Jesteś tutaj:

Kategoria: Menu Główne

Narodowe Czytanie w Skórcu

Więcej o: Narodowe Czytanie w Skórcu

Gminna Biblioteka Publiczna w Skórcu i Gminny Ośrodek Kultury w Skórcu przy współpracy z Wójtem Gminy Skórzec Jerzym Długoszem zorganizowali 5 września 2020 roku Narodowe Czytanie pod patronatem pary prezydenckiej.Lekturą tegorocznej edycji był dramat „Balladyna” Juliusza Słowackiego. Pogoda dopisała, a zebrani goście odczytali na Skwerku ambitnie tekst dramatu w 3 godziny.

Osoby, które odczytały kolejne sceny „Balladyny“:

Pan Wójt Jerzy Długosz – wstęp,

Arkadiusz Dołęga,

Agnieszka Długosz,

Dorota Milkowska,

Artur Jastrzębski – Pypowski z żoną Ewą,

Elżbieta Łastowska,

Wojciech Zgorzałek,

Tomasz Skóra – Kawaler Orderu Uśmiechu 🌞

Ksiądz Krzysztof Babik,

Klub SUPERSZEŚĆDZIESIĄTKI SKÓRZEC,

Ewa Masiak,

Olga Masiak,

Anna Krasnodębska,

Benon Kukla,

Grażyna Pietrak,

Dorota Piekart,

Iwona Dąbrowska,

Arleta Grochowska -Wyrębiak

– dla nich składamy szczególnie gorące podziękowania za przygotowanie się i piękne odczytanie tekstu – jesteśmy pod ogromnym wrażeniem.

Gościem specjalnym była pani Irena Groblewska-Andrzejewska.

Uczestnikom wydarzenia zostały rozdane pamiątkowe egzemplarze „Balladyny”, ufundowane przez Bibliotekę w Skórcu.

W 2021 będziemy zgodnie z zapowiedzią Prezydenta czytać „Moralność pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej. Liczę, że uczniowie i szkoły wezmą udział w tym wydarzeniu za rok i mam nadzieję, że Narodowe Czytanie zostanie tradycją w Skórcu😊.

Galeria zdjęć:

https://photos.google.com/share/AF1QipO0XRW-dQFAtNdcwPL2NfSGCZCw-QC9_a35PCqI51JGYqqilLCvfhuvZCUuVYUFQA?key=Vk5JU0hSTVVBUHprelJ0WW15d1A1NXhoY2xFYnR3

Film:

https://www.youtube.com/watch?v=hf9Yg5VSJuk&feature=emb_title

Spotkanie kulturalne z Ireną Groblewską-Andrzejewską

Więcej o: Spotkanie kulturalne z Ireną Groblewską-Andrzejewską

12 sierpnia odbyło się spotkanie kulturalne z panią Ireną Groblewską-Andrzejewską, co bardzo mile wspominamy. Poetka, reżyserka, scenarzystka , specjalistka PR – zaciekawiła nas ogromnie swoją osobą i swoją twórczością. Przygotowała niespodziankę w postaci zaproszenia swojej przyjaciółki Niny Czerkies. Wspaniały występ pani Niny, która odśpiewała rosyjskie piosenki nie miał sobie równych. Spotkanie zakończyliśmy w wyśmienitych humorach. Mamy nadzieję, iż pani Irena – prezes Fundacji Dom Otwarty w Emilianówce będzie odwiedzać Skórzec jeszcze wielokrotnie!

IRENA GROBLEWSKA-ANDRZEJEWSKA

Konkurs plastyczny „Wakacje z książką”

Więcej o: Konkurs plastyczny „Wakacje z książką”

Konkurs „Wakacje z książką” organizowany jest przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Skórcu dla Czytelników oraz mieszkańców Gminy Skórzec – szczególnie dla dzieci i młodzieży. Temat pracy konkursowej może być wyrażony w dowolnej formie plastycznej, w dowolnej interpretacji. Prace należy składać w Gminnej Bibliotece Publicznej w Skórcu osobiście, drogą mailową (biblskor@op.pl) w formie pliku doc., jpg, skanu lub zdjęcia pracy, a także przez social media – Facebook. Proszę o zapoznanie się z regulaminem.

