Jesteś tutaj:

Rok: 2021

Warsztaty komiksowe na tabletach

Więcej o: Warsztaty komiksowe na tabletach

Zapraszamy na warsztaty komiksowe w Bibliotece 29 grudnia 2021 r.

🦸🦸‍♂️🦹‍♀️

Uczestnicy będą mogli zapoznać się sposobami tworzenia komiksów, z programem graficznym i aplikacjami ułatwiającymi tworzenie fajnych historii.

Obowiązują zapisy według kategorii wiekowej:

👉7-10 na godz. 10.00

👉11-14 na godz. 12.00

👉15 – wzwyż na godz. 14.00.

Liczba miejsc ograniczona. W razie zainteresowania – jesteśmy w stanie zorganizować warsztaty każdego innego dnia. Możecie się umówić z przyjaciółmi i zarezerwować czas w ferie.

Zapraszamy serdecznie🦸‍

Zapisy za pośrednictwem Facebooka, e-mail biblskor@op.pl, osobiście lub telefonicznie 25 308 11 82.

#grudzienzbiblioteka

Konkurs na Bombkę dla Biblioteki

Więcej o: Konkurs na Bombkę dla Biblioteki

Gminna Biblioteka Publiczna w Skórcu zaprasza do udziału w konkursie „Bombka dla Biblioteki”.

W nowym lokalu jest miejsce na choinkę, jednak nie mamy jeszcze bombek ani ozdób.

Zapraszamy Czytelników, przyjaciół i mieszkańców gminy Skórzec do wykonania bombki i podarowania jej bibliotece. Wykonawca najładniejszej bombki zostanie zwycięzcą konkursu i otrzyma nagrodę.

Sprawmy, aby choinka była wyjątkowa, niepowtarzalna i pełna dobrych wspomnień.

KLAUZULE INFORMACYJNE

Więcej o: KLAUZULE INFORMACYJNE

Klauzula informacyjna RODO

W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Gminna Biblioteka Publiczna w Skórcu, ul. Siedlecka 9, 08-114 Skórzec, tel. (25) 308 11 82.

Informujemy że na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Z IOD można kontaktować się pod adresem mail: iod-sk@tbdsiedlce.pl.

Do zakresu działania Gminnej  Biblioteki  Publicznej  w  Skórcu  należy wykonywanie zadań publicznych, niezastrzeżonych ustawami na rzecz nadrzędnych organów samorządowych oraz organów administracji rządowej. 

Gminna Biblioteka Publiczna w Skórcu gromadzi Państwa dane w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa, w szczególności z ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, Ustawy z dnia  27  czerwca  1997  r.  o  bibliotekach  oraz  Statutu  Gminnej  Biblioteki  Publicznej  w Skórcu.  

Podstawa  prawna przetwarzania Państwa danych wynika z szeregu ustaw kompetencyjnych (merytorycznych) oraz obowiązków i zadań zleconych przez instytucje nadrzędne wobec Gminnej Biblioteki Publicznej w Skórcu oraz na podstawie zgód wyrażonych przez osobę, której dane są przetwarzane.

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym  mowa powyżej. 

W szczególnych sytuacjach Administrator może przekazać/powierzyć Państwa dane innym podmiotom. Podstawą przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa (np.  inne  podmioty związane z działalnością kulturalną, obsługą sfery socjalnej –  m.in.  ZUS,  PFRON,  GOPS/MOPS, jednostki gminne, wymiar sprawiedliwości, administracja skarbowa, instytucje związane z obsługą szeroko pojętych funduszy unijnych,) lub właściwie skonstruowane, zapewniające bezpieczeństwo danym osobowym, umowy powierzenia danych do przetwarzania (np. z podmiotami sektora teleinformatycznego i telekomunikacyjnego, przetwarzania danych) świadczących usługi na rzecz Administratora.

Dane osobowe przetwarzane przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Skórcu przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne.

Każda osoba, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, ma możliwość:

 • dostępu do danych osobowych jej dotyczących,
 • żądania ich sprostowania,
 • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres  Administratora lub drogą elektroniczną kierując korespondencję na adres: iod-sk@tbdsiedlce.pl.

Osoba, której dane przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę ma prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Skórcu. Organem właściwym dla ww. skargi jest: Prezes  Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

W zależności od czynności przetwarzania, której poddawane są Państwa dane osobowe u Administratora Danych, podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym. 

O szczegółach podstawy gromadzenia danych osobowych i ewentualnym obowiązku lub dobrowolności ich podania oraz potencjalnych konsekwencjach  niepodania  danych,  informowani  Państwo  będziecie  przez  merytoryczną  komórkę  Administratora Danych prowadzącą przetwarzanie.

Kraszewski. Komputery dla bibliotek.

Więcej o: Kraszewski. Komputery dla bibliotek.

Gminna Biblioteka Publiczna w Skórcu jest Beneficjentem
Programu Instytutu Książki „Kraszewski. Komputery dla bibliotek”. Celem programu jest zapewnienie zrównoważonego dostępu do nowoczesnych technologii i wyrównanie szans mieszkańców miejscowości w gminach o najniższych dochodach podatkowych na jednego mieszkańca poprzez wyposażenie bibliotek w tych gminach w nowoczesny sprzęt komputerowy. W ramach zadania zakupiono:

 • zestaw komputerowy,
 • laptop,
 • 3 tablety,
 • urządzenie wielofunkcyjne (xero, skaner i drukarka),
 • kamera internetowa,
 • projektor multimedialny,
 • oprogramowanie Microsoft Office 2019 – 3x.

Koszt ogółem zadania wynosił 16 956zł, z tego 14 410 zł dofinansowania z Instytutu Książki. .

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Więcej o: Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Informujemy, że Gminna Biblioteka Publiczna w Skórcu otrzymała dotację w wysokości 6462,00 zł na zakup nowości wydawniczych ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025.

Dofinansowania dla bibliotek publicznych na zakup nowości wydawniczych oraz usługi zdalnego dostępu do książek w formatach e-booków i/lub audiobooków i/lub synchrobooków – Priorytet 1, Kierunek interwencji 1.1. w ramach NPRCz 2.0”

Program ma na celu na wspieranie rozwoju czytelnictwa poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego, stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy.

Finał Gminnego Konkursu Recytatorskiego „Poezja Krzysztofa Kamila Baczyńskiego”

Więcej o: Finał Gminnego Konkursu Recytatorskiego „Poezja Krzysztofa Kamila Baczyńskiego”

Mając na uwadze fakt, że w 2021 r. jest obchodzona 100. rocznica urodzin Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Gminna Biblioteka Publiczna w Skórcu przy współpracy z biblioteką szkolną z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Skórcu zorganizowała konkurs tematyczny dla młodzieży z gminy Skórzec.

Uczestnictwo w Konkursie było dobrowolne oraz dostępne dla każdego ucznia klas 7-8 szkoły podstawowej z terenu gminy Skórzec.

Konkurs miał na celu przybliżyć jego uczestnikom postać Krzysztofa Kamila Baczyńskiego i jego twórczość.

W etapie szkolnym wyłoniono reprezentantów szkoły, zaś 8 listopada odbył się w Skórcu finał konkursu.

Każdy z uczniów zaprezentował wybrany utwór Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Wykonania były przepiękne, naprawdę na wysokim poziomie.

Komisja Konkursowa w składzie:

– Olga Gajo – dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Skórcu,

– Monika Zielińska – bibliotekarz szkolny Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Skórcu,

– Arkadiusz Dołęga – dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Skórcu miała trudny wybór.

Laureaci Gminnego Konkursu Recytatorskiego „Poezja K. K. Baczyńskiego”

I miejsce – Maja Strzałek – Szkoła w Żelkowie- Kolonii,

II miejsce – Zuzanna Kowalczyk – Szkoła w Żelkowie- Kolonii

III Miejsce – Bartosz Niedziałek – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Skórcu.

Serdeczne gratulacje!

Pozostali zwycięzcy etapu szkolnego, którym również należą się gratulacje za piękne recytacje:

Maja Reda,

Julia Paczek,

Aleksandra Rybak,

Jakub Kadej,

Natalia Wysokińska,

Paweł Wereda.

Wszyscy uczniowie dostali nagrody – wyjątkowe wydania poezji Baczyńskiego i pamiątkowe dyplomy.

Ogromne podziękowania dla dyrektorów i nauczycieli, którzy przygotowali uczniów:

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Skórcu

Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Grali Dąbrowiźnie

Szkoła w Żelkowie- Kolonii

Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gołąbku

Warsztaty dietetyczne

Więcej o: Warsztaty dietetyczne

Gminna Biblioteka Publiczna w Skórcu zaprasza na warsztaty dietetyczne pt. ZDROWE ŻYWIENIE, ZDROWI MY. Warsztaty przeprowadzi Katarzyna Jastrzębska, mgr dietetyki. Warsztaty są bezpłatne, jednak jest ograniczona ilość miejsc.

Aby zarezerwować miejsce można

 • napisać e-mail na biblskor@op.pl,
 • zapisać się za pośrednictwem Facebooka lub Messengera Biblioteka w Skórcu,
 • zadzwonić na 25 308 11 82,
 • zgłosić się osobiście;)

Zapraszamy!

Kod na Empik GO

Więcej o: Kod na Empik GO

Kochani Czytelnicy mamy mała niespodziankę dla Was❤❤❤

Oprócz kodów Legimi (nowe już wkrótce!) chcieliśmy dziś zaoferować kod do Empik Go!

Z okazji niedawnej Nocy Bibliotek – akcji, do której dołączyła Biblioteka W Skórcu – firma dystrybucyjna Platon wspólnie z Empik Go, przygotowała dla czytelniczek i czytelników prezent ogólnie wzmacniający 😉 – kod na specjalny pakiet Empik Go z dostępem do 300 wybranych audiobooków i ebooków – bestsellerowych nowości wydawniczych, książek obecnych w grze online

i w wydarzeniach tegorocznej Nocy Bibliotek.


👉👉👉Kod dostępu to: NB21


Upoważnia do 30 dni dostępu do książek z załączonego pakietu „Noc Bibliotek” w EmpikGo.


Ważne! Można go aktywować do końca miesiąca, czyli do 31.10 2021 i czytać/ słuchać bezpłatnie przez 30 dni.
Przyznajcie, że trochę nas lubicie;)

Lista książek dostępnych z tego kodu:

