliły mury Biblioteki. Maluchy dostały na pożegnanie kolorowanki z adresem i godzinami otwarcia biblioteki. Obiecały, że wrócą z rodzicami!

Dziękujemy dyrekcji nauczycielom Publicznego Przedszkola w Skórcu, Przedszkola Bunia i Niepublicznego Przedszkola „Słoneczko” za wizytę i wyrazy sympatii. Cieszymy się z współpracy i zapraszamy ponownie!

Foto dziecka – udostępnione za zgodą rodzica (Anna Krasnodębska).

Publiczne Przedszkole w Skórcu
Przedszkole Niepubliczne „Słoneczko”
Przedszkole Bunia

Pamiętajcie, że akcja dla Przedszkolaków „Mała książka – wielki człowiek” wciąż trwa. Mamy do rozdania Wyprawki Czytelnicze i Karty Małego Czytelnika. Kto jeszcze nie odebrał – proszę się zgłosić z dzieckiem.

Zapraszamy!

Kolorowanka dla dzieci

Więcej o: Kolorowanka dla dzieci

Na małych Czytelników w Bibliotece w Skórcu czekają kolorowanki od Biblioteki.

Mogą Państwo też pobrać dla swoich dzieci i wnuków.

Poniżej plik do pobrania.

Zapraszamy!

8 maja Dzień Bibliotekarza i Bibliotek

Więcej o: 8 maja Dzień Bibliotekarza i Bibliotek

Z okazji Święta pracownice Biblioteki otrzymały mnóstwo serdecznych życzeń i niespodzianek – osobiście i telefonicznych!

Dziękujemy wszystkim bardzo cieplutko!

Odwiedziny Pana Wójta Jerzego Długosza

OGŁOSZENIE

W terminie 8 – 15 maja odbywa się Ogólnopolski Tydzień Bibliotek, do którego dołączyła się również Gminna Biblioteka Publiczna w Skórcu.

Zorganizowane są konkursy i niespodzianki oraz posty promujące bibliotekę i czytelnictwo.

Biblioteka w Skórcu zaprasza do udziału w konkursie na logo Gminnej Biblioteki Publicznej w Skórcu.

Przygotowaliśmy również w konkursie na interpretację hasła “Znajdziesz mnie w bibliotece” (w dowolnej formie plastycznej i literackiej).

Zachęcamy także do odwiedzin Biblioteki w tym szczególnym tygodniu!

KONKURS NA LOGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SKÓRCU

Więcej o: KONKURS NA LOGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SKÓRCU

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Skórcu ogłasza konkurs na opracowanie znaku graficznego – logo Gminnej Biblioteki Publicznej w Skórcu. Celem konkursu jest opracowanie oryginalnego projektu znaku graficznego – logo Gminnej Biblioteki Publicznej w Skórcu (GBP w Skórcu) będącego symbolem identyfikacji wizualnej instytucji i przeznaczonego do celów popularyzatorskich, promocyjnych, reklamowych, korespondencyjnych i identyfikacyjnych.

Logo GBP w Skórcu będzie umieszczone na stronie internetowej biblioteki, w materiałach promocyjnych i folderach oraz na plakatach, papierze firmowym, drukach itp.

Logo powinno jednoznacznie kojarzyć się z biblioteką, z miejscowością, książką i kulturą będącymi wyróżnikiem dla regionu Gminy Skórzec.

Logo musi zawierać nazwę instytucji lub jej akronim (GBP w Skórcu). Powinny pojawić się w nim elementy jednoznacznie kojarzące się z biblioteką i książką.

Logo nie może zawierać w sobie herbu gminy Skórzec.

Konkurs jest adresowany do osób zajmujących się projektowaniem reklam, jak i amatorów, pasjonatów, studentów, uczniów oraz dzieci i rodziców. W przypadku udziału w konkursie osób niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda rodziców bądź opiekunów prawnych umieszczona na karcie zgłoszenia.

Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.

Projekty znaku graficznego – logo mogą być wykonane w dowolnej technice (np. rysunek, grafika, prezentacja komputerowa) z użyciem dowolnej ilości kolorów, przy wykorzystaniu dowolnego programu graficznego, z tym zastrzeżeniem, że powinien być czytelny również w wersji czarno-białej.

Projekty logo powinny być przedłożone w wersji papierowej w formacie A4. Dodatkowo uczestnik konkursu może wykonać projekt w wersji elektronicznej zapisanej na płycie CD w jednym z wybranych formatów (PDF, JPG) w rozdzielczości 300 DPI.

Uczestnik konkursu może przesłać więcej niż jeden projekt.

Konkurs trwa od 8 maja do 13 czerwca 2021 roku.

Nagroda główna w wysokości 500 zł brutto, a także uhonorowanie zwycięzcy.

Serdecznie zapraszam do udziału w konkursie, do spróbowania, do kreatywności.

Stworzony przez Państwa znak graficzny może zostać na zawsze logo Gminnej Biblioteki Publicznej w Skórcu. Nasza Biblioteka naprawdę tego potrzebuje;).

Będziemy wdzięczni za każdy przesłany projekt!

Zapraszamy!

Poniżej regulamin konkursu i formularz zgłoszeniowy do pobrania:

KONKURS „ZNAJDZIESZ MNIE W BIBLIOTECE”

Więcej o: KONKURS „ZNAJDZIESZ MNIE W BIBLIOTECE”

Gminna Biblioteka Publiczna w Skórcu dołącza się do XVII Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek.

Hasło tegorocznej edycji to: „Znajdziesz mnie w bibliotece”.

Zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych do udziału w konkursie na interpretację hasła „Znajdziesz mnie w bibliotece”.

Napiszcie, narysujcie, wymalujcie dlaczego warto chodzić do biblioteki, dlaczego warto czytać i co można znaleźć w bibliotece.

Organizatorem konkursu jest Gminna Biblioteka Publiczna w Skórcu.

Celem konkursu jest:

1) promocja czytelnictwa i bibliotek,

2) promocja Gminnej Biblioteki Publicznej w Skórcu,

3) rozwijanie umiejętności plastycznych i literackich uczestników,

4) rozwijanie wyobraźni,

5) rozbudzanie zainteresowań.

Czas trwania konkursu: 8 maja 2021 r. – 30 maja 2021r.

Prace konkursowe będą opublikowane na stronie www.skorzec.bibliotekimazowsza.pl, na profilu Biblioteki na Facebooku.

Konkurs skierowany jest do czytelników Gminnej Biblioteki Publicznej w Skórcu posiadających aktywną kartę biblioteczną i dla mieszkańców Gminy Skórzec bez względu na wiek.

Uczestnik konkursu ma za zadanie wykonać pracę pod tytułem „Znajdziesz mnie w bibliotece” w dowolnej formie plastycznej lub literackiej, a także w dowolnej interpretacji tematu. Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi.

Prace wraz z formularzami zgłoszeniowymi i wymaganymi zgodami oraz oświadczeniami można przynosić osobiście do siedziby Biblioteki, wysłać pocztą na adres Biblioteki lub na adres e-mail: biblskor@op.pl.

Do góry