Serdecznie zapraszamy do zabawy i udziału w konkursie. Do wygrania nagrody książkowe i upominki.

Gminna Biblioteka Publiczna w Skórcu z przyjemnością ogłasza wyniki konkursu plastycznego „Wakacje z książką”.

Nagrody otrzymują:

Aleksandra Strzalińska

Franciszek Strzaliński

Kacper Pawlak

Amelia Kulik

Cecylia Kulik

Alek Kulik

Agata Kubaś

Ewa Kubaś

Marta Kubaś

Gratulacje!

❤️Prace są piękne, ciekawe, pasują do tematu konkursu.

Widać kreatywność, a także czas spędzony na rysowaniu. Dziękuję ❤️❤️❤️

Konkurs literacki „Miłość w czasach zarazy”

Więcej o: Konkurs literacki „Miłość w czasach zarazy”

Gminna Biblioteka Publiczna w Skórcu ogłosiła konkurs literacki pod tytułem „Miłość w czasach zarazy”.

Jeśli macie spostrzeżenia, pomysły, przeżycia dotyczące miłości, relacji międzyludzkich w tym tak trudnym czasie pandemii – zapiszcie je w dowolnej formie literackiej – jako utwór poetycki lub proza, opowiadanie, esej, kartka z pamiętnika, wiersz, fraszka, itp.

Konkurs „Miłość w czasach zarazy” organizowany dla Czytelników Gminnej Biblioteki Publicznej w Skórcu, Jej przyjaciół oraz mieszkańców Gminy Skórzec. Ma na celu rozwijanie umiejętności literackich, zainteresowań czytelniczych, promowanie talentów literackich.

Serdecznie zapraszam do udziału!

Prace należy składać w Gminnej Bibliotece Publicznej w Skórcu osobiście, drogą mailową w formie pliku doc., jpg, skanu lub zdjęcia pracy, a także przez social media – Facebook.

Proszę o zapoznanie się z regulaminem

Gminna Biblioteka Publiczna w Skórcu z przyjemnością ogłasza, że nagrodę główną w konkursie literackim „Miłość w czasach zarazy” wygrała pani Karolina Jastrzębska.Piękny wiersz pod tytułem „Miłość w czasach zarazy (Samostworzenie)” jest obrazem współczesnych czasów.Interpretacja tematu miłości, a także epidemii i samotności świadczy o wrażliwości Autorki i Jej mądrości.

Gratulacje! Dziękuję wszystkim za udział w konkursie!

Konkurs „Wymarzona Biblioteka”

Więcej o: Konkurs „Wymarzona Biblioteka”

Z okazji Dnia Bibliotekarza i Bibliotek – w Bibliotece w Skórcu ogłoszono konkurs! „Wymarzona Biblioteka”.

Jaka biblioteka Wam się podoba, o jakiej marzycie, jaką chcielibyście odwiedzać?

Konkurs jest dla wszystkich Czytelników Gminnej Biblioteki Publicznej w Skórcu i mieszkańców Gminy Skórzec.

Temat pracy konkursowej mógł być wyrażony w dowolnej formie literackiej lub plastycznej. Prace należało składać w Gminnej Bibliotece Publicznej w Skórcu osobiście, drogą mailową w formie pliku doc., jpg, skanu lub zdjęcia pracy, a także przez social media.

REGULAMIN KONKURSU „Wymarzona Biblioteka”

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu jest Gminna Biblioteka Publiczna w Skórcu, zwana dalej Organizatorem lub Biblioteką z siedzibą w Skórcu, adres: 08-114 Skórzec, ul. Siedlecka 3.

2. Celem konkursu jest:

1) zachęcanie do korzystania z usług bibliotek publicznych,

2) rozbudzanie zainteresowań czytelniczych i literackich,

3) rozwijanie wyobraźni,

4) współpraca czytelnika z Biblioteką, nawiązywanie relacji.