FormatTytuł
AudiobookiKacperiada (60547071 )
AudiobookiKuba i Buba czyli awantura do kwadratu
AudiobookiAkademia Pana Kleksa
AudiobookiKról Macius Pierwszy (60651228 )
EbookiZiarno prawdy. Teodor Szacki. Tom 2 (10670545 )
EbookiBaśniobór. Tom 1
EbookiGwiazda wieczorna wschodzi. Baśniobór. Tom 2
EbookiPlaga cieni. Baśniobór. Tom 3 (11382997 )
AudiobookiJa, diablica (11383000 )
EbookiTajemnice smoczego azylu. Baśniobór. Tom 4 (12192458 )
AudiobookiAnia z Zielonego Wzgórza (12744374 )
EbookiKlucze do więzienia demonów. Baśniobór. Tom 5 (13008352 )
AudiobookiMały książę
AudiobookiKacper z szuflady (13538804 )
EbookiSzklany tron. Tom 1
EbookiSzklany tron. Opowiesc 2. Korona w mroku (14685484 )
EbookiSztuka zycia wedlug stoików (14700132 )
AudiobookiCo to znaczy… (15540522 )
EbookiZwierzoduchy. Spirit Animals. Tom 1 (15587602 )
EbookiGniew. Teodor Szacki. Tom 3 (15782168 )
EbookiSalatki i surówki (16868953 )
EbookiSniadania. Na dobry poczatek (16914810 )
AudiobookiPiotrus Pan i Wendy (16967854 )
EbookiDziedzictwo ognia (18142662 )
AudiobookiBaśniobór. Tom 1
AudiobookiTajemniczy ogród (18158816 )
EbookiSzeptucha (19016122 )
AudiobookiGwiazda wieczorna wschodzi. Baśniobór. Tom 2  (19367996 )
AudiobookiW pustyni i w puszczy
EbookiDwór cierni i róż. Tom 1
EbookiMale zycie (19492735 )
AudiobookiPlomien i krzyz. Swiat inkwizytorów. Tom 1 (19508931 )
EbookiKrólowa cieni. Szklany tron. Tom 4 (19725710 )
AudiobookiPlaga cieni. Baśniobór. Tom 3 (19885476 )
AudiobookiTajemnice smoczego azylu. Baśniobór. Tom 4 (20303662 )
AudiobookiKlucze do więzienia demonów. Baśniobór. Tom 5 (20430849 )
AudiobookiSekretne zycie drzew (20466473 )
EbookiWszystko przez ten Nowy Jork (20486563 )
AudiobookiPamietnik Czarnego Noska (20646189 )
EbookiDwór mgiel i furii. Dwór cierni i róz. Tom 2 (20830465 )
AudiobookiDruga szansa (21144127 )
AudiobookiBezcenny
EbookiImperium burz. Szklany tron. Tom 5 (21375996 )
AudiobookiMam prawo (22381484 )
EbookiTrylogia kryminalna: Uwiklanie / Ziarno prawdy / Gniew (22406866 )
AudiobookiSzeptucha. Kwiat paproci. Tom 1 (22433817 )
AudiobookiNoc Kupaly. Kwiat paproci. Tom 2 (22490919 )
AudiobookiOpowiadania i bajki (22491350 )
AudiobookiZerca. Kwiat paproci. Tom 3 (22553249 )
EbookiListy do utraconej (22834263 )
AudiobookiObsesja (22839749 )
EbookiDwór skrzydeł i zguby. Dwór cierni i róż. Tom 3 (22955647 )
EbookiWszystko razem (23119406 )
EbookiJak zawsze (23145399 )
AudiobookiJak zawsze (23268623 )
AudiobookiZwierzoduchy. Spirit Animals. Tom 1 (23269279 )
EbookiSmocza straż. Baśniobór. Tom 1 (25042610 )
AudiobookiSerce i inne podroby (25064766 )
AudiobookiRomans palce lizac (25064810 )
EbookiSlammed (25535464 )
AudiobookiJuz mnie nie oszukasz (25664775 )
AudiobookiPieciopsiaczki (25672763 )
EbookiNumerologia wrózebna (25760293 )
EbookiOdpuść sobie i żyj
AudiobookiOdpusc sobie i zyj (26265339 )
AudiobookiPrzesilenie. Kwiat paproci. Tom 4 (26159751 )
AudiobookiZbrodnia i kara (26244815 )
AudiobookiQuo Vadis (26623672 )
EbookiLzy Mai. Czarne swiatla. Tom 1 (26508733 )
AudiobookiBema pamieci zalobny rapsod
AudiobookiBez imienia
AudiobookiBiala Magia
AudiobookiElegia o chlopcu polskim
AudiobookiPiosenka
AudiobookiSamotnosc
AudiobookiZ Glowa Na Karabinie
AudiobookiZbrodnia i kara
EbookiLament
EbookiOcalony
AudiobookiIronia
EbookiWiek niewinnosci (26671277 )
EbookiFerdydurke
EbookiKopciuszek
EbookiDruga szansa
EbookiObsesja piekna (26800660 )
EbookiZbrodnia i kara
AudiobookiKto jest poetą
AudiobookiPrzeslanie Pana Cogito
EbookiWesele 
EbookiPan Tadeusz
EbookiW Pustyni I W Puszczy
AudiobookiPotega smaku
AudiobookiAlicja w krainie czarów
EbookiTajemniczy Ogród
EbookiAlicja w krainie czarów
EbookiKról Macius Pierwszy
EbookiPan Tadeusz
EbookiPierwszy rok. Czarny Mag. Tom 1
AudiobookiMale kobietki (27174333 )
EbookiGinekolodzy. Tajemnice gabinetów
EbookiAnia z Zielonego Wzgórza
EbookiDwór szronu i blasku gwiazd
AudiobookiLalka
EbookiPierwsze słowo
AudiobookiParanoja (30584976 )
AudiobookiKastor (30744950 )
AudiobookiGniew (30894891 )
Ebooki#SEXEDPL. Rozmowy Anji Rubik o dojrzewaniu, miłości i seksie
AudiobookiUwiklanie. Teodor Szacki. Tom 1 (31194587 )
AudiobookiCokolwiek wybierzesz. Ukryta siec. Tom 1 (31455732 )
EbookiInna kobieta
EbookiSaudyjka za kierownicą
EbookiDni bez końca 
EbookiSuper przypał
AudiobookiAnia na uniwersytecie (32123135 )
AudiobookiTajemnice Korei Pólnocnej (32169119 )
AudiobookiPrzygody kota Filemona (32514988 )
EbookiKółko się pani urwało
EbookiBeatrix
EbookiProsty układ
EbookiPierścień Wielkiej Damy czyli Ex-machina Durejko
EbookiSkradzione dziecko
EbookiKrólestwo Popiołów. Szklany Tron. Tom 6
AudiobookiEmigracja (32840148 )
EbookiEmigracja (32952186 )
EbookiGniew Króla Smoków. Smocza straż. Baśniobór. Tom 2 (32900026 )
EbookiOpiekunka
AudiobookiUkład
EbookiUkład
EbookiCzerwień. Kolory zła
AudiobookiSzamanka od umarlaków. Tom 1 (33680798 )
EbookiSztuka prostego życia
AudiobookiO psie, który jezdzil koleja
AudiobookiCzerwien. Kolory zla (33606491 )
AudiobookiKasztanowy ludzik (33799926 )
EbookiKasztanowy ludzik
AudiobookiKimkolwiek jestes. Ukryta siec. Tom 2 (33881904 )
EbookiPastrami (34035665 )
AudiobookiWymarzony dom Ani (34196786 )
AudiobookiPierwszy rok. Czarny Mag. Tom 1 (34104866 )
EbookiWykorzystuję, nie marnuję. 52 wyzwania zero waste
AudiobookiPastrami (34074794 )
AudiobookiO pólnocy w Czarnobylu (34072752 )
EbookiŻyj z pasją. 13 inspiracji, jak ciekawie spędzać wolny czas
EbookiSpirit Animals. Opowieści zwierzoduchów (34455463 )
EbookiInstytut
AudiobookiBunia kontra fakir. Mazurscy w podróży. Tom 1 (34664407 )
EbookiŁowca tatuaży
AudiobookiAsertywność i sztuka celnej riposty (34780152 )
EbookiDziewczyna, którą znałaś
EbookiJak żyć? Poradnik dla nieogarniętych
AudiobookiAnia ze Złotego Brzegu (34929773 )
AudiobookiChiny 5.0. Jak powstaje cyfrowa dyktatura (34907795 )
EbookiStatystycznie rzecz biorąc, czyli ile trzeba zjeść czekolady, żeby dostać Nobla?
Audiobooki#1 Kroniki koronawirusowe
Audiobooki#2 Kroniki koronawirusowe
Audiobooki#4 Kroniki koronawirusowe
Audiobooki#6 Kroniki koronawirusowe
Audiobooki#5 Kroniki koronawirusowe
Audiobooki#3 Kroniki koronawirusowe
EbookiKroniki koronawirusowe (34930533 )
AudiobookiStatystycznie rzecz biorąc. Czyli ile trzeba zjeść czekolady, żeby dostać Nobla (34965436 )
AudiobookiJa cię kocham, a ty miau (34998670 )
AudiobookiNormalni ludzie
EbookiDlaczego nikt nie widzi, że umieram. Historie ofiar przemocy psychicznej
AudiobookiWyrwa. Historia Ułana – Produkcja Oryginalna Empik Go (37648893 )
AudiobookiCzerń. Kolory zła. Tom 2 (35117841 )
EbookiKolory zła. Czerń. Tom 2
EbookiPan Widmowej Wyspy. Smocza Straż. Baśniobór. Tom 3 (35206811 )
EbookiDom Ziemi i Krwi. Księżycowe Miasto. Tom 1. Część 1-2
EbookiBezcenny
EbookiKwestia ceny
AudiobookiKwestia ceny
EbookiZdrada doskonała
AudiobookiMitologia słowiańska (35930983 )
EbookiJa, diablica
AudiobookiGorsza siostra (36355013 )
EbookiGorsza siostra
EbookiEdukacja
AudiobookiEdukacja (36448982 )
EbookiJa, anielica
EbookiBerło Ziemi. Żywioły. Tom 1
EbookiAnia z Szumiących Topoli (36470013 )
Audiobooki#11 Lalka – Została mi pani, albo śmierć
Audiobooki#1 Lalka – Powrót Wokulskiego
Audiobooki#2 Lalka – Idzie wiosna
Audiobooki#3 Lalka – Wyścig
Audiobooki#4 Lalka – Miłość za każdą cenę!
Audiobooki#6 Lalka – Paryż 
Audiobooki#7 Lalka – To musi być kobieta 
Audiobooki#8 Lalka – Zasławek
Audiobooki#9 Lalka – Wyznanie miłości
Audiobooki#10 Lalka – Czy ja ją aby znam?
Audiobooki#12 Lalka – Cierpię, więc jestem
Audiobooki#13 Lalka – Gdzie on jest?
Audiobooki#5 Lalka – Kalkulacje Łęckich 
EbookiOdwet 
AudiobookiGdziekolwiek spojrzysz. Ukryta sieć. Tom 3 (36562886 )
EbookiJak zerwać z cukrem. Porzuć diety i żyj pełnią życia
AudiobookiPiotruś Pan: Audio Musical (36848065 )
AudiobookiPaprocany – Produkcja Oryginalna
AudiobookiNie rób nic. Jak zerwać z przepracowaniem i zacząć żyć (36764693 )
EbookiLudowa historia Polski
EbookiNie rób nic. Jak zerwać z przepracowaniem i zacząć żyć
AudiobookiSztuka życia według stoików (37140274 )
EbookiMałe kobietki 
EbookiDywan z wkładką
EbookiKlub Pana G.
AudiobookiDywan z wkładką (37426798 )
EbookiDługo i szczęśliwie. Japońska sztuka akceptacji
AudiobookiLudowa historia Polski (37686918 )
EbookiRozmowy z przyjaciółmi
Ebooki1984
EbookiMocna więź 
AudiobookiMocna więź (37872250 )
AudiobookiRozmowy z przyjaciółmi (37903084 )
EbookiAmerykański sen. Kontynenty przyjemności. Tom 2
AudiobookiLolita (38024931 )
AudiobookiZabójcza przyjaźń (38096112 )
EbookiKaprys gangstera
EbookiZabójcza przyjaźń
EbookiTrzydziestka
EbookiLolita
EbookiSara
Audiobooki1984 (38469152 )
AudiobookiUrodziny (38539657 )
AudiobookiUkochany z piekła rodem (38591471 )
EbookiUkochany z piekła rodem
EbookiUcieczka
AudiobookiZapomnij, jak się nazywam (38654558 )
AudiobookiMaria Curie (38643019 )
AudiobookiTaki wstyd (38665578 )
Audiobooki#1 Wilkołak – Serial Oryginalny
EbookiMaria Curie
Audiobooki#2 Wilkołak – Serial Oryginalny
EbookiRysa
Audiobooki#3 Wilkołak – Serial Oryginalny
AudiobookiZaskórniaki i inne dziwadła z krainy portfela (38798078 )
Audiobooki#4 Wilkołak – Serial Oryginalny
AudiobookiRysa
EbookiDewocje
EbookiZłudzenie
EbookiCzłowiek, który wiedział za dużo. Dlaczego zginęli Jaroszewiczowie?
EbookiWięzy nieba. Żywioły. Tom 2 
EbookiBiel. Kolory zła. Tom 3
AudiobookiCzłowiek, który wiedział za dużo. Dlaczego zginęli Jaroszewiczowie? (38992223 )
AudiobookiZłudzenie (39090881 )
AudiobookiDewocje (39076205 )
AudiobookiMama w occie. Zabójcze pierogi. Tom 1 (39016836 )
Audiobooki#5 Wilkołak – Serial Oryginalny
AudiobookiTuba i patefon. Detektywi na tropie (39063243 )
AudiobookiInna niż wszystkie (38989674 )
AudiobookiDotyk anioła (38975943 )
AudiobookiBiel. Kolory zła. Tom 3 (38978807 )
AudiobookiWięzy nieba. Żywioły. Tom 2 (39272362 )
AudiobookiSzeptun (39039736 )
AudiobookiTam gdzie jesteś (39042408 )
Audiobooki#6 Wilkołak – Serial Oryginalny
AudiobookiTaka jak ona (39300058 )
AudiobookiMisia i jej mali pacjenci. Weterynarz z Lipowej Kliniki (39201881 )
AudiobookiMisia i jej mali pacjenci. Deszczowy pacjent (39486110 )
AudiobookiMisia i jej mali pacjenci. Niespodziewani goście (39122483 )
AudiobookiUważaj czego pragniesz (39210418 )
EbookiRewolta
EbookiSeksualne życie Polaków
EbookiSerce na walizkach
EbookiZaplanuj sobie śmierć
EbookiRozmowa z kotem
AudiobookiSerce na walizkach (39248725 )
AudiobookiŻelazne zasady (39123602 )
AudiobookiDruga żona (39115669 )
Audiobooki#8 Wilkołak – Serial Oryginalny
Audiobooki#7 Wilkołak – Serial Oryginalny
AudiobookiRewolta (39165855 )
EbookiWizjer
AudiobookiDiamentowa gorączka. Mazurscy w podróży. Tom 4 (39193797 )
AudiobookiPolacy last minute. Sekrety pilotów wycieczek (39220295 )
EbookiFolwark zwierzęcy
EbookiPolacy last minute. Sekrety pilotów wycieczek
AudiobookiNiezłe ziółka. Emi i Tajny Klub Superdziewczyn. Tom 12 (39247926 )
AudiobookiKról Midas (39221414 )
AudiobookiMiasteczko zbrodni. Dlaczego zginęła Iwona Cygan (39295224 )
AudiobookiMagda (39207951 )
AudiobookiWizjer (39213044 )
AudiobookiKontrakt Jacksona (39265807 )
AudiobookiSłodka pokusa (39251367 )
AudiobookiGdański smak whiskey
AudiobookiMężczyzna bez uczuć (39275981 )
AudiobookiNo dno po prostu jest Polska (39438935 )
AudiobookiGorący śnieg (39285676 )
AudiobookiKalejdoskop zmysłów (39350305 )
EbookiZabójcy
EbookiGorące sekrety (39649454 )
EbookiDziewczyna, która klaszcze (39345998 )
AudiobookiGorące sekrety (39649454 )
AudiobookiZapomniana gwiazda Afryki
AudiobookiDziewczyna, która klaszcze (39345998 )
AudiobookiWiatr
EbookiDomofon
EbookiUwikłanie. Teodor Szacki. Tom 1

Wystawa „LEM” w Skórcu

Więcej o: Wystawa „LEM” w Skórcu

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Skórcu przy ul. Siedleckiej 9 uczniowie mogą obejrzeć wystawę „Lem”.

Wystawa zorganizowana jest przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Skórcu i bibliotekę szkolną Zespołu, zaś plakaty są przygotowane przez Narodowe Centrum Kultury.

Projekt „Lem” NCK realizuje z okazji obchodów Roku Lema – dla upamiętnienia setnej rocznicy urodzin jednego z najwybitniejszych polskich i europejskich pisarzy, eseistów, futurologów i filozofów XX w., którego powieści przetłumaczono na ponad 40 języków i wydano w łącznym nakładzie ponad 30 milionów egzemplarzy.

Projekt „LEM” składa się z wystawy planszowej pt.: „LEM” promującej dzieła Mistrza poprzez prace współczesnych artystów, którzy specjalnie dla potrzeb tego projektu zinterpretowali plastycznie dziesięć książek Lema.

W gronie twórców zainspirowanych literaturą Stanisława Lema znaleźli się: Jacek Ambrożewski, Katarzyna Bogucka, Robert Czajka, Tymek Jezierski, Weronika Lipniewska – Vera King, Karolina Lubaszko, Adela Madej, Łukasz Majewski – Tin Boy, Tomasz Opaliński, Urszula Palusińska.

Drugą część ekspozycji stanowią wybrane kultowe grafiki Daniela Mroza, który przez lata współpracował z pisarzem, tworząc charakterystyczny czarno-biały kanon lemowskich postaci.

👉Dodatkowo grafiki opatrzone są kodami QR z linkami do audiobooków z wybranymi fragmentami powieści Lema, które można odsłuchać podczas oglądania wystawy. Zapraszamy!

#lem#nck#narodowecentrumkultury

Noc Bibliotek 2021

Więcej o: Noc Bibliotek 2021

9 października odbyła się ogólnopolska akcja Noc Bibliotek przekonująca do czytania poprzez promocję lokalnych bibliotek jako najbliższych miejsc spotkań z kulturą, z różnorodnymi zasobami i bezpłatną ofertą dla społeczności, sprzyjających wymianie idei i integracji.

Gminna Biblioteka Publiczna w Skórcu z tej okazji przygotowała zajęcia dla dzieci.

Jako, że 2021 rok jest Rokiem Lema, dzieci zapoznały się z postacią Stanisława Lema, jednego z najwybitniejszych polskich pisarzy XX wieku. Obejrzały prezentację, rozwiązały zagadki i quizy, a także zbudowały własne roboty. Zabawa była przednia 😊, a wykonane roboty witają Czytelników od progu.

Druga część zabawy to były podchody z Biblioteka.

Dzieci, które zebrały się pod Biblioteką w Skórcu wyruszyły do lasku i szukały strzałek. W wyznaczonych miejscach odnalazły zagadki, które wspólnie rozwiązały. Trzeba było m.in. wymyślić wierszyk, odgadnąć hasła, namalować logo biblioteki. Na końcu trasy czekała słodka nagroda🙂. Podchody to świetna okazja do spaceru i dobrej zabawy;). Było fajnie – będziemy organizować jeszcze raz na pewno, za każdym razem inaczej🙂📚❤#nocbibliotek#bibliotekawskorcu#czytaniewzmacnia

Gminny Konkurs Recytatorski „Poezja Krzysztofa Kamila Baczyńskiego”

Więcej o: Gminny Konkurs Recytatorski „Poezja Krzysztofa Kamila Baczyńskiego”

Gminny Konkurs Recytatorski

„Poezja Krzysztofa Kamila Baczyńskiego”

Dla uczniów klas 7-8 szkoły podstawowej w gminie Skórzec

Mając na uwadze fakt, że w 2021 r. jest obchodzona 100. rocznica urodzin Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Gminna Biblioteka Publiczna w Skórcu przy współpracy z biblioteką szkolną z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Skórcu organizuje konkurs tematyczny dla młodzieży z gminy Skórzec. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne oraz dostępne dla każdego ucznia klas 7-8 szkoły podstawowej z terenu gminy Skórzec

Konkurs ma na celu przybliżyć jego uczestnikom postać Krzysztofa Kamila Baczyńskiego i jego twórczość.

Konkurs i przygotowanie do niego mogą stanowić dla nauczycieli dodatkową pomoc w procesie dydaktycznym.

Na konkurs należy przygotować jeden wiersz Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, wyuczyć się na pamięć i zaprezentować. Czas wykonania nie może przekroczyć 15 minut.

Komisje Konkursowe przy ocenie recytatorów wezmą pod uwagę: dobór repertuaru, interpretację utworów i ogólny wyraz artystyczny, Użycie pozasłownych środków wyrazu jest dopuszczalne, o ile służy wzbogaceniu wypowiedzi artystycznej. Celowość ich użycia ocenia Komisja

Wszystkie informacje o Konkursie znajdują się na stronie internetowej: http://skorzec.bibliotekimazowsza.pl

Dodatkowe informacje o Konkursie można uzyskać bezpośrednio u Organizatora i pisząc na adres e-mail: biblskor@op.pl.

Regulamin określa warunki uczestnictwa i sposób przeprowadzenia Gminnego Konkursu Recytatorskiego „Poezja Krzysztofa Kamila Baczyńskiego”.

8 października 2021 r. Organizator ogłasza regulamin Konkursu na stronie internetowej  http://skorzec.bibliotekimazowsza.pl.

Szkoły mogą się zgłaszać do konkursu od dnia 8 października do dnia 15 października 2021 r. włącznie.

Etap szkolny – do 26 października 2021 r.

Etap gminny – 29 października.

Regulamin i Załączniki:

Spotkanie z Wiolettą Piasecką

Więcej o: Spotkanie z Wiolettą Piasecką

Zapraszamy uczniów Szkoły Podstawowej w Dąbrówce Stany na spotkanie z Wiolettą Piasecką 7 października o godzinie 9.00. Pisarka przyjedzie do Waszej Szkoły i opowie o swojej twórczości. Piasecka to autorka książek, scenariuszy, wierszy, tekstów i piosenek oraz słuchowisk radiowych. A przy tym bardzo ciekawa osoba!

Na spotkaniu będzie możliwość zakupu książek autorki i autografów.

Będzie też transmisja na żywo z spotkania.

Zapraszamy!

Dzień Głośnego Czytania

Więcej o: Dzień Głośnego Czytania

29 września to Dzień Głośnego Czytania, więc czytaliśmy głośno lektury i bajeczki. Dzieci miały okazję odwiedzić Bibliotekę w Skórcu i pobuszować między półkami😊.