3.. Czas trwania konkursu: 8 maja 2020 r. – 21 maja 2020 r.

4. Kategorie wiekowe uczestników:

1) I kategoria – czytelnicy od 4 do 9 lat,

2) II kategoria – czytelnicy od 10 do 15 lat,

3) III kategoria – czytelnicy powyżej 15. roku życia. D

ecydujący jest wiek czytelnika w momencie zgłoszenia udziału w Konkursie (wypełnienia Karty Zgłoszenia).

5. Kryteria wyłaniania Zwycięzców:

1) Najciekawsze prace będą nagrodzone pierwszym miejscem w swojej kategorii ,

2) Będą przyznane wyróżnienia dla najciekawszych prac.

3) Dla wszystkich będą drobne upominki.

6. Prace konkursowe będą opublikowane na profilu Biblioteki na Facebooku – za zgodą biorącego udział w Konkursie.

7. Adres e-mailowy Organizatora: biblskor@op.pl

§ 2.

Zasady uczestnictwa w konkursie

1. Konkurs skierowany jest do Czytelników Gminnej Biblioteki Publicznej w Skórcu posiadających aktywną kartę biblioteczną i dla mieszkańców Gminy Skórzec.

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:

1) wypełnienie i podpisanie Karty Zgłoszenia oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych .Kartę Zgłoszenia dla osoby niepełnoletniej podpisuje rodzic lub jej opiekun prawny wyraża także zgodę na przetwarzanie danych osobowych .

2) złożenie, w czasie trwania konkursu, karty zgłoszenia

4. Do udziału w Konkursie można przystąpić w dowolnym dniu jego trwania, a więc: 8 maja 2020 r. – 21 maja 2020 r.

5. Pracownicy Gminnej biblioteki Publicznej w Skórcu oraz członkowie jury nie mogą brać udziału w Konkursie.

§ 3. Zasady przyznawania nagród

1. Zwycięzców Konkursu wyłoni Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora Konkursu.

2. Przyznana zostanie nagroda główna dla I, II i III kategorii wiekowej, wyróżnienia dla dwóch osób w każdej kategorii wiekowej oraz drobne upominki.

3. Ogłoszenie wyników Konkursu i wręczenie nagród nastąpi w 22 maja 2020 roku

4. Ogłoszenie wyników nastąpi przez kontakt z zwycięzcami i przez social media..

5. Laureaci głównych nagród, wyróżnień otrzymają nagrody rzeczowe, a pozostali uczestnicy Konkursu okolicznościowe dyplomy i upominki.

6. Wśród nagród znajdą się: nagrody rzeczowe – książki.

7. Od decyzji Komisji Konkursowej nie przysługuje odwołanie.

§ 4. Przetwarzanie danych

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych na potrzeby Konkursu „Wymarzona Biblioteka” jest Gminna Biblioteka Publiczna w Skórcu. Dane osobowe przetwarzane będą w celu:

1) przeprowadzenia i realizacji Konkursu, na podstawie zgody, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) zwane dalej „RODO”;

2) rozliczenia Konkursu – w przypadku otrzymania nagrody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz;3) prawnie uzasadnionego interesu dotyczącego udzielenia odpowiedzi na ewentualne zapytania, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. 2. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przekazane Członkom Komisji Konkursowej, powołanej przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Skórcu. Dane osobowe Zwycięzców Konkursu, a w przypadku wyrażenia odrębnej zgody – także ich wizerunek, mogą być przekazywane, a następnie publikowane na:

1) stronach internetowych Organizatora

2) profilu Organizatora i Partnerów na portalu społecznościowym Facebook;

3. Dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż to będzie niezbędne do należytego przeprowadzenia i realizacji Konkursu, jego rozliczenia, udzielenia odpowiedzi na ewentualne zapytania oraz przez okres, przez który przechowujemy dane zawarte w dokumentacji konkursowej w celach archiwalnych. W przypadku danych publikowanych przez Bibliotekę oraz w sytuacji wyrażenia zgody na rozpowszechnianie wizerunku dane będą publikowane nie dłużej niż 2 lata. Po upływie wyżej wymienionych okresów dane osobowe zostaną usunięte.