Ogromną radością są wizyty przedszkolaków w Bibliotece w Skórcu. Mury wypełniają się uśmiechem, gwarem i dziecięcą energią. 29 września Bibliotekę odwiedziło również Publiczne Przedszkole w Skórcu. Głośno przeczytaliśmy książkę „Kicia Kocia w bibliotece” Anity Głowińskiej i w „Każdym domu na każdej ulicy” Jess Hitchman, po czym przedszkolaki same wybierały książeczki.

To był mile spędzony czas!

Bardzo cieszymy się z współpracy z przedszkolami, czekamy na wizyty i wydarzenia. Dzieci poznają ważne miejsce na czytelniczej mapie dzieciństwa (bibliotekę) i są pełnoprawnym uczestnikiem życia kulturalnego. Z uwagą słuchają bajek i szukają interesujących je pozycji. Często wracają z rodzicami, żeby się zapisać i wypożyczać kolejne książki. Zapraszamy!

Wciąż trwa wydawanie Wyprawek Czytelniczych dla przedszkolaków, tym razem dla dzieci z roczników 2015-2018.

Projekt dla dzieci w wieku przedszkolnym realizowany jest w ramach ogólnopolskiej kampanii „Mała książka – wielki człowiek” we współpracy z bibliotekami publicznymi. Akcja ma zachęcić rodziców do odwiedzania bibliotek i codziennego czytania z dzieckiem. Każde dziecko w wieku przedszkolnym, które przyjdzie do biblioteki biorącej udział w projekcie, otrzyma w prezencie wyjątkową Wyprawkę Czytelniczą na dobry czytelniczy start.W Wyprawce dzieci znajdą wyjątkową książkę „Pierwsze czytanki dla…”, dostosowaną pod względem formy i treści do potrzeb przedszkolaka i spełniającą najwyższe standardy w projektowaniu pięknych i mądrych książek dla najmłodszych, a także Kartę Małego Czytelnika. Za każdą wizytę w bibliotece, zakończoną wypożyczeniem minimum jednej książki z księgozbioru dziecięcego, Mały Czytelnik otrzyma naklejkę, a po zebraniu dziesięciu zostanie uhonorowany imiennym dyplomem potwierdzającym jego czytelnicze zainteresowania. W Wyprawce znajdą coś dla siebie także rodzice – przygotowana dla nich broszura informacyjna przypomni o nieocenionej roli czytania w rozwoju ich dziecka oraz o rozmaitych korzyściach wynikających z częstego odwiedzania biblioteki.

Biblioteka czynna w soboty!

Więcej o: Biblioteka czynna w soboty!

Od 2 października 2021 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Skórcu będzie czynna również w soboty, w godzinach 9-13. Śmiało odwiedzajcie nas w weekendy:).

Animatorzy Kultury w Skórcu

Więcej o: Animatorzy Kultury w Skórcu

W dniach 23-25 września w Siedlcach odbył się IV Mazowiecki Konwent Animatorów Kultury. Konferencja była poświęcona animacji kultury w kontekście wyzwań przyszłości. Odbyły się spotkania i warsztaty wspierające poszerzenie wiedzy, poznanie narzędzi i możliwych działań w obszarze zarządzania instytucją kultury i wdrażania ekopomysłów i ekorozwiązań w instytucji.

Uczestnicy Konwentu wzięli udział w wyjazdowych ścieżkach tematycznych, będących okazją do odwiedzenia wyjątkowych i charakterystycznych dla regionu miejsc. Do Skórca przyjechali animatorzy kultury z Warszawy, Radomia, Wołomina, Piaseczna i z mniejszych miejscowości.

Gości przywitał Wójt Jerzy Długosz, który również uczestniczył w Konwencie.

Animatorzy, którzy odwiedzili Warsztaty Terapii Zajęciowej w Skórcu byli pod wrażeniem pracy i efektów WTZ. Zwiedzili Sanktuarium Krzyża Świętego i ogrody klasztorne. Zapoznali się z działalnością Gminnego Ośrodka Kultury. Klub SUPERSZEŚĆDZIESIĄTEK przygotował dla gości występ wokalny. Ostatnim punktem wizyty było odwiedzenie siedziby Gminnej Biblioteki Publicznej w Skórcu. Spotkanie było okazją do wymiany doświadczeń, poznania animatorów z całego województwa i przebiegło w świetnej atmosferze.

Spotkanie autorskie z Arturem Ziontkiem

Więcej o: Spotkanie autorskie z Arturem Ziontkiem

7 września 2021 roku na Skwerku w Skórcu odbyło się spotkanie autorskie z Arturem Ziontkiem.

W te piękne popołudnie mogliśmy poznać pochodzącego z Siedlec historyka literatury, filologa, edytora i regionalistę, badacza kultury i historii Podlasia. Autor prawie 300 publikacji naukowych, wydał niedawno powieść literacką o intrygującym tytule „Latawcy”. Akcja dzieje się w Kosowie Lackim w latach 30-tych. Promocja tej książki, a także rozległe zainteresowania pisarza były tematem spotkania. Opowiedział nam o swojej pasji do literatury i historii regionalnej. Świadczą o tym liczne opracowania historii Siedlec, Ogińskich, Kosowa Lackiego, Sokołowa, a także całego Podlasia – dorobek naukowy jest naprawdę obszerny!

Rozmawialiśmy o rodzinie Arctów, mieszkającej niegdyś w Dobrzanowie w gminie Skórzec. Artur Ziontek był bardzo zainteresowany, pisał o Arctach w trakcie swej pracy naukowej, prywatnie miał styczność z tą rodziną i opowiedział nam historie o nich. Zaproponował pomoc w przygotowaniu wystawy w bibliotece.

Poniżej tytuły publikacji dotyczące tej rodziny:

Artur Ziontek: Od Tunisu do Dobrzanowa. Gabinet Twórczości Bohdana Arcta na polonistyce siedleckiej. „Do źródeł” r. IV-V, 2006-2007.

Artur Ziontek: Spuścizna literacka Bohdana Arcta. „Szkice Podlaskie” t. XV, 2007.

Pisarz opowiedział nam mnóstwo ciekawostek, historyjek z swoich książek. Szczególnie ciekawe były z książki „Całujcie mię wszyscy w d… Stefana Kosińskiego życie i sprawy” – niewiele osób zdaje sobie sprawę, że ta postać jest mocno związana z naszym regionem (Jabłonna Lacka, Siedlce i powiat bialski). Ziontek prezentował swoje historyczne książki, które wraz z powieścią „Latawcy” można było zakupić na spotkaniu – oczywiście z autografem! Zdradził nam też jakie ma plany dotyczące następnych pisarstwa.

Spotkanie było ciekawe, w przyjemnej przyjacielskiej atmosferze. Dowiedzieliśmy się wielu nowych rzeczy o autorze, a także historii regionu.

Bardzo nam miło było poznać lepiej pana Ziontka i za pewnością zaprosimy do Skórca ponownie.

Zachęcamy do udziału w takich spotkaniach – można naprawdę inspirująco spędzić czas.

Powieść „Latawcy”.

Oto historia, jaką rzadko już dziś można usłyszeć. Roku pańskiego 1938, na chwilę przed wielką wojną, małe senne miasteczko na rubieżach II Rzeczypospolitej żyje, zdawało by się, wyłącznie swoimi sprawami. Pozorną ospałość zakłócają jednak dziwne, niepokojące zjawiska, które nie dają się łatwo pojąć rozumem, a co dopiero zinterpretować, są bowiem tak niezwykłe, że nikt nie wie, co z nimi począć. Poza tym nie każdy jest je w stanie zobaczyć. Coraz więcej osób spoza miasteczka zaczyna się jednak tematem interesować, pojawiają się więc pytania, skąd się biorą tajemnicze znaki, zaś cała „sprawa” zatacza coraz szersze kręgi.

Pewnego upalnego dnia lata na stacji kolejowej w Kossowie zjawia się tajemniczy człowiek, czujnie rozglądając się dookoła spod ciemnego kapelusza. Miejscowi od razu się jednak wyznają, że jest to przybysz z odległych stron, najpewniej z wielkiego miasta. Kim jest? Po co przyjechał na podlaskie rubieże? Jak się okazuje, zostaje tutaj wysłany ze specjalną misją, a mianowicie ma za zadanie przyjrzeć się tajemniczej sprawie niepokojących „znaków”.

Ów tajemniczy przybysz to komisarz policji, który ma gruntownie zbadać, opisać, zebrać dokumentację a jak trzeba reagować w porozumieniu z naczelnym gubernatorem w owej „widmowej” sprawie. Komisarz, Walenty Konopka, czuje się pewnie podejmując zadanie. Szybko jednak okazuje się, że podlaska prowincja jest nieobliczalna – żyje swoim życiem, tradycjami i kodami kulturowymi, jakże odmiennym od wszystkiego, z czym do tej pory komisarz miał do czynienia. Jest to dla niego, mimo wieku i doświadczeń, podróż inicjacyjna. Kossów i pobliskie lasy czekają na niego otwierając podwoje swych tajemnic i sekretów. Sen łączy się z rzeczywistością, zabobony z wiarą, wiara i przekonania z życiem, a przeszłość i teraźniejszość w ciąg znaków trudnych do odczytania, a dla naszego bohatera – do odszyfrowania.

Narodowe Czytanie w Skórcu

Więcej o: Narodowe Czytanie w Skórcu

4 września 2021 roku w Skórcu odbyło się po raz drugi Narodowe Czytanie pod patronatem Pary Prezydenckiej.

Wydarzenie zostało zorganizowane przez Gminną Bibliotekę Publiczną i Gminny Ośrodek Kultury w Skórcu.

Lekturą tegorocznej edycji była “Moralność Pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej.

Tekst odczytali chętni i zaproszeni goście. W czytaniu wzięli także udział uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Skórcu i Zespołu Oświatowego w Żelkowie-Kolonii, którzy mimo młodego wieku świetnie zinterpretowali tekst. Brawa dla młodzieży!😊

Wszystkim uczestnikom wręczono pamiątkowe egzemplarze “Moralności Pani Dulskiej” sygnowane pieczęcią Narodowego Czytania.

Czas minął nam bardzo szybko, atmosfera była uroczysta i jednocześnie bardzo ciepła, zaś pogoda dopisała niesamowicie. Dziękuję za obecność!

Zapraszamy na Narodowe Czytanie za rok😊 – w 2022 roku poczytamy “Ballady i romanse ” Adama Mickiewicza.

Film z Narodowego Czytania w Skórcu:https://www.youtube.com/watch?v=dWCD4fgzPEk&t=917s

Konkurs „Lato z książką” podsumowanie

Więcej o: Konkurs „Lato z książką” podsumowanie

Wrzesień się zaczyna, pora na podsumowanie konkursu „Lato z książką”🙂🌞.

Zapraszam do obejrzenia galerii🙂🙂🙂.

Dziękujemy za nadesłane fotografie.

Wszystkie są piękne! Pokazaliście, że można czytać dosłownie wszędzie i w każdą pogodę🙂.

Przemiło nam poinformować, że nagrodę główną otrzymuje:

Aleksandra Strzalińska.

Pozostali uczestnicy konkursu również otrzymują książki.

Zapraszam do Biblioteki po odbiór nagród!

Dziękuję za udział w konkursie, promowanie czytelnictwa i gratuluję świetnych pomysłów!

Aleksandra Strzalińska
Franek Strzaliński
Dorota Barej-Woźniak
Tomek Skóra
Anna Krasnodębska (Zaczytana Rolniczka)
Katarzyna Jastrzębska
Katarzyna Zdanowska

Narodowe Czytanie w Skórcu

Więcej o: Narodowe Czytanie w Skórcu

Zapraszamy serdecznie mieszkańców Gminy Skórzec do udziału w Narodowym Czytaniu w Skórcu 😊😊😊.
👉4 września (sobota), godz. 16.00,
👉Skwerek w Skórcu (w razie niepogody – świetlica OSP),
👉dla uczestników – pamiątkowe egzemplarze „Moralności Pani Dulskiej”,
👉przyjdż, poczytaj, posłuchaj.

Każdy jest mile widziany!

Zapraszamy
Gminna Biblioteka Publiczna w Skórcu
Gminny Ośrodek Kultury w Skórcu
Gmina Skórzec

Spotkanie autorskie z Arturem Ziontkiem – zaproszenie

Więcej o: Spotkanie autorskie z Arturem Ziontkiem – zaproszenie

Artur Ziontek jest autorem wielu książek naukowych i ponad 300 publikacji traktujących o historii regionalnej, literaturze i kulturze. Historyk literatury, filolog, edytor, wydawca, regionalista.

Związany z Siedlcami, a także z Kosowem Lackim i Ceranowem, jest wybitnym znawcą Aleksandry Ogińskiej.

„Latawcy” to pewnego rodzaju debiut – fikcyjna opowieść osadzona w środowisku, które zna od podszewki – wśród mieszkańców małej miejscowości położonej na styku Podlasia i Mazowsza.

Przemiło mi poinformować, że pan Artur Ziontek odwiedzi Gminną Bibliotekę Publiczną w Skórcu.

Prawdopodobnie będzie 7.09. 2021 o godzinie 17.00.

Będziemy jeszcze przypominać, ale proszę zarezerwować sobie czas na te wrześniowe popołudnie😊 (a także 4 września na Narodowe Czytanie w Skórcu!)

Opis książki:

„Pewnego upalnego dnia lata na stacji kolejowej w Kossowie zjawia się tajemniczy człowiek, czujnie rozglądając się dookoła spod ciemnego kapelusza. Miejscowi od razu się jednak wyznają, że jest to przybysz z odległych stron, najpewniej z wielkiego miasta. Kim jest? Po co przyjechał na kresowe rubieże? Jak się okazuje, zostaje tutaj wysłany ze specjalną misją, a mianowicie ma za zadanie przyjrzeć się tajemniczej sprawie niepokojących „znaków”. Ów tajemniczy przybysz to komisarz policji, który ma gruntownie zbadać, opisać, zebrać dokumentację a jak trzeba reagować w porozumieniu z naczelnym gubernatorem w owej „widmowej” sprawie. Komisarz, Walery Konopka, czuje się pewnie podejmując zadanie. Szybko jednak okazuje się, że podlaska prowincja jest nieobliczalna – żyje swoim życiem, tradycjami i kodami kulturowymi, jakże odmiennym od wszystkiego, z czym do tej pory komisarz miał do czynienia. Jest to dla niego, mimo wieku i doświadczeń, podróż inicjacyjna. Kossów i pobliskie lasy czekają na niego otwierając podwoje swych tajemnic i sekretów…”

Warsztaty wizażu i stylizacji

Więcej o: Warsztaty wizażu i stylizacji

10 sierpnia Biblioteka W Skórcu była pełna pozytywnej kobiecej energii!

W nowym lokalu odbyły się warsztaty wizerunku i stylizacji – przeprowadzone przez specjalistkę Beatę Kukawską.

Profesjonalnie przedstawiła nam typy sylwetek, dobór fasonu ubrań, typy skóry.

Opowiedziała o dobrych zasadach pielęgnacji twarzy, zwróciła uwagę na skład używanych kosmetyków, doradziła te dobrej jakości.

Pokaz makijażu dziennego to dla uczestniczek cenna pigułka dobrych rad.

Najbardziej podobało nam się pozytywne przesłanie Pani Beaty – żeby patrzeć na siebie życzliwie, lubić swoją osobę, dbać o siebie.

Jeśli czujemy się dobrze z sobą, jesteśmy zadowolone, podnosi się nasza samoocena i pewność siebie. Łatwiej iść przez życie, realizować swe marzenia.

Była bardzo ciepła atmosfera, dużo żartów i wsparcia, co widać po uśmiechniętych buziach uczestniczek warsztatów.

Cudowne popołudnie.

Będziemy organizować następne spotkania!

Do zobaczenia!

Krzysztof Kamil Baczyński

Więcej o: Krzysztof Kamil Baczyński

Jednym z patronów literackich 2021 roku jest Krzysztof Kamil Baczyński.

Zachęcamy do poznania bliżej jego osoby i twórczości.

Poniżej biografia i poszczególne wiersze poety oraz link do ciekawej strony o Baczyńskim.

https://baczynski.polskieradio24.pl/

Elegia o chłopcu polskim

Od­dzie­li­li cię, sy­necz­ku, od snów, co jak mo­tyl drżą,
ha­fto­wa­li ci, sy­necz­ku, smut­ne oczy rudą krwią,
ma­lo­wa­li kra­jo­bra­zy w żół­te ście­gi po­żóg,
wy­szy­wa­li wi­siel­ca­mi drzew pły­ną­ce mo­rze.