4. Uczestnicy Konkursu oraz ich rodzice i opiekunowie, posiadają prawo: 1) do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; wycofanie zgody oznacza wycofanie udziału w Konkursie i możliwe jest przez przesłanie w wiadomości e-mail na adres: biblskor@op.pll lub złożenia rezygnacji przez jej przesłanie na adres wskazany w ust. 1, albo złożenie osobiście w siedzibie Biblioteki; 2) do żądania od Gminnej Biblioteki Publicznej w Skórcu dostępu do swoich danych / danych dziecka oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych; 3) do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych i/lub danych dziecka narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

6 Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do wzięcia udziału w Konkursie, konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w Konkursie. Wyrażenie zgody uczestnika/opiekuna prawnego uczestnika na rozpowszechnianie wizerunku, który będzie utrwalony podczas gali finałowej jest dobrowolne i nie jest warunkiem niezbędnym do wzięcia udziału w Konkursie, a konsekwencją jej nie wyrażenia będzie brak możliwości zamieszczenia wizerunku Zwycięzcy przez Organizatora i na wskazanych wyżej polach eksploatacji.

7. Zakres przetwarzanych danych osobowych w Konkursie obejmuje:

1) dane Uczestników będące kategorią danych zwykłych, w zakresie: imię i nazwisko, data urodzenia, wiek, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, podpis;

2) dane opiekunów prawnych niepełnoletniego uczestnika będące kategorią danych zwykłych, w zakresie: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, podpis.

8. Państwa dane nie będą wykorzystywane do profilowania ani podejmowania zautomatyzowanych decyzji.

9. Biblioteka nie zamierza przetwarzać danych w innych celach niż wskazane w § 3 ust. 1 Regulaminu.

§ 5. Postanowienia końcowe

1. Uczestnictwo w Konkursie jest jednoznaczne z pełną akceptacją niniejszego regulaminu.

2. Dodatkowych informacji na temat Konkursu udzielają pracownicy Gminnej Biblioteki Publicznej w Skórcu – Olga Gajo, e-mail: biblskor@op.pl, Facebook – Biblioteka w Skórcu

Ogłoszenie wyników konkursu „Wymarzona biblioteka”!

Kochani Czytelnicy, z wielką radością ogłaszam:

1 miejsce i nagrody w formie pięknej książki otrzymują:

Aleksandra Strzalińska

Mikołaj Płatkowski

Karolina Bulik

Natomiast wyróżnienia i nagrody książkowe otrzymują:

Lena Guzek

Franciszek Strzaliński

Kacper Rybak

Maja Rybak

Ewa Kubaś

Agata Kubaś

Malwina Turek

Liliana Turek

Wiktoria Turek

Nagrodę główną w kategorii pow. 15 roku życia i dorośli – otrzymuje pani Anna Krasnodębska

Wszystkie prace są przepiękne! Uczestnicy wykazali się wielką kreatywnością, świetnymi pomysłami i pracowitością. Jestem bardzo wzruszona każdą chwilą poświęconą na rzecz konkursu. Prace są ogromną inspiracją. Zauważcie wspólne motywy – czytelnia z komputerami, hamaki, akwarium, bajkowe, kolorowe otoczenie. Przepiękne. Dziękuję bardzo!

Zobaczcie prace zwycięzców!

Aleksandra Strzalińska
Mikołaj Płatkowski
Karolina Bulik

Wystawa „Karol Wojtyła. Narodziny” w Skórcu

Więcej o: Wystawa „Karol Wojtyła. Narodziny” w Skórcu

Z okazji 100. rocznicy urodzin Karola Wojtyły w Sanktuarium Krzyża Świętego w Skórcu odbyła się wystawa biograficzna upamiętniająca życie Jana Pawła II.