Wy­uczy­li cię, sy­necz­ku, zie­mi twej na pa­mięć,
gdyś jej ścież­ki po­wy­ci­nał że­la­zny­mi łza­mi.
Od­cho­wa­li cię w ciem­no­ści, od­kar­mi­li boch­nem trwóg,
prze­mie­rzy­łeś po omac­ku naj­wsty­dliw­sze z ludz­kich dróg.

I wy­sze­dłeś, ja­sny syn­ku, z czar­ną bro­nią w noc,
i po­czu­łeś, jak się jeży w dźwię­ku mi­nut – zło.
Za­nim pa­dłeś, jesz­cze zie­mię prze­że­gna­łeś ręką.
Czy to była kula, syn­ku, czy to ser­ce pę­kło?

Pokolenie (Wiatr drzewa spienia)

Wiatr drze­wa spie­nia. Zie­mia doj­rza­ła.
Kło­sy brzuch cięż­ki w górę uno­szą
i tyl­ko chmu­ry – pal­com lub wło­som
po­dob­ne – suną dra­pież­nie w mrok.

Zie­mia owo­ców peł­na po brze­gi
kipi sy­to­ścią jak wiel­ka misa.
Tyl­ko ze świer­ków na polu zwi­sa
gło­wa ob­cię­ta stra­sząc jak krzyk.

Kwia­ty to kro­ple mio­du – try­ska­ją
ści­śnię­te zie­mią, co tak na­brzmia­ła,
pod tym jak ko­rzeń skrę­co­ne cia­ła,
żyw­cem wtło­czo­ne po ciem­ny strop.

Ogrom­ne nie­ba suną z war­ko­tem.
Lu­dzie w snach cięż­kich jak w klat­kach krzy­czą.
Usta ści­śnię­te mamy, twarz wil­czą,
czu­wa­jąc w dzień, słu­cha­jąc w noc.

Pod zie­mią drą­żą stru­my­ki – sły­chać –
krew tak na­bie­ra w ży­łach mil­cze­nia,
cią­gną ko­rze­nie krew, z li­ści pada
rosa czer­wo­na. I prze­strzeń wzdy­cha.

Nas na­uczo­no. Nie ma li­to­ści.
Po no­cach śni się brat, któ­ry zgi­nął,
któ­re­mu oczy żyw­cem wy­kłu­to,
któ­rem ko­ści ki­jem zła­ma­no;
i drą­ży cięż­ko bo­le­sne dłu­to,
na­dy­ma oczy jak bą­ble – krew.

Nas na­uczo­no. Nie ma su­mie­nia.
W ja­mach ży­je­my stra­chem za­ry­ci,
w gro­zie drą­ży­my mrocz­ne mi­ło­ści,
wła­sne po­są­gi – źli tro­glo­dy­ci.

Nas na­uczo­no. Nie ma mi­ło­ści.
Jak­że nam jesz­cze ucie­kać w mrok
przed ża­glem noz­drzy wę­szą­cych nas,
przed sie­cią wzdę­tą ki­jów i rąk,
kie­dy nie wró­cą mat­ki ni dzie­ci
w pu­ste­go ser­ca roz­pru­ty stąk.

Nas na­uczo­no. Trze­ba za­po­mnieć,
żeby nie umrzeć ro­jąc to wszyst­ko.
Wsta­je­my nocą. Ciem­no jest, śli­sko.
Szu­ka­my ser­ca – bie­rze­my w rękę,
na­słu­chu­je­my: wy­ga­śnie męka,
ale zo­sta­nie ka­mień – tak – głaz.

I tak sta­nie­my na wo­zach, czoł­gach,
na sa­mo­lo­tach, na ru­mo­wi­sku,
gdzie po nas wąż się ci­szy prze­czoł­ga,
gdzie zim­ny po­top omy­je nas,
nie wie­dząc: stoi czy pły­nie czas.
Jak obce mia­sta z głę­bin ko­pa­ne,
po­pie­le­ją­ce ludz­kie po­kła­dy
na wznak le­żą­ce, sto­ją­ce wzwyż,
nie wie­dząc, czy my kar­ty ilia­dy
rzeź­bio­ne ogniem w błysz­czą­cym zło­cie,
czy nam po­sta­wią, z li­to­ści cho­ciaż,
nad gro­bem krzyż.

22 VII 43 r

Niebo złote ci otworzę

Nie­bo zło­te ci otwo­rzę,
w któ­rym ci­szy bia­ła nić
jak ogrom­ny dźwię­ków orzech,
któ­ry pęk­nie, aby żyć
zie­lo­ny­mi li­stecz­ka­mi,
śpie­wem je­zior, zmierz­chu gra­niem,
aż uka­że ją­dro mlecz­ne
pta­si świt.
Zie­mię twar­dą ci prze­mie­nię
w mle­czów mięk­kich płyn­ny lot,
wy­pro­wa­dzę z rze­czy cie­nie,
któ­re prę­żą się jak kot,
fu­trem iskrząc zwi­ną wszyst­ko
w bar­wy burz, w ser­dusz­ka list­ków,
w desz­czów siwy splot.
I po­wie­trza drżą­ce stru­gi
jak z aniel­skiej strze­chy dym
zmie­nię ci w ale­je dłu­gie,
w brzóz przej­rzy­stych śpiew­ny płyn,
aż za­gra­ją jak wio­lon­czel
żal – ró­żo­we świa­tła pną­cze,
psz­cze­lich skrzy­deł hymn.
Jeno wyj­mij mi z tych oczu
szkło bo­le­sne – ob­raz dni,
któ­re czasz­ki bia­łe to­czy
przez pło­ną­ce łąki krwi.
Jeno od­mień czas ka­le­ki,
za­kryj gro­by płasz­czem rze­ki,
ze­trzyj z wło­sów pył bi­tew­ny,
tych lat gniew­nych
czar­ny pył.

Wolność

Przebudź się – jesteś wolny,
choćbyś jak w ziemi duch
szedł dołem dookolny,
przebudź się, jesteś wolny,
zbudź tylko słuch.

Otworzysz bramy gwarne
i łuki triumfalne
muzyki, która w chmury
trwa dymami pożarów
z dołu do góry.

Otwórz oczy, to jesteś
tryskającym powietrzem
zdrój żywy.
Żeś przez ciało przykuty
i żeś ciała upływem,
żyj w wietrze.

Albo cheruba nazwij
i uczyń mocom nazwy,
i uczyń z niedojrzanych
wrzące sokiem obrazy,
i rzeknij „Niech się stanę
w nich” albo: „Niech się staną”.
Wtedyś lękom wygnany,
burzom cichym przyjaciel
w snów srebrnym majestacie.

A jeśli nie uwierzysz,
żeś wolny, bo cię skuto,
będziesz się krokiem mierzył
i będziesz ludzkie dłuto,
i będziesz w dłoń ujęty
przez czas, przez czas – przeklęty.

Bo tym, co w nim przystają,
otworzy chwilę, zgasi
i nim sen rozpoznają,
i nim opłaczą ciało,
przykuci martwą chwałą,
miną; zostanie wolny,
tworzeniem dookolny.

marzec [19]42 r.

Biała magia

Sto­jąc przed lu­strem ci­szy
Bar­ba­ra z rę­ka­mi u wło­sów
na­le­wa w szkla­ne cia­ło
srebr­ne kro­pel­ki gło­su.

I wte­dy jak dzban- świa­tłem
za­peł­nia się i szklą­ca
przej­mu­je w sie­bie gwiaz­dy
i bia­ły pył mie­sią­ca.

Przez cia­ła drżą­cy pry­zmat
w mu­zy­ce bia­łych iskier
ła­si­ce sie prze­śli­zną
jak snu pu­szy­ste list­ki.

Oszro­nia sie w nim niedź­wie­dzie,
ja­sne od gwiazd po­lar­nych,
i my­szy się stru­mień prze­wie­zie
pły­nąc la­wi­na gwar­ną.

Aż na­peł­nio­na mlecz­nie,
w sen sie po­wo­li za­pad­nie,
a czas me­lo­dyj­nie osią­dzie
ka­ska­da bla­sku na dnie.

Więc ma Bar­ba­ra srebr­ne
cia­ło. W nim prę­ży się mięk­ko
bia­ła ła­si­ca mil­cze­nia`pod nie­wi­dzial­na ręką.

4 I 42r. w nocy

Miłość

Oto ona Niby chmu­ra dana
tym prze­lot­nym ka­mie­ni rzeź­bia­rzom,
wszech­ży­wo­tom, aby w niej czy­ni­ły
ar­cha­nio­ła kształt, któ­ry wi­dzia­ny
w daw­nym śnie – był w gło­sie roz­po­zna­ny.
Więc zie­lo­ne gło­wi­ce li­ści,
więc jak stru­gi desz­czo­wej po­top
kłę­bi ro­ślin ucho­dzą do góry,
i na prze­kór po­wie­trza oplo­tom
pu­chem brzę­czą po­czy­na­jąc z chmu­ry
ar­cha­nio­ła wspie­ra­ją­ce sto­py.
Więc zwie­rzę­ta w opa­rach be­ko­wisk,
w ko­tłach po­lan w sie­bie prze­ni­ka­jąc,
pod na­mio­tem trwa­ją­cych od­no­wień
two­rząc z wol­na w to­nach roz­po­zna­ją
dło­nie śmi­głe niby pió­ra bla­sku
wy­peł­nio­ne jak kwiat nie­ba – ła­ską.
I on jesz­cze rzeź­biarz nie­ro­zum­ny
krze­sze chmu­rę w że­la­znym śnie lęku,
krze­sząc wzno­si mar­mu­ro­we trum­ny
albo mar­twe po­są­gów ko­lum­ny
w po­do­bień­stwo two­je. Nie­po­zna­ny
anioł nad nim dłu­tem z gła­zu gna­ny
to go wę­żem owi­nie ro­ślin­nym,
to po­wie­trzem omi­nie płyn­nym
i nie­zna­ny trwa, pro­mie­nie leje,
co jak w gro­bie skoń­czo­ne na­dzie­je –
z dło­ni, któ­re pło­mie­niem pa­da­jąc
wró­cą w dło­nie, gdy się gła­zem sta­ją.
19.II.42 r

Biografia

Krzysztof Kamil Baczyński (1921 – 1944) uro­dził się w War­sza­wie. Przed­sta­wi­ciel „po­ko­le­nia Ko­lum­bów”, pod­harc­mistrz Sza­rych Sze­re­gów, pod­czas oku­pa­cji nie­miec­kiej ogło­sił czte­ry to­mi­ki wier­szy. Licz­ne utwo­ry dru­ko­wa­ła rów­nież pra­sa pod­ziem­na. Twór­czość po­etyc­ka mia­ła stwo­rzyć nową, doj­rza­łą po­sta­wę wo­bec woj­ny, oku­pa­cji i ter­ro­ru na­ro­do­we­go so­cja­li­zmu, w ob­li­czu któ­rych roz­pa­dła się więk­szość struk­tur i in­sty­tu­cji zna­nych z cza­sów II Rze­czy­po­spo­li­tej i wcze­śniej­szych (moż­na tu mó­wić o trau­mie ze­tknię­cia z „re­al­nym” w sen­sie J. La­ca­na). Pi­sał w kon­wen­cji sym­bo­licz­nej i oni­rycz­nej, prze­mia­wia­jąc jako pod­miot w cen­trum apo­ka­lip­tycz­ne­go „tu i te­raz”. Po­ru­szał pro­ble­my uni­wer­sal­ne i po­nad­cza­so­we, pi­sząc w imie­niu tak swo­im, jak i swe­go po­ko­le­nia.

W roku 1942 Krzysz­tof Ba­czyń­ski po­jął za żonę Bar­ba­rę Drab­czyń­ską. Zgi­nę­ła, naj­praw­do­po­dob­niej bę­dąc w cią­ży z mę­żem, mię­dzy 20 VIII a 1 IX 1944 r. w War­sza­wie.

Uczęsz­czał do Pań­stwo­we­go Gim­na­zjum i Li­ceum im. Ste­fa­na Ba­to­re­go, gdzie w roku 1939 uzy­skał świa­dec­two doj­rza­ło­ści. Jego ko­le­ga­mi ze szkol­nej ław­ki byli m.in. póź­niej­si żoł­nie­rze Grup Sztur­mo­wych: Ta­de­usz Za­wadz­ki ps. Zoś­ka i Jan Byt­nar ps. Rudy.

Na­paść nie­miec­ka we wrze­śniu roku 1939 uda­rem­ni­ła pla­ny pod­ję­cia stu­diów w war­szaw­skiej Aka­de­mii Sztuk Pięk­nych. Je­sie­nią 1942 roku pod­jął stu­dia po­lo­ni­stycz­ne na Taj­nym Uni­wer­sy­te­cie War­szaw­skim, któ­re kon­ty­nu­ował do lata roku 1943. W lip­cu te­goż roku ob­jął funk­cję sek­cyj­ne­go w II plu­to­nie „Alek” 2 kom­pa­nii „Rudy” na­le­żą­cej do ba­ta­lio­nu Ar­mii Kra­jo­wej „Zoś­ka”. Słu­żył w stop­niu star­sze­go strzel­ca pod pseu­do­ni­mem Krzysz­tof, na­stęp­nie Zie­liń­ski. Wziął udział w ak­cji wy­ko­le­je­nia po­cią­gu nie­miec­kie­go 27 kwiet­nia 1944 (ak­cja „TU”). 25 maja 1944 roku, ukoń­czyw­szy tur­nus Szko­ły Pod­cho­rą­żych Re­zer­wy Pie­cho­ty „Agri­co­la”, zo­stał star­szym strzel­cem pod­cho­rą­żym re­zer­wy pie­cho­ty.

Wo­bec co­raz gor­sze­go zdro­wia, czy­nią­ce­go go nie­zdat­nym do wal­ki zbroj­nej, sku­piał się przede wszyst­kim na twórczości li­te­rac­kiej. Był rów­nież kie­row­ni­kiem dzia­łu po­ezji mie­sięcz­ni­ka „Dro­ga”. Pi­smo do uka­zy­wa­ło się od grud­nia 1943 roku. Wy­buch Po­wsta­nia War­szaw­skie­go za­sko­czył go na ul. Fo­cha, nie­da­le­ko Pla­cu Te­atral­ne­go. Wo­bec niemożliwo­ści do­sta­nia się na miej­sce kon­cen­tra­cji jed­nost­ki ma­cie­rzy­stej (wo­bec zmian per­so­nal­nych był to ba­ta­lion „Pa­ra­sol”), dołączył do od­dzia­łu ochot­ni­ków pod ko­men­dą Le­sła­wa Kos­sow­skie­go ps. Le­szek. Krzysz­tof Ka­mil Ba­czyń­ski zgi­nął w Pa­ła­cu Blan­ka na pla­cu Te­atral­nym, po­cho­wa­no go w pro­wi­zo­rycz­nej mo­gi­le na dzie­dziń­cu war­szaw­skie­go Ra­tu­sza. Po za­koń­cze­niu woj­ny cia­ło eks­hu­mo­wa­no i po­grze­ba­no na Cmen­ta­rzu Woj­sko­wym na Po­wąz­kach. Za­cho­wa­ła się ca­łość jego dzieł, obej­mu­ją­ca po­nad 500 wier­szy, m.in. Elegię o … [chłopcu polskim]; Historia, Pokolenie, Białą Magię, Pragnienia oraz Spojrzenie. Oca­la­ło rów­nież wie­le ry­sun­ków i gra­fik Po­ety.

Ba­czyń­ski był je­dy­na­kiem, dru­gim dziec­kiem uro­dzo­nym przez Ste­fa­nię. Pierw­szym była Ka­mi­la, zmar­ła w wie­ku dzie­cię­cym. To wła­śnie po niej swo­je dru­gie imię otrzy­mał Krzysz­tof. Dla mat­ki syn był oczkiem w gło­wie, ze wzglę­du na swój stan zdro­wia, nie­ustan­nie roz­piesz­cza­nym. Jak wspo­mi­na Fe­li­cja Sar­na, przy­ja­ciół­ka żony Ba­czyń­skie­go: „Była taką klasyczną mamusią żydowską, lwio nadopiekuńczą, potwornie zaborczą”. Bar­ba­ra skar­ży­ła się tak­że „Krzyś to neurotyczny, rozpieszczony jedynak”, za­ko­cha­ła się w nim jed­nak bez pa­mię­ci od pierw­sze­go wej­rze­nia.

Jako li­ce­ali­sta współ­re­da­go­wał pi­smo or­ga­ni­za­cji „Spar­ta­kus” Strzały, na któ­re­go ła­mach za­de­biu­to­wał mło­dzień­czym wier­szem Wypadek przy pracy. Tam też uka­zał się po­emat o sta­ro­żyt­nym po­wsta­niu nie­wol­ni­ków pt. Bunt. Nie­ste­ty, o ile wie­my, nie za­cho­wał się ża­den eg­zem­plarz tego cza­so­pi­sma. Po roku 1939 Ba­czyń­ski kon­tak­tu ze „Spar­ta­ku­sem”, któ­ry dzia­łał jako kon­spi­ra­cyj­na or­ga­ni­za­cja ko­mu­ni­stycz­na (za­tem po­wią­za­na albo in­fil­tro­wa­na przez wy­wiad ra­dziec­ki), nie pod­jął.

W lip­cu 1943 roku zo­stał sek­cyj­nym w II plu­to­nie „Alek” 2 kom­pa­nii „Rudy” ba­ta­lio­nu AK „Zoś­ka”. Otrzy­mał sto­pień star­sze­go strzel­ca. Wte­dy też po­rzu­cił stu­dio­wa­nie fi­lo­lo­gii pol­skiej na rzecz wal­ki kon­spi­ra­cyj­nej i twór­czo­ści po­etyc­kiej. W ra­mach re­ali­za­cji za­dań woj­sko­wych, w jego miesz­ka­niu znaj­do­wa­ła się skryt­ka, gdzie prze­cho­wy­wa­no pi­sto­le­ty ma­szy­no­we: nie­miec­ki MP 40, ame­ry­kań­ski Thomp­son i dwa bry­tyj­skie Ste­ny. Przy ul. Ho­łów­ki 3 od­by­wa­ły się też za­ję­cia szko­ły pod­cho­rą­żych. Był uczest­ni­kiem ak­cji wy­ko­le­je­nia nie­miec­kie­go po­cią­gu woj­sko­we­go kie­ru­ją­ce­go się z fron­tu wschod­nie­go do Ber­li­na 27 kwiet­nia 1944 roku. Atak ten, prze­pro­wa­dzo­ny na od­cin­ku Tłuszcz-Urle spo­wo­do­wał po­nad do­bo­wą prze­rwę w ru­chu ko­le­jo­wym. 25 maja 1944 zo­stał na mocy roz­ka­zu oso­bo­we­go ko­men­dan­ta Szko­ły Pod­cho­rą­żych Re­zer­wy Pie­cho­ty „Agri­co­la” awan­so­wa­ny na sto­pień star­sze­go strzel­ca pod­cho­rą­że­go re­zer­wy pie­cho­ty

Krzysz­tof Ka­mil Ba­czyń­ski peł­nił rów­nież funk­cję kie­row­ni­ka dzia­łu po­ezji mie­sięcz­ni­ka spo­łecz­no-li­te­rac­kie­go Droga, któ­ry uka­zy­wał się od grud­nia 1943 do kwiet­nia 1944 roku. 1 lip­ca 1944 roz­ka­zem do­wód­cy 2. kom­pa­nii ba­ta­lio­nu „Zoś­ka” pchor. An­drze­ja Ro­moc­kie­go, Ba­czyń­skie­go zwol­nio­no z funk­cji ze wzglę­du na małą przy­dat­ność w wa­run­kach po­lo­wych, co łą­czy­ło się z proś­bą o przy­dzie­le­nie mu nie­ofi­cjal­ne­go sta­no­wi­ska sze­fa pra­so­we­go kom­pa­nii. Wkrót­ce jed­nak Ba­czyń­skie­go prze­nie­sio­no do ba­ta­lio­nu har­cer­skie­go „Pa­ra­sol”, gdzie otrzy­mał sta­no­wi­sko za­stęp­cy do­wód­cy plu­to­nu w 3. kom­pa­nii. W ba­ta­lio­nie „Pa­ra­sol” po­słu­gi­wał się pseu­do­ni­mem „Krzyś”.

Go­dzi­na W, 1 sierp­nia 1944 roku, za­sko­czy­ła Po­etę na uli­cy Fo­cha, w oko­li­cach Pla­cu Te­atral­ne­go. Był tam wy­sła­ny po od­biór obu­wia dla od­dzia­łu. Nie był w sta­nie prze­do­stać się do miej­sca kon­cen­tra­cji swej jed­nost­ki, któ­re znaj­do­wa­ło się w Domu Star­ców na Woli przy ul. Ka­rol­ko­wej, za­tem przy­łą­czył się do skła­da­ją­cej się z ochot­ni­ków jed­nost­ki do­wo­dzo­nej przez ppor. Le­sła­wa Kos­sow­skie­go ps. Le­szek. Już wkrót­ce, bo czwar­te­go sierp­nia, Ba­czyń­ski zgi­nął na po­ste­run­ku w Pa­ła­cu Blan­ka, ok. go­dzi­ny 16. O ile wia­do­mo, zo­stał za­bi­ty przez strzel­ca wy­bo­ro­we­go ulo­ko­wa­ne­go naj­pew­niej w gma­chu Te­atru Wiel­kie­go. „Kule, które przelatywały przez otwory okienne, odbijały się od ściany. Uniemożliwiały swobodne poruszanie się. Z największą ostrożnością doczołgałam się do rannego powstańca. Z lewej strony głowy miał ranę wielkości pięciozłotówki, lekko wydłużoną, w której prześwitywał mózg. Rana nie krwawiła, twarz była śmiertelnie blada. Ranny to drobny blondyn, którego z trudem ułożyłyśmy na noszach będąc w pozycji półleżącej. (…) Potem dowiedziałam się, że był to młody poeta lat okupacji, Krzysztof Kamil Baczyński” wspo­mi­na sa­ni­ta­riusz­ka, Kry­sty­na Syp­niew­ska-Kieł­czyń­ska-Pre­kier ps. Stel­la we wspo­mnie­niach „Powstanie Warszawskie i Medycyna tom I”. Po­grze­ba­no go pro­wi­zo­rycz­nie na ty­łach Pa­ła­cu Blan­ka. Po za­koń­cze­niu dzia­łań wo­jen­nych zo­stał eks­hu­mo­wa­ny i po­cho­wa­ny na Cmen­ta­rzu Woj­sko­wym na Po­wąz­kach. Zwło­ki zi­den­ty­fi­ko­wa­no po me­da­li­ku na szyi opa­trzo­nym ini­cja­ła­mi K.K.B. i sze­ściu pal­cach u nogi. Kil­ka ty­go­dni póź­niej, bo 1 wrze­śnia 1944, zmar­ła w szpi­ta­lu po­wstań­czym ra­nio­na 24 sierp­nia odłam­kiem szkła żona Po­ety. Po­dob­no była w cią­ży. Ba­czyń­scy spo­czy­wa­ją we wspól­nym gro­bie, w miej­scu spo­czyn­ku stoi po­mnik Nike.

W roku 2018 Pre­zy­dent Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej po­śmiert­nie od­zna­czył Krzysz­to­fa Ka­mi­la Ba­czyń­skie­go Krzy­żem Ko­man­dor­skim Or­de­ru Od­ro­dze­nia Pol­ski. Po­eta otrzy­mał też Me­dal za War­sza­wę (1947) oraz zo­stał od­zna­czo­ny usta­no­wio­nym w roku 1966 przez gen. Ta­de­usza Bora-Ko­mo­row­skie­go Krzy­żem Ar­mii Kra­jo­wej.

Wier­sze Ba­czyń­skie­go śpie­wa­li m.in. Ewa De­mar­czyk, Ja­nusz Ra­dek, Mi­chał Ba­jor i Grze­gorz Tur­nau. Po­wstał też film pa­ra­do­ku­men­tal­ny Lud­mi­ły Nie­dbal­skiej Dzień czwarty (1984) i do­ku­ment fa­bu­la­ry­zo­wa­ny Kon­ra­da Pi­wo­war­skie­go Baczyński (2013). W roku 2009, w związ­ku z 65. rocz­ni­cą Po­wsta­nia War­szaw­skie­go, Na­ro­do­wy Bank Pol­ski wy­bił srebr­ne 10 zło­tych upa­mięt­nia­ją­ce Twór­cę.

Twórczość Baczyńskiego

Cho­ciaż bar­dzo mło­dy, Krzysztof Kamil Baczyński był ce­nio­ny w krę­gach li­te­rac­kich pol­skiej kon­spi­ra­cji, zwłasz­cza tych na­sta­wio­nych le­wi­co­wo. Cho­ciaż zgi­nął nie­mal­że u pro­gu do­ro­słe­go ży­cia, ca­łość jego spu­ści­zny za­cho­wa­ła się w rę­ko­pi­sach, po­dob­nie jak wie­le ry­sun­ków i szki­ców (np. stu­dia ko­cich głó­wek, ry­sun­ki psa, orien­ta­lia). Zdą­żył stwo­rzyć ok. 500 wier­szy, w tym kil­ka­na­ście po­ema­tów du­żych roz­mia­rów. Dwa pierw­sze za­cho­wa­ne bru­lio­ny ju­we­ni­liów Au­tor zdys­kwa­li­fi­ko­wał, za­strze­ga­jąc, że „nie mają być ni­g­dy dru­ko­wa­ne”. Te naj­wcze­śniej­sze utwo­ry to ro­dzaj dzien­ni­ka oso­bi­ste­go, journal intime, za­tem za­pi­su im­pre­sji, na­stro­jów i wra­żeń. War­te uwa­gi są jego liryki miłosne, w tym sub­tel­ne erotyki ad­re­so­wa­ne do żony, w któ­rych po­stać ko­bie­ca ule­ga quasi-mi­stycz­ne­mu od­re­al­nie­niu, po­dob­nie jak Be­atry­cze Dantego. Jest zin­te­gro­wa­na z ko­smo­sem, prze­ni­ka­ją­ca na­tu­rę ni­czym We­nus-gwiaz­da-płod­ność w swych mi­go­tli­wych prze­obra­że­niach (Rzeczy niepokój, Kołysanka, Wyroki, or­fic­kie Wesele poety[„W każdej przemianie…”]). Po­zo­sta­wił też po so­bie ok. 20 opo­wia­dań oraz frag­men­tów pro­za­icz­nych, a na­wet dra­mat wier­szem.

Literatura:

Krzysz­tof Ka­mil Ba­czyń­ski, Wybór poezji, oprac. J. Święch, Osso­li­neum, Wro­cław et al. 1989;
An­drzej Bier­nac­ki s.v. Sta­ni­sław Ba­czyń­ski [w:] Literatura polska. Przewodnik encyklopedyczny, PWN, War­sza­wa 1984-1985, vol .I, s. 39;
Ka­zi­mierz Wyka s.v. Krzysz­tof Ka­mil Ba­czyń­ski [w:] Literatura polska. Przewodnik encyklopedyczny, PWN, War­sza­wa 1984-1985, vol .I, s. 38;
Ka­zi­mierz Wyka, List do Jana Bugaja https://​pl.wi­ki­so­ur­ce.org/​wiki/​Rzecz_wy­obra%C5%BAni/​List_do­_Ja­na­_Bu­ga­ja
Wi­ki­pe­dia, Krzysz­tof Ka­mil Ba­czyń­ski, https://​pl.wi­ki­pe­dia.org/​wiki/​Krzysz­tof_Ka­mil_Ba­czy%C5%84ski

Warsztaty z wizerunku – zaproszenie

Więcej o: Warsztaty z wizerunku – zaproszenie

Kochani, chciałabym, żeby Biblioteka W Skórcu była miejscem spotkań, miejscem inspiracji, miejscem relaksu, miejscem rozwoju. Miejscem, w którym spotykają się Kobiety. O

prócz wydarzeń kulturalnych, związanych z książką, z czytelnictwem chcemy organizować inne wydarzenia jako instytucja kulturalna.

Warsztaty rodzicielskie (wciąż prowadzimy zapisy!), warsztaty logopedyczne (17 sierpnia – godz. 15.00, 16.00 i 17.00), a teraz…

Z pewną dozą nieśmiałości, zainspirowana działaniami w Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Ireny Ostaszyk chciałam zaprosić kochane Czytelniczki i mieszkanki Gminy Skórzec na Warsztaty z Wizażu i Stylizacji. Warsztaty przeprowadzi znana siedlecka stylistka i specjalistka wizerunku Beata Kukawska.

Relację z spotkania z p. Beatą można zobaczyć tutaj:https://mordzkieoko.wordpress.com/…/wizaz-i…/….

Zapraszamy do zapisów i miłego spędzenia czasu w Bibliotece. Biblioteka jest Kobietą;)

Warsztaty logopedyczne – zaproszenie

Więcej o: Warsztaty logopedyczne – zaproszenie

Serdecznie zapraszamy dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym na Warsztaty logopedyczne w Bibliotece.

Jeśli mają Państwo wątpliwości co do prawidłowej wymowy Waszego dziecka, chcecie skonsultować z specjalistą – możecie zrobić to już w wakacje w Skórcu.

Zapraszamy;).

Warsztaty i konsultacje są całkowicie darmowe🙂.

Zapisy na konkretne godziny: 15.00, 16.00, 17.00.- osobiście w siedzibie Biblioteki,

– e-mail: biblskor@op.pl,

– FB Biblioteka W Skórcu.

77. rocznica Powstania Warszawskiego

Więcej o: 77. rocznica Powstania Warszawskiego

W niedzielę o godz. 17, czyli o godzinie „W”, w całym kraju zawyją syreny alarmowe. Także w Skórcu upamiętnimy te wydarzenie na Skwerku.

Powstanie Warszawskie wybuchło 1 sierpnia 1944 roku i trwało 63 dni. Zakończyło się 3 października 1944 r. kapitulacją powstańców. Była to największa akcja zbrojna Armii Krajowej przeciwko okupującym stolicę wojskom niemieckim. 
W czasie Powstania Warszawskiego poległo ok. 16 tys. powstańców spośród 45 tys. żołnierzy walczących w szczytowym momencie walk. Dodatkowe 20 tys. odniosło rany. Straty wśród ludności cywilnej były ogromne i wynosiły ok. 180 tys. zabitych. Pozostałych przy życiu mieszkańców Warszawy ok. 500 tys., wypędzono z miasta, które po powstaniu zostało niemal całkowicie spalone i zburzone.

Zachęcam do zapoznania się z zasobami Muzeum Powstania Warszawskiego:

https://www.1944.pl/zasoby-muzeum.html

Szczególnie polecam kalendarz Powstania, dzień po dniu:

https://www.1944.pl/kalendarz-powstania.html

Same Muzeum jest bardzo interesujące i polecam do zwiedzenia.

Pamiętajmy. To od nas zależy czy było warto.

Warsztaty rodzicielskie – zapisy

Więcej o: Warsztaty rodzicielskie – zapisy

Zapraszamy na bezpłatne warsztaty rodzicielskie:)

Projekt skierowany do rodziców, którzy chcą kształcić kompetencje rodzicielskie i napotykają trudności wychowawcze.

W programie:


2x warsztaty grupowe,
2x konsultacje indywidualne
1 wyście na basen/kręgle i kolację.

Ilość osób ograniczona!

Max 10 osób.

Organizator – Fundacja Aktywny Człowiek i Gminna Biblioteka Publiczna w Skórcu.

Zapisy i informacje – Olga Gajo,
za pośrednictwem Facebooka,
e-mail (biblskor@op.pl), lub osobiście w Bibliotece 😊

Narodowe Czytanie w Skórcu – zaproszenie

Więcej o: Narodowe Czytanie w Skórcu – zaproszenie

4.09.2021 r., godz. 16.00, Skwerek w Skórcu.

Podczas tegorocznej, dziesiątej odsłony Narodowego Czytania spotkamy się, aby wspólnie czytać „Moralność pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej.

Zapraszamy do udziału w wydarzeniu. Jeśli mają Państwo chęć przeczytać tekst/scenę – proszę zgłosić kandydaturę do Gminnej Biblioteki Publicznej w Skórcu – za pośrednictwem e-mail (biblskor@op.pl), Facebooka lub osobiście.

Zapraszamy serdecznie!😍

Konkurs fotograficzny „Lato z książką”

Więcej o: Konkurs fotograficzny „Lato z książką”

Gminna Biblioteka Publiczna w Skórcu zaprasza mieszkańców Gminy Skórzec do udziału w konkursie fotograficznym „Lato z książką”. Konkurs ma na celu promowanie czytelnictwa, a także zachęca do próbowania sił w fotografii. Czasem wystarczy smartfon;). Pokażcie co czytacie, jak i gdzie? Wyślijcie zdjęcia na e-mail biblskor@op.pl lub za pośrednictwem Messengera Biblioteka w Skórcu.

Liczymy na Waszą pomysłowość!
Pamiętajcie, że nie musi być widoczna twarz – liczy się książka i letni klimat!

Zapraszamy do zabawy!

Do wygrania książki;)

REGULAMIN KONKURSU

” Lato z książką „

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu jest Gminna Biblioteka Publiczna w Skórcu, zwana dalej Organizatorem lub Biblioteką z siedzibą w Skórcu, adres: 08-114 Skórzec, ul. Siedlecka 9.