Wystawa została zorganizowana przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Skórcu i Gminny Ośrodek Kultury w Skórcu. 

Wystawę biograficzną „Karol Wojtyła. Narodziny” przygotowało Centrum Myśli Jana Pawła II i udostępniło Gminnej Bibliotece Publicznej materiały.

Ekspozycja zabiera zwiedzających w podróż po przełomowych momentach życia papieża Jana Pawła II. Widz uczestniczy w narodzinach małego Lolka; poznaje dorosłego Karola z czasu studiów, okupacji i pracy fizycznej w zakładach Solvay; z bliska obserwuje powołanie kapłańskie, biskupstwo i obchody Milenium Chrztu Polski; wybiera się z biskupem Wojtyłą na wyprawy kajakowe z młodzieżą. Śledząc kolejne segmenty wystawy, wita nowego papieża na balkonie Bazyliki św. Piotra, przygląda się jego działalności w czasie pontyfikatu, w końcu towarzyszy mu w chorobie i ostatnich chwilach.  Wystawa skierowana jest do szerokiej publiczności – tych z nas, którzy pamiętają Jana Pawła II, oraz tych, którzy urodzili się już po jego śmierci.

Ekspozycja prezentuje najważniejsze momenty z życia Karola Wojtyły, jego kolejne „narodziny” rozumiane nie tylko jako przyjście na świat, ale również przygotowanie do pełnienia coraz to nowych ról życiowych i społecznych: studenta, robotnika, kapłana, duszpasterza, naukowca, a w końcu papieża. Pontyfikat Jana Pawła II przedstawiony jest zarówno z osobistej perspektywy, jak i w kontekście jego wpływu na rzeczywistość nie tylko Kościoła, ale również Polski i całego świata.

Celem wystawy było przypomnienie postaci, która wpłynęła na bieg historii, pokazanie korzeni Jana Pawła II oraz bogactwa jego życia, osobowości i myślenia.

Wystawa eksponowana w Kościele cieszyła się sporym zainteresowaniem parafian i mieszkańców Gminy.

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Skórcu – Olga Gajo
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury – Marzena Grochowska

Warsztaty komiksowe

Więcej o: Warsztaty komiksowe

13 lutego 2020 roku odbyły się warsztaty komiksowe zorganizowane przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Skórcu jako punkt projektu „Ferie z Biblioteką”. Zaproszono dzieci i młodzież z gminy Skórzec. Zgłosiło się sporo chętnych.

Warsztaty poprowadził Pan Zbigniew Masternak, autor wielu książek m.in. bestsellera „Nędzole” i cyklu powieściowego „Księstwo”, twórca scenariuszy filmowych i komiksów i …. piłkarz. Okazało się, że Pan Zbigniew gra w Reprezentacji Pisarzy Polskich w Piłce Nożnej, a o Naprzód Skórzec słyszał;).

Pana pisarza i uczestników warsztatów przywitał serdecznie Wójt Gminy pan Jerzy Długosz.

Pan Zbigniew opowiedział nam o swoich rozległych zainteresowaniach. Zachęcał do szukania pasji już od najmłodszych lat, do nie poddawania się i rozwijaniu się na wielu frontach.

Dowiedzieliśmy się jak powstaje komiks i skąd czerpać pomysły na tworzenie. W ramach zajęć każdy uczestnik stworzył swój komiks i opowiedział o nim kilka słów. Akcja historyjek rozgrywała się w naszej miejscowości, ale wyobraźnia nie miała ograniczeń. Każda historia była ciekawa!

Pan Zbigniew wyróżnił najciekawsze prace, a wszyscy uczestnicy dostali pamiątkowe dyplomy i komiksy.

Jesteśmy pod wrażeniem pracy uczestników. Także pan Masternak ocenił spotkanie jako rewelacyjne – podziwiał zaangażowanie młodzieży i dzieci, entuzjazm i przygotowanie.

Spotkanie minęło bardzo szybko i mamy chęć na następne!

Dziękujemy!

Do góry