2. Celem konkursu jest:

1) promocja Gminnej Biblioteki Publicznej w Skórcu,

2) zabawa wakacyjna,

3) promocja czytelnictwa i książek,

4) rozbudzanie zainteresowań fotograficznych,

5) promocja lokalnych talentów,.

3. Czas trwania konkursu: 16 lipca 2021 r. – 29 sierpnia 2021r.

4. Konkurs jest adresowany do wszystkich, bez ograniczeń wiekowych.

5. Prace konkursowe będą opublikowane na stronie www.skorzec.bibliotekimazowsza.pl, na profilu Biblioteki na Facebooku – za zgodą biorącego udział w Konkursie.

6. Adres e-mailowy Organizatora: biblskor@op.pl, social media GBP w Skórcu

§ 2. Zasady uczestnictwa w konkursie

1. Konkurs skierowany jest do Czytelników Gminnej Biblioteki Publicznej w Skórcu i dla mieszkańców Gminy Skórzec.

2. Uczestnik Konkursu ma za zadanie wykonać fotografię pod tytułem „Lato z książką” w dowolnej interpretacji tematu.

3. Prace nadesłane na Konkurs muszą być pracami własnymi.

4. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:

– wypełnienie i podpisanie Formularza Zgłoszeniowego,

–  wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych  i przeniesienie praw majątkowych do pracy konkursowej, w celu umożliwienia rozpowszechnienia wizerunku podczas wręczenia nagród. Uczestnik/rodzic/opiekun może wyrazić zgodę na publikację pracy.

Formularz dla osoby niepełnoletniej podpisuje rodzic lub jej opiekun prawny wyraża także zgodę na przetwarzanie danych osobowych .

5. Do udziału w Konkursie można przystąpić w dowolnym dniu jego trwania:

6. Pracownicy Gminnej Biblioteki Publicznej w Skórcu oraz członkowie jury nie mogą brać udziału w Konkursie.

§ 3. Zasady przyznawania nagród

1. Zwycięzców Konkursu  wyłoni Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora Konkursu.

2. Kryteria oceniania:

 • Promocja czytania,
 • twórczy charakter utworu,
 • samodzielność i oryginalność,
 • dobra jakość zdjęć.

3. Przyznana zostanie nagroda główna dla zwycięzcy oraz drobne upominki i nagrody książkowe dla osób  biorących udział w konkursie..

4. Ogłoszenie wyników Konkursu 1 września 2021r .

5. Ogłoszenie wyników nastąpi na stronie www.skorzec.bibliotekimazowsza.pl, na Facebooku Gminnej Biblioteki Publicznej w Skórcu oraz przez kontakt z osobami biorących udział w konkursie.

6. Od decyzji Komisji Konkursowej nie przysługuje odwołanie.

§ 4. Przetwarzanie danych

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych na potrzeby Konkursu „Lato z książką” jest Gminna Biblioteka Publiczna w Skórcu.

2. W związku z organizacją konkursu administrator przetwarza następujące dane

a) Imię i nazwisko uczestnika/rodzica/opiekuna prawnego

b) Wiek uczestnika

c) Adres poczty elektronicznej/ numer telefonu

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu:

1) przeprowadzenia i realizacji Konkursu, na podstawie zgody, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) zwane dalej „RODO”;

2) rozliczenia Konkursu – w przypadku otrzymania nagrody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz;

3) prawnie uzasadnionego interesu dotyczącego udzielenia odpowiedzi na ewentualne zapytania, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

4. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przekazane Członkom Komisji Konkursowej, powołanej przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Skórcu.

5. Dane osobowe Zwycięzców Konkursu, a w przypadku wyrażenia odrębnej zgody – także ich wizerunek, mogą być przekazywane, a następnie publikowane na:

1) stronach internetowych Organizatora

2) profilu Organizatora i Partnerów na portalu społecznościowym Facebook;

6. Dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż to będzie niezbędne do należytego przeprowadzenia i realizacji Konkursu, jego rozliczenia, udzielenia odpowiedzi na ewentualne zapytania oraz przez okres, przez który przechowujemy dane zawarte w dokumentacji konkursowej w celach archiwalnych.

W przypadku danych publikowanych przez Bibliotekę oraz w sytuacji wyrażenia zgody na rozpowszechnianie wizerunku dane będą publikowane nie dłużej niż 2 lata. Po upływie wyżej wymienionych okresów dane osobowe zostaną usunięte.

7. Uczestnicy Konkursu oraz ich rodzice i opiekunowie, posiadają prawo:

– do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

wycofanie zgody oznacza wycofanie udziału w Konkursie i możliwe jest przez przesłanie w wiadomości e-mail na adres: biblskor@op.pll lub złożenia rezygnacji przez jej przesłanie na adres wskazany w ust. 1, albo złożenie osobiście w siedzibie Biblioteki;

– do żądania od Gminnej Biblioteki Publicznej w Skórcu dostępu do swoich danych / danych dziecka oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;

–  do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych i/lub danych dziecka narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w Konkursie.

9.Wyrażenie zgody uczestnika/opiekuna prawnego uczestnika na rozpowszechnianie

wizerunku, który będzie utrwalony podczas wręczenia nagród jest dobrowolne i nie jest warunkiem niezbędnym do wzięcia udziału w Konkursie, a konsekwencją jej nie wyrażenia będzie brak możliwości zamieszczenia wizerunku Zwycięzcy przez Organizatora i na wskazanych wyżej polach eksploatacji.

10. Zakres przetwarzanych danych osobowych w Konkursie obejmuje:

1) dane Uczestników będące kategorią danych zwykłych, w zakresie: imię i nazwisko, data urodzenia, wiek, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, podpis;

2) dane opiekunów prawnych niepełnoletniego uczestnika będące kategorią danych zwykłych, w zakresie: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, podpis.

11. Państwa dane nie będą wykorzystywane do profilowania ani podejmowania zautomatyzowanych decyzji.

12. Biblioteka nie będzie przetwarzać danych w innych celach niż wskazane w § 3 ust. 1 Regulaminu.

§ 5. Postanowienia końcowe

1. Uczestnictwo w Konkursie jest jednoznaczne z pełną akceptacją niniejszego regulaminu.

2. Dodatkowych informacji na temat Konkursu udzielają pracownicy Gminnej Biblioteki Publicznej w Skórcu – Olga Gajo, e-mail: biblskor@op.pl, Facebook – Biblioteka w Skórcu.

Cyfrowa wypożyczalnia międzybiblioteczna książek i czasopism naukowych

Więcej o: Cyfrowa wypożyczalnia międzybiblioteczna książek i czasopism naukowych

ACADEMICA

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Skórcu Czytelnicy mają darmowy dostęp do Biblioteki Cyfrowej Academica.

Darmowa wypożyczalnia Academica zastępuje tradycyjną wypożyczalnię międzybiblioteczną i umożliwia korzystanie ze zbiorów cyfrowych Biblioteki Narodowej.

Użytkownicy ponad 1250 bibliotek w całym kraju mają możliwość dostępu do ponad 3 milionów publikacji ze wszystkich dziedzin wiedzy, również najnowszych, objętych ochroną prawa autorskiego.

Z systemu korzystają m.in. duże biblioteki uniwersyteckie oraz biblioteki gminne i szkolne z oddalonych od ośrodków akademickich miejscowości. Pozwala to studentom i uczniom na dostęp do literatury naukowej i popularnonaukowej (książek i artykułów z czasopism) potrzebnej w procesie kształcenia oraz przygotowywaniu prac licencjackich i magisterskich. System pozwala użytkownikom na przeszukiwanie zasobów, rezerwację obiektów, wyświetlanie publikacji i tworzenie notatek do obiektów.

W Bibliotece w Skórcu na Academicę zostało przeznaczone jedno stanowisko komputerowe.

Zapraszamy!

Więcej informacji tutaj:

https://academica.edu.pl/static/Podrecznik-czytelnika-CWPN-Academica.pdf

Regulamin:

https://academica.edu.pl/static/Regulamin-uzytkownika-Academica.pdf

Seminarium bibliotekarzy powiatu siedleckiego w Skórcu

Więcej o: Seminarium bibliotekarzy powiatu siedleckiego w Skórcu

8 lipca 2021 roku odbyło się w Skórcu seminarium zorganizowane przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną im. Ireny Ostaszyk w Mordach oraz Gminną Bibliotekę Publiczną w Skórcu. Do nowej siedziby Biblioteki przybyli przedstawiciele wszystkich bibliotek powiatu siedleckiego.

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Ireny Ostaszyk w Mordach pełni zadania Biblioteki Powiatowej, a na jej czele stoi dyrektor pani Marlena Soszyńska.

Ogromnym zaszczytem była obecność pań z Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy – Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego. Przybyły:

kierownik Działu Wojewódzkiej Sieci Bibliotek – dr Anna Karczewska,

kierownik Oddziału Instrukcyjno-Metodycznego – mgr Beata Golatowska,

oraz Panie Beata Misiurek i Katarzyna Bortnowska – instruktorki z Oddziału Instrukcyjno-Metodycznego.

Znakomitych gości przywitał pan Wójt Gminy Skórzec – Jerzy Długosz i dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Skórcu – Olga Gajo.

W programie było odwiedzenie nowej siedziby Biblioteki w Skórcu i szkolenie przeprowadzone przez dr Annę Karczewską. Temat szkolenia to: „Wprowadzenie do Deskryptorów BN”. Bardzo ciekawe było też wystąpienie pani Beaty Golatowskiej i pań Instruktorek. Bibliotekarki mogły zadawać pytanie i konsultować swoje wątpliwości. Wkrótce ruszają programy ministerialne w ramach których biblioteki mogą pozyskać dotacje na działalność i zakupy.

Było nam bardzo przemiło spotkać się w gronie bibliotekarskim, porozmawiać, wymienić się doświadczeniami, wesprzeć się w tym trudnym czasie pandemii, doszkolić się. Atmosfera była naprawdę ciepła, nie tylko ze względu na temperaturę;).

Szczególnie ważne było dla nas spotkanie z Paniami z Biblioteki Wojewódzkiej. Oprócz cennej dawki wiedzy dostałyśmy mnóstwo wyrazów sympatii i wsparcia. Dla Biblioteki w Skórcu miały też kilka pomysłów – które zamierzamy w przyszłości zrealizować. To spore przedsięwzięcia, ale wszystko przed nami:).

Dziękujemy wszystkim przybyłym za obecność, za uśmiech i prezenty!

Do zobaczenia!

Uroczyste otwarcie nowego lokalu Gminnej Biblioteki Publicznej w Skórcu

Więcej o: Uroczyste otwarcie nowego lokalu Gminnej Biblioteki Publicznej w Skórcu

1 lipca 2021 r. odbyło się uroczyste otwarcie nowego lokalu Gminnej Biblioteki Publicznej w Skórcu przy ul. Siedleckiej 9. Ze względu na obostrzenia odbyło się ono w formie kameralnej. Wójt Gminy Skórzec Jerzy Długosz i dyrektor Biblioteki Olga Gajo przywitali zaproszonych gości.

Nastąpiło przecięcie wstęgi przez Wójta Jerzego Długosza, dyrektor Olgę Gajo, dyrektor Biblioteki Powiatowej Marlenę Soszyńską, przewodniczącego Rady Gminy Skórzec Krzysztofa Kuźmę i wiceprzewodniczącego Rady Artura Jastrzębskiego-Pypowskiego.

Ksiądz Proboszcz Piotr Wojtyła poświęcił lokal, zaś goście zwiedzili bibliotekę.

W trakcie części oficjalnej ogłoszono nowe logo Gminnej Biblioteki Publicznej w Skórcu, wyłonione w drodze konkursu. Nagrodę główną z rąk Wójta otrzymała Monika Piekart pochodząca z Gminy Skórzec. Gratulujemy!

Spotkanie było bardzo udane, radosne.

Nie mogło zabraknąć pani Anny Kamińskiej, byłej sekretarz gminy, która była inicjatorką przeniesienia biblioteki do nowej siedziby. Wspierała od zawsze czynnie rozwój Biblioteki i mimo przejścia na emeryturę zaszczyciła nasze progi swą obecnością!

Dziękujemy wszystkim gościom za przybycie!

Siedziba na parterze jest dostępna dla osób niepełnosprawnych, seniorów i rodzin z dziećmi. Pomieszczenie jest przestronne, jasne. Stworzono strefę dla dzieci, zakupiono niskie regały i kolorowe mebelki. Jest czytelnia i stanowisko komputerowe z dostępem do internetu i biblioteki cyfrowej Academica.

Czytelnikom i mieszkańcom gminy nowa siedziba Biblioteki bardzo się podoba. Pierwsze wrażenie jest zawsze pozytywne, z czego się cieszymy!

Liczymy, że biblioteka będzie ważnym miejscem na mapie gminy Skórzec, miejscem inspirującym, ciekawym.

Staramy się cały czas rozwijać, poszerzać swoją ofertę, uaktualniać swój księgozbiór, proponować różne formy spędzania czasu. Czeka tu na Państwa potężna dawka wiedzy i ciekawostek. Pamiętamy, że biblioteka to nie tylko książki – ważna jest atmosfera, podejście do Czytelnika. Każdy jest tu mile widziany! Mamy nadzieję, że dzieci i młodzież będą z chęcią przychodzić. Zapraszamy całe rodziny, każdy znajdzie coś dla siebie. Pamiętamy o seniorach, o osobach niepełnosprawnych. Dla tych z wadą wzroku mamy książki z większą czcionką i audiobooki, zapewniamy też obsługę w języku migowym.

Zapraszamy!

Spotkanie autorskie z Justyną Bednarek w Skórcu

Więcej o: Spotkanie autorskie z Justyną Bednarek w Skórcu

17 czerwca Skórzec odwiedziła popularna pisarka książek dla dzieci i dorosłych – Justyna Bednarek. Autorka lektury szkolnej „Niesamowite przygody dziesięciu skarpetek” spotkała się z uczniami Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Skórcu.

Opowiedziała o tym jak została pisarką, o swoich książkach i pomysłach, a także o tym co robiła wcześniej. Zaprezentowała dzieciom swoje najnowsze książki – nie tylko przygody skarpetkowe, ale też „Pięć sprytnych kun”, „Babcocha”, „Pan Kardan i przygoda z vetustasem” i najnowsze „Dom numer pięć” i „Maryjki. Opowieści o Matce Boskiej”.

Autorka o książkach i swoim życiu opowiadała fascynująco. Pani Justyna to niesamowicie ciekawa i ciepła osoba.

Dzieci były bardzo zainteresowane – słuchały i odpowiadały na pytania. Uśmiechnięte, celująco zdały egzamin z lektury i pamiętały przygody poszczególnych skarpetek. Przygotowały się pięknie!

Po spotkaniu był czas na autografy i pamiątkowe zdjęcia.

Spotkanie zorganizowała Gminna Biblioteka Publiczna w Skórcu.

Dziękujemy za przybycie! Dla nas to sama radość:).

Wystawa ku pamięci Księdza Stanisława Chryca – Kawalera Orderu Uśmiechu

Więcej o: Wystawa ku pamięci Księdza Stanisława Chryca – Kawalera Orderu Uśmiechu

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Skórcu można od dziś obejrzeć wystawę prac konkursowych, poświęconą pamięci księdza Stanisława Chryca – Kawalera Orderu Uśmiechu.

Prace uczniów szkół podstawowych z Gminy Skórzec to interpretacja ulubionego motta Księdza:

„Dzień bez dobrego uczynku, jest dniem zmarnowanym dla wieczności”.

Ideą konkursu jest uczczenie pamięci księdza Stanisława Chryca oraz popularyzacja jego ideałów życiowych – poświęcenia i pracy na rzecz potrzebujących.

Konkurs zorganizowała Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Grali-Dąbrowiźnie oraz Skórzeckie Stowarzyszenie Dobroczynne.

Patronat honorowy nad konkursem objął Proboszcz Parafii w Skórcu ksiądz Piotr Wojtyła oraz Skórzeckie Stowarzyszenie Dobroczynne. Są oni również fundatorami nagród konkursowych.

Zapraszamy do obejrzenia wystawy w siedzibie Gminnej Biblioteki Publicznej w Skórcu znajdującej się na ul. Siedleckiej 9.

Już wkrótce ogłosimy zwycięzców konkursu!

Pani Elżbieta Łastowska, prezes Skórzeckiego Stowarzyszenia Dobroczynnego – przed trudnym wyborem.

Spotkanie autorskie z Justyną Bednarek – zaproszenie

Więcej o: Spotkanie autorskie z Justyną Bednarek – zaproszenie

17 czerwca o godzinie 9.30 odbędzie się spotkanie autorskie z Justyną Bednarek, pisarką, dziennikarką. Pani Bednarek jest autorką wielu książek dla dzieci i dorosłych. Jedna z jej książek – „Niesamowite przygody dziesięciu skarpetek” weszła do kanonu lektur szkolnych.

Spotkanie odbędzie się w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Skórcu na ul. Siedleckiej 1 dla klas 1-3. Ze względu na obostrzenia, będą mogli być tylko uczniowie tej szkoły. Natomiast dla pozostałych dzieci z Gminy Skórzec będzie transmisja na żywo ze spotkania.

Zachęcamy do udziału w spotkaniu – także w formie online!

Pani Justyna opowie jak została pisarką, o tym jak się pisze książki i o skarpetkowych przygodach.

Zapraszamy!

Plakat do pobrania:

Finał konkursu „Znajdziesz mnie w bibliotece”

Więcej o: Finał konkursu „Znajdziesz mnie w bibliotece”


Gminna Biblioteka Publiczna w Skórcu ogłasza wyniki konkursu zorganizowanego z okazji XVII Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek. Hasło tegorocznej edycji to: „Znajdziesz mnie w bibliotece”.

Zaprosiliśmy dzieci, młodzież i dorosłych do udziału w konkursie na interpretację hasła „Znajdziesz mnie w bibliotece”.

Prace wysłane, przyniesione na konkurs zaskoczyły nas bardzo! Są przepiękne, kolorowe, dopracowane. Każda praca była naprawdę indywidualna, a uczestnicy wykazali się kreatywnością. Brawa dla każdego uczestnika konkursu:).

Komisja Konkursowa postanowiła, że nagrody główne w poszczególnej kategorii wiekowej otrzymają:

a) 0-7 lat – Amelia Kozłowska

b) 8 – 13 lat – Emilia Pucyk

c) 14 i  wzwyż – Marzena Chmielak

Zaś nagrodę specjalną otrzymują uczniowie ze świetlicy Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Grali-Dąbrowiźnie – za piękne, zbiorowe prace.

Po odbiór nagród prosimy zgłaszać do Biblioteki od 7.06.

Wszyscy uczestnicy konkursu, a także Szkoła otrzymają dyplomy i pamiątkowe książeczki.

Wszystkim serdecznie dziękujemy i gratulujemy!

Zapraszamy do obejrzenia wystawy konkursu online!

Amelia Kozłowska
Emilia Pucyk
Marzena Chmielak

Nagroda specjalna:

Uczniowie ze świetlicy Szkoły Podstawowej w Grali-Dąbrowiźnie
Uczniowie Szkoły Podstawowej Im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Grali-Dąbrowiźnie – druga praca.

Pozostałe piękne prace konkursowe:

Aleksandra Strzalińska
Franek Strzaliński
Patrycja Zadrożna
Kacper Pawlak
Przemek Pawlak
Amelia Chmielak
Wiktoria Chmielak
Emilia Ciok
Amelia Wereda
Oliwia Suchożebrska
Emil Perkuć
Mikołaj Tarkowski
Julia Wereda
Nikola Rybak
Bartek Brodzik
Aleksander Stankiewicz
Lena Węgłowska
Adrian Sulej

Rok 2021 Rokiem Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Więcej o: Rok 2021 Rokiem Kardynała Stefana Wyszyńskiego

28 maja 2021 roku przypada 40. rocznica śmierci kardynała Stefana Wyszyńskiego, zaś 3 sierpnia – 120. rocznica urodzin. Dlatego uchwałą Sejmu i Senatu RP rok 2021 ustanowiony rokiem Kardynała Stefana Wyszyńskiego. W ten sposób zostało docenione życie i dzieło Prymasa Tysiąclecia, jednego z najwybitniejszych Polaków w XX w.

Wyszyński to polski duchowny rzymskokatolicki, biskup diecezjalny lubelski w latach 1946–1948, arcybiskup metropolita gnieźnieński i warszawski oraz prymas Polski w latach 1948–1981, kardynał prezbiter od 1953, zwany „Prymasem Tysiąclecia”, mąż stanu, obrońca praw człowieka, narodu i Kościoła, doktor prawa kanonicznego, kaznodzieja, publicysta, kapelan duszpasterstwa Wojska Polskiego. Twórca akcji duszpasterskich: Jasnogórskich Ślubów Narodu Polskiego czy Wielkiej Nowenny Tysiąclecia, inwigilowany przez służby bezpieczeństwa Polski Ludowej oraz umieszczony w miejscu odosobnienia przez władze komunistyczne PRL]. Pośmiertnie odznaczony Orderem Orła Białego. Czcigodny Sługa Boży Kościoła katolickiego.

Urząd Prymasa sprawował w najtrudniejszym dla Polski czasie – czasie represji, walki z religią i Kościołem. Mimo to nauczył Polaków mądrej wiar,y a Kościół pokazał jako dom prawdziwej wolności. Troszczył się o każdego człowieka, chociaż na niego ciągle zastawiano pułapki. Jego życie i działalność to wielka manifestacja siły ludzkiego ducha i niezachwianej wiary. Był autorytetem wielu Polaków, mężem stanu, politykiem, Prymasem niezłomnym. Ale przede wszystkim był Wyszyński człowiekiem, który całe swoje życie oddał Bogu i Kościołowi.

Ten rok to bardzo dobra okazja, aby poznać kardynała Wyszyńskiego bliżej. Wspólnie poznajmy jego biografię, jego myśli, to co chciał przekazać. Wiele osób może zaskoczyć jego mądrość, poszanowanie pracy, miłość do ludzi.

Czytajmy książki o nim i jego autorstwa (są dostępne także w naszej bibliotece), obejrzyjmy filmy o nim, na Youtube są dostępne filmy opowiadające o jego życiu. Warto zwrócić uwagę na film „Jako w niebie, tak i w Komańczy”. Zaś ja osobiście polecam odcinek, w którym o okresie internowania opowiada siostra Beata Dzido – siostra przełożona klasztoru nazaretanek w Komańczy, pochodząca z pobliskiego Łukowa. Piękna wzruszająca historia😉.

https://www.youtube.com/watch?v=3oAh6WL-gOQ&list=PLvNvpBu_qR3Z1INt68VyOHUZhSNhU9wqg&index=8

Czy znają Państwo te cytaty?

„Tyle wart jest nasz rok, ile zdołaliśmy przezwyciężyć w sobie niechęci, ile zdołaliśmy przełamać ludzkiej złości i gniewu. Tyle wart jest nasz rok, ile ludziom zdołaliśmy zaoszczędzić smutku, cierpień, przeciwności. Tyle wart jest nasz rok, ile zdołaliśmy okazać ludziom serca, bliskości, współczucia, dobroci i pociechy. Tyle wart jest nasz rok, ile zdołaliśmy zapłacić dobrem za wyrządzane nam zło.”

„Ludzie mówią: „Czas to pieniądz”. A ja wam mówię: „Czas to miłość”.”

„To jest prawdziwa przyjaźń – osłaniać innych nawet kosztem siebie.”

„Człowiek jest odpowiedzialny nie tylko za uczucia, które ma dla innych, ale i za te, które w innych budzi.”

„Strach zapukał do drzwi, otworzyła mu odwaga, i nikogo tam nie było.”

„Człowiek, który nie lubi i nie umie przebaczać, jest największym wrogiem samego siebie.”

BIOGRAFIA:

Stefan Wyszyński przyszedł na świat 3 sierpnia 1901 r. w Zuzeli nad Bugiem, na pograniczu Mazowsza i Podlasia. Gdy Stefan miał 9 lat, matka Julianna, z domu Karp, zmarła przy porodzie. W 1912 r., po skończeniu szkoły powszechnej Stefan wstąpił do znanego w Warszawie gimnazjum i liceum Wojciecha Górskiego. Po wybuchu I wojny światowej, od 1915 r. Stefan uczył się w Łomży, a następnie w Liceum św. Piusa X we Włocławku. Już w wieku 16 lat postanowił wstąpić do stanu duchownego. Wiele lat później pisał o swym powołaniu: „Gdybym miał dziś wybrać drogi życia mego na nowo, wybrałbym z największych bram tę, która doprowadzi do kapłaństwa, choćbym w głębi tej drogi widział przygotowaną dla siebie gilotynę”.

Po przyjęciu święceń kapłańskich 3 sierpnia 1924 r. został wikarym przy katedrze włocławskiej. Zwierzchnicy Wyszyńskiego szybko dostrzegli jego wybitne zdolności i już po roku wysłali go na Katolicki Uniwersytet Lubelski. Tam rozpoczął studia ekonomiczne i socjologiczne. W trakcie studiów przeniósł się jednak na Wydział Prawa Kanonicznego. Po czterech latach studiów, w 1929 r. uzyskał stopień doktora. Następnie odbył długą podróż naukową po Europie. Kształcił się m.in. w Rzymie. Po powrocie do kraju został wikariuszem, a następnie wykładowcą w Wyższym Seminarium Duchownym we Włocławku.

Po wybuchu II wojny światowej, na wyraźny rozkaz swych zwierzchników, aby uniknąć aresztowania, Wyszyński opuścił Włocławek. Od czerwca 1942 r. do końca okupacji niemieckiej, przebywał w podwarszawskich Laskach u ks. Korniłowicza, gdzie należał do konspiracji wojskowej i cywilnej. Jako „Radwan III” był kapelanem AK Okręgu Kampinoskiego, a w czasie powstania warszawskiego pracował w szpitalu polowym. Rząd RP w Londynie za działalność podczas II wojny światowej przyznał Wyszyńskiemu Order Virtuti Militari, a dowództwo AK odznaczyło go Krzyżem Walecznych.

W marcu 1945 r. Wyszyński wrócił do Włocławka. Reaktywował wyższe seminarium duchowne (początkowo w Lubrańcu), a jednocześnie pełnił funkcję proboszcza w kilku odległych od siebie parafiach. W marcu 1946 r. w wieku 45 lat otrzymał nominację na biskupa lubelskiego, zostając najmłodszym członkiem Episkopatu Polski. „Byłem mocno tym przestraszony” – wspominał. Kardynał August Hlond jednak nalegał: „Papieżowi się nie odmawia”. Wyszyński sakrę biskupią przyjął na Jasnej Górze 12 maja 1946 r.

Od maja 1946 r. był stale inwigilowany przez funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa. We wrześniu 1947 r. w imieniu Episkopatu Polski przygotował list pasterski, w którym biskupi po raz pierwszy poddali krytycznej ocenie politykę wyznaniową komunistów. List skutkował falą represji wobec Kościoła katolickiego w Polsce.

Zgodnie z życzeniem umierającego prymasa Augusta Hlonda, 12 listopada 1948 r. Pius XII mianował Stefana Wyszyńskiego arcybiskupem warszawskim i gnieźnieńskim, i prymasem Polski. Zaniepokoiło to władze komunistyczne do tego stopnia, że w styczniu 1949 r. UB przygotował zamach na jego życie. Miało do niego dojść po ingresie w drodze powrotnej z Gniezna do Warszawy. Próba ataku się nie powiodła – samochód prymasa pojechał do stolicy inną drogą.

W latach 1951–1953 władze komunistyczne otwarcie zastosowały represje wobec Kościoła katolickiego. Propaganda komunistyczna w sposób niewybredny atakowała Kościół i prymasa za rzekomy brak patriotyzmu, za kierowanie się niepolskimi interesami, za wysługiwanie się „faszyzmowi” i „imperializmowi amerykańsko-watykańskiemu”. W tym czasie prymas wielokrotnie interweniował w sprawach kapłanów i świeckich przetrzymywanych w kazamatach UB. Jesienią 1952 r. papież Pius XII, w dowód zaufania, wyniósł Stefana Wyszyńskiego do godności kardynalskiej. Mimo to nagonka władz komunistycznych na Kościół trwała nadal.

23 września 1953 r. Biuro Polityczne KC PZPR z Bolesławem Bierutem na czele podjęło decyzję o aresztowaniu (internowaniu) kardynała Stefana Wyszyńskiego. Arcybiskup Wyszyński został aresztowany 25 września 1953  r. w swej warszawskiej rezydencji przy ul. Miodowej. Był przetrzymywany najpierw w Rywałdzie, od października 1953 r. w Stoczku Warmińskim, od października następnego roku w Prudniku Śląskim, a od października 1955 r. w Komańczy (w czynnym klasztorze ss. Nazaretanek w Bieszczadach). Przebywając w izolacji, kardynał wielokrotnie protestował. Domagał się bezwarunkowego zwolnienia. W Stoczku i w Prudniku był stale inwigilowany, w tym przez najbliższych współwięźniów, oraz podsłuchiwany (przez zainstalowany podsłuch).

Na fali odwilży październikowej w 1956 r. prymas został uwolniony, powrócił do stolicy i wsparł ekipę Władysława Gomułki. Doprowadził m.in. do anulowania dekretu z 9 lutego 1953 r. o obsadzie przez władze komunistyczne stanowisk duchownych w Kościele i składaniu przez duchownych ślubowań na wierność Polsce Ludowej oraz do zwolnienia z aresztów i internowania wszystkich biskupów oraz administratorów apostolskich, którym pozwolono następnie objąć stanowiska kościelne, a także sióstr zakonnych, wyrzuconych w ramach akcji „X-2” w 1954 r. ze swoich domów i umieszczonych w obozach pracy. Za jego sprawą do szkół wróciła religia. Wraz z popularnością prymasa w kraju rósł jego autorytet w Kościele powszechnym, szczególnie od Soboru Watykańskiego II, w którego przygotowaniach i obradach Kardynał Stefan Wyszyński aktywnie uczestniczył.

Relacje między państwem a Kościołem pogorszyły się znacząco w grudniu 1965 r. w związku z wysłaniem przez Episkopat Polski listu biskupów polskich do biskupów niemieckich. Znajdujące się w nim słowa „przebaczamy i prosimy o przebaczenie” posłużyły propagandystom komunistycznym do wszczęcia nagonki na Kościół i Wyszyńskiego.

W 1968 r. Wyszyński potępił sprawców pobicia studentów, a także wskazywał negatywne skutki kampanii antyżydowskiej, prowadzonej przez partię, a szkodzącej dobremu imieniu Polski. Krytykował także interwencję wojsk PRL w Czechosłowacji.

W grudniu 1970 r., dotarł do wiernych na Wybrzeżu, przekazując im wyrazy solidarności i modlitwy. W poufnej korespondencji z władzami ostro krytykował nieprzestrzeganie praw związkowych, doprowadzenie społeczeństwa na skraj wyczerpania nerwowego, powszechne ubóstwo, brak osłon socjalnych, a w końcu podjęcie decyzji o strzelaniu do robotników.

W latach 1978–1979 z inicjatywy m.in. światowej Unii Chrześcijańsko-Demokratycznej kandydatura kardynała została zgłoszona do Pokojowej Nagrody Nobla. Z coraz większym szacunkiem odnosili się do niego także niektórzy działacze komunistyczni z ekipy Edwarda Gierka, widząc w nim pod koniec lat siedemdziesiątych faktycznego „interrexa”.

Po wyborze Jana Pawła II na Stolicę Piotrową powszechnie twierdzono, że wyniesienie Karola Wojtyły było także zasługą prymasa i jego autorytetu. Podkreślał to wielokrotnie sam papież: „Nie byłoby na Stolicy Piotrowej tego Papieża Polaka, który dziś pełen bojaźni Bożej, ale i pełen ufności rozpoczyna nowy pontyfikat, gdyby nie było Twojej wiary, niecofającej się przed więzieniem i cierpieniem, Twojej heroicznej nadziei, Twojego zawierzenia bez reszty Matce Kościoła, gdyby nie było Jasnej Góry – i tego okresu dziejów Kościoła w naszej Ojczyźnie, które związane są z Twoim biskupim i prymasowskim posługiwaniem”. Wyrazem tego głębokiego  szacunku do prymasa był gest Jana Pawła II ­- gdy 22 października 1978 r. podczas homagium, ku zdumieniu całego świata, to papież ukląkł i ucałował pochylonego Prymasa Tysiąclecia.

Stefan Wyszyński, stojąc na czele Kościoła w Polsce, zdawał sobie sprawę z geopolitycznego położenia kraju, z faktycznego uzależnienia komunistów od Moskwy i systemu, którego nieodzownym elementem pozostawała antychrześcijańska ideologia materialistyczna i ateistyczna zarazem. Dlatego też, gdy wybuchły strajki w sierpniu 1980 r., kardynał zdecydował się na rozmowę z upadającą ekipą Edwarda Gierka. Podczas spotkania 25 sierpnia 1980 r. przekonywał I sekretarza KC PZPR, aby zgodził się na główny postulat robotników – powstanie samorządnych związków zawodowych oraz aby pojechał do strajkujących i osobiście z nimi rozmawiał.

Prymas wspierał powstanie NSZZ „Solidarność”, widząc w tym dziele dążenie narodu do poszerzenia pola wolności politycznej, społecznej i kulturalnej. W ostatnich miesiącach swego życia był z jednej strony mediatorem między władzą komunistyczną i NSZZ „Solidarność”, a z drugiej – nieformalnym doradcą Lecha Wałęsy, z którym po raz pierwszy spotkał się już we wrześniu 1980 r. Doprowadził do historycznej wizyty przedstawicieli „Solidarności” u Ojca Świętego w Rzymie w styczniu 1981 r. Wiosną 1981 r. badania lekarskie potwierdziły u Wyszyńskiego śmiertelną chorobę nowotworową.

Dnia 28 maja 1981 r. o godzinie 4.40 prymas zmarł. „Jest to śmierć niezwykle spokojna, bez dostrzegalnych oznak konania. Zebrani, klęcząc wokół łoża, odmawiają różaniec” – notował ks. Bronisław Piasecki, osobisty sekretarz kardynała.

Zdaniem wielu historyków, nie byłoby dziś tak silnego autorytetu Kościoła rzymskokatolickiego w Polsce, gdyby nie determinacja kardynała Stefana Wyszyńskiego.

źródło: https://www.ore.edu.pl/2021/01/rok-2021-rokiem-kardynala-stefana-wyszynskiego/

OG

XX Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom

Więcej o: XX Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom

Trwa XX Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom pod hasłem „Lubimy czytać polskich autorów!”.

Idea i wydarzenia Tygodnia zachęcają rodziny, ale też szkoły, przedszkola, świetlice i inne miejsca, w których czas spędzają dzieci, do regularnego wspólnego czytania. Zarazem promują wartościową literaturę dla dzieci i młodzieży. W tym roku uwaga skierowana jest na polskich autorów.Gośćmi XX Tygodnia Czytania Dzieciom będą w tym roku znani pisarze, których książki znalazły się w Złotej Dwudziestce Fundacji „ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom”.

Więcej informacji na temat akcji: https://calapolskaczytadzieciom.pl/xx-otcd/…

Zachęcamy do czytania dzieciom, a także korzystania z bogatego księgozbioru Biblioteka W Skórcu. Większość książek ze ZŁOTEJ DWUDZIESTKI są u nas dostępne. Zapraszamy📖.

Świętujmy!

27 maja Dzień Samorządu Terytorialnego

Więcej o: 27 maja Dzień Samorządu Terytorialnego

Wszystkim samorządowcom,

pracownikom samorządowym, a także radnym –

życzymy pomyślnej realizacji przedsięwzięć, dobrych decyzji,

owocnej współpracy, satysfakcji z podejmowanych działań,

a także sukcesów w życiu zawodowym i osobistym.

Pracownicy Gminnej Biblioteki Publicznej w Skórcu

101. rocznica urodzin Jana Pawła II

Więcej o: 101. rocznica urodzin Jana Pawła II

16 maja Gminny Ośrodek Kultury w Skórcu razem z Teatr ES i Chór Miasta Siedlce zaprosił nas w niesamowitą podróż po krainie poezji Karola Wojtyły. Piękna muzyczna interpretacja tekstu i mistrzowskie wykonanie artystów sprawiły, że wieczór był naprawdę magiczny! Koncert odbył się w Sanktuarium Krzyża Świętego w Skórcu i uświetnił 101 rocznicę narodzin Jana Pawła II.

Poniżej relacja z koncertu:

https://www.tv-wschod.pl/wiadomosci/18179,koncert-papieski-w-skorcu

Z okazji rocznicy zachęcamy również do obejrzenia z bezpłatnej wystawy zorganizowanej przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Skórcu i przygotowanej przez Centrum Myśli Jana Pawła II.

Wystawę można obejrzeć w Sanktuarium Krzyża Świętego w Skórcu.

Wystawa „Karol Wojtyła. Narodziny” zabiera w podróż po przełomowych momentach życia papieża Jana Pawła II.

Widz uczestniczy w narodzinach małego Lolka; poznaje dorosłego Karola z czasu studiów, okupacji i pracy fizycznej w zakładach Solvay; z bliska obserwuje powołanie kapłańskie, biskupstwo i obchody Milenium Chrztu Polski; wybiera się z biskupem Wojtyłą na wyprawy kajakowe z młodzieżą. Śledząc kolejne segmenty wystawy, wita nowego papieża na balkonie Bazyliki św. Piotra, przygląda się jego działalności w czasie pontyfikatu, w końcu towarzyszy mu w chorobie i ostatnich chwilach.

Zapraszamy:)

Przedszkolaki w Bibliotece

Więcej o: Przedszkolaki w Bibliotece

Ogólnopolski Tydzień Bibliotek to bardzo dobra okazja, aby przedszkolaki z naszej gminy odwiedziły siedzibę Gminnej Biblioteki Publicznej w Skórcu. W ostatnim tygodniu wizyt było sporo:):):).

Dzieci podzielone na małe grupki (ze względu na limity osób przebywających w bibliotece), a także po uprzedniej rezerwacji czasu przez dyrekcję obejrzały nowy lokal Biblioteki. Panie bibliotekarki przywitały ciepło przedszkolaki, wyjaśniły czym jest biblioteka i jakie zasady w niej panują. Pokazały swoje miejsce pracy, regały, książeczki, pozwoliły przybić pieczątki;).

Uśmiech i energia przedszkolaków rozświetliły mury Biblioteki. Maluchy dostały na pożegnanie kolorowanki z adresem i godzinami otwarcia biblioteki. Obiecały, że wrócą z rodzicami!

Dziękujemy dyrekcji nauczycielom Publicznego Przedszkola w Skórcu, Przedszkola Bunia i Niepublicznego Przedszkola „Słoneczko” za wizytę i wyrazy sympatii. Cieszymy się z współpracy i zapraszamy ponownie!

Foto dziecka – udostępnione za zgodą rodzica (Anna Krasnodębska).

Publiczne Przedszkole w Skórcu
Przedszkole Niepubliczne „Słoneczko”
Przedszkole Bunia

Pamiętajcie, że akcja dla Przedszkolaków „Mała książka – wielki człowiek” wciąż trwa. Mamy do rozdania Wyprawki Czytelnicze i Karty Małego Czytelnika. Kto jeszcze nie odebrał – proszę się zgłosić z dzieckiem.

Zapraszamy!

Kolorowanka dla dzieci

Więcej o: Kolorowanka dla dzieci

Na małych Czytelników w Bibliotece w Skórcu czekają kolorowanki od Biblioteki.

Mogą Państwo też pobrać dla swoich dzieci i wnuków.

Poniżej plik do pobrania.

Zapraszamy!

8 maja Dzień Bibliotekarza i Bibliotek

Więcej o: 8 maja Dzień Bibliotekarza i Bibliotek

Z okazji Święta pracownice Biblioteki otrzymały mnóstwo serdecznych życzeń i niespodzianek – osobiście i telefonicznych!

Dziękujemy wszystkim bardzo cieplutko!

Odwiedziny Pana Wójta Jerzego Długosza

OGŁOSZENIE

W terminie 8 – 15 maja odbywa się Ogólnopolski Tydzień Bibliotek, do którego dołączyła się również Gminna Biblioteka Publiczna w Skórcu.

Zorganizowane są konkursy i niespodzianki oraz posty promujące bibliotekę i czytelnictwo.

Biblioteka w Skórcu zaprasza do udziału w konkursie na logo Gminnej Biblioteki Publicznej w Skórcu.

Przygotowaliśmy również w konkursie na interpretację hasła “Znajdziesz mnie w bibliotece” (w dowolnej formie plastycznej i literackiej).

Zachęcamy także do odwiedzin Biblioteki w tym szczególnym tygodniu!

KONKURS NA LOGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SKÓRCU

Więcej o: KONKURS NA LOGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SKÓRCU

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Skórcu ogłasza konkurs na opracowanie znaku graficznego – logo Gminnej Biblioteki Publicznej w Skórcu. Celem konkursu jest opracowanie oryginalnego projektu znaku graficznego – logo Gminnej Biblioteki Publicznej w Skórcu (GBP w Skórcu) będącego symbolem identyfikacji wizualnej instytucji i przeznaczonego do celów popularyzatorskich, promocyjnych, reklamowych, korespondencyjnych i identyfikacyjnych.

Logo GBP w Skórcu będzie umieszczone na stronie internetowej biblioteki, w materiałach promocyjnych i folderach oraz na plakatach, papierze firmowym, drukach itp.

Logo powinno jednoznacznie kojarzyć się z biblioteką, z miejscowością, książką i kulturą będącymi wyróżnikiem dla regionu Gminy Skórzec.

Logo musi zawierać nazwę instytucji lub jej akronim (GBP w Skórcu). Powinny pojawić się w nim elementy jednoznacznie kojarzące się z biblioteką i książką.

Logo nie może zawierać w sobie herbu gminy Skórzec.

Konkurs jest adresowany do osób zajmujących się projektowaniem reklam, jak i amatorów, pasjonatów, studentów, uczniów oraz dzieci i rodziców. W przypadku udziału w konkursie osób niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda rodziców bądź opiekunów prawnych umieszczona na karcie zgłoszenia.

Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.

Projekty znaku graficznego – logo mogą być wykonane w dowolnej technice (np. rysunek, grafika, prezentacja komputerowa) z użyciem dowolnej ilości kolorów, przy wykorzystaniu dowolnego programu graficznego, z tym zastrzeżeniem, że powinien być czytelny również w wersji czarno-białej.

Projekty logo powinny być przedłożone w wersji papierowej w formacie A4. Dodatkowo uczestnik konkursu może wykonać projekt w wersji elektronicznej zapisanej na płycie CD w jednym z wybranych formatów (PDF, JPG) w rozdzielczości 300 DPI.

Uczestnik konkursu może przesłać więcej niż jeden projekt.

Konkurs trwa od 8 maja do 13 czerwca 2021 roku.

Nagroda główna w wysokości 500 zł brutto, a także uhonorowanie zwycięzcy.

Serdecznie zapraszam do udziału w konkursie, do spróbowania, do kreatywności.

Stworzony przez Państwa znak graficzny może zostać na zawsze logo Gminnej Biblioteki Publicznej w Skórcu. Nasza Biblioteka naprawdę tego potrzebuje;).

Będziemy wdzięczni za każdy przesłany projekt!

Zapraszamy!

Poniżej regulamin konkursu i formularz zgłoszeniowy do pobrania:

KONKURS „ZNAJDZIESZ MNIE W BIBLIOTECE”

Więcej o: KONKURS „ZNAJDZIESZ MNIE W BIBLIOTECE”

Gminna Biblioteka Publiczna w Skórcu dołącza się do XVII Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek.

Hasło tegorocznej edycji to: „Znajdziesz mnie w bibliotece”.

Zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych do udziału w konkursie na interpretację hasła „Znajdziesz mnie w bibliotece”.

Napiszcie, narysujcie, wymalujcie dlaczego warto chodzić do biblioteki, dlaczego warto czytać i co można znaleźć w bibliotece.

Organizatorem konkursu jest Gminna Biblioteka Publiczna w Skórcu.

Celem konkursu jest:

1) promocja czytelnictwa i bibliotek,

2) promocja Gminnej Biblioteki Publicznej w Skórcu,

3) rozwijanie umiejętności plastycznych i literackich uczestników,

4) rozwijanie wyobraźni,

5) rozbudzanie zainteresowań.

Czas trwania konkursu: 8 maja 2021 r. – 30 maja 2021r.

Prace konkursowe będą opublikowane na stronie www.skorzec.bibliotekimazowsza.pl, na profilu Biblioteki na Facebooku.

Konkurs skierowany jest do czytelników Gminnej Biblioteki Publicznej w Skórcu posiadających aktywną kartę biblioteczną i dla mieszkańców Gminy Skórzec bez względu na wiek.

Uczestnik konkursu ma za zadanie wykonać pracę pod tytułem „Znajdziesz mnie w bibliotece” w dowolnej formie plastycznej lub literackiej, a także w dowolnej interpretacji tematu. Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi.

Prace wraz z formularzami zgłoszeniowymi i wymaganymi zgodami oraz oświadczeniami można przynosić osobiście do siedziby Biblioteki, wysłać pocztą na adres Biblioteki lub na adres e-mail: biblskor@op.pl.

Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej

Więcej o: Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej

Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej – polskie święto państwowe obchodzone co roku 13 kwietnia, uchwalone 14 listopada 2007 roku przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej poprzez aklamację, w celu oddania hołdu ofiarom zbrodni katyńskiej.

Dzień Pamięci obchodzony jest w rocznicę opublikowania przez Niemców w 1943 roku informacji o odkryciu w ZSRR masowych grobów oficerów Wojska Polskiego. Związek Radziecki przyznał się oficjalnie do popełnienia zbrodni dopiero po pięćdziesięciu latach od dokonania mordu tj. 13 kwietnia 1990 roku, kiedy to Michaił Gorbaczow przekazał prezydentowi Wojciechowi Jaruzelskiemu listy przewozowe NKWD z obozów w Kozielsku i Ostaszkowie oraz spis jeńców obozu w Starobielsku[3]. Od tego dnia, Dzień Pamięci obchodzono przez kilkanaście lat, jako Światowy Dzień Pamięci Ofiar Katynia.
Zapraszamy do Biblioteki do wypożyczania książek o wydarzeniach w Katyniu.

Życzenia

Więcej o: Życzenia

Zdrowych, radosnych Świąt Wielkanocnych, pełnych dobrych chwil i czasu na odpoczynek.

Niech Zmartwychwstały Chrystus błogosławi Państwu.

Życzymy także czasu na czytanie książek!

Z pozdrowieniami – Olga Gajo.

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Skórcu

Dziękujemy Przyjaciołom Biblioteki za piękne stroiki, kwiaty i kartki wielkanocne, które otrzymaliśmy!

Radują nasze serca!

Otwarcie Biblioteki 29 marca

Więcej o: Otwarcie Biblioteki 29 marca

Kochani Czytelnicy, mamy dobre wiadomości! 😀

Gminna Biblioteka Publiczna w Skórcu otwarta od 29 marca!

Zapraszamy do nowego lokalu na ul. Siedleckiej 9!

Ze względu na obostrzenia uroczyste otwarcie nastąpi po 10 kwietnia. Jednak dla Czytelników otwieramy się już w poniedziałek 29 marca.

Do 9 kwietnia 2021 roku biblioteki publiczne i naukowe we wszystkich województwach mogą udostępniać zbiory pod warunkiem zapewnienia, aby w pomieszczeniu dostępnym dla osób korzystających ze zbiorów biblioteki przebywała jednocześnie nie więcej niż 1 osoba na 15 m2 powierzchni takiego pomieszczenia, z wyłączeniem bibliotekarzy.

CZYLI W BIBLIOTECE MOŻE PRZEBYWAĆ MAKSYMALNIE 5 OSÓB.

Zapraszamy😍🥰

P.S. Specjalnie nie wstawiamy zdjęcia jak jest w środku…

Odwiedźcie nas, to zobaczycie;) Dajcie znać, czy się Wam podoba!

Skórzec, ul. Siedlecka 9

Nowe rozporządzenie

Więcej o: Nowe rozporządzenie

Na podstawie § 28 ust. 6 i ust. 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii oraz rozporządzeń zmieniających (z 10 marca 2021 r. i 11 marca 2021 r.) do 2️⃣8️⃣ marca 2021 roku w bibliotekach publicznych w 4 województwach:

▪lubuskim,

▪mazowieckim,

▪pomorskim

▪warmińsko-mazurskim,

wprowadzono zakaz:

⛔️ organizacji wydarzeń z udziałem publiczności

⛔️ udostępniania zbiorów czytelnikom i użytkownikom wewnątrz budynków (czytelnie, wypożyczalnie) Wolno jedynie prowadzić działania online oraz udostępniać zbiory w formie bezkontaktowej na zewnątrz budynków, z zachowaniem odpowiednich wymogów sanitarnych.

🌺

Kochani Czytelnicy – ze względu na przeprowadzkę do nowego lokalu (ul. Siedlecka 9) Gminna Biblioteka Publiczna w Skórcu jest nieczynna właśnie do 28 marca (wstrzeliłyśmy się🙃).

Można udostępniać zbiory na zewnątrz.

W razie pilnej potrzeby (lektury itp) mogą Państwo do nas napisać na Messengerze lub wysłać maila na biblskor@op.pl.

Telefon w nowym lokalu będzie założony lada dzień;).

Rezerwacje naszykujemy i wystawimy/przekażemy.

Mimo zamknięcia, pamiętamy, że jesteśmy dla Was!

Finał Konkursu „Kobieta z Książką”

Więcej o: Finał Konkursu „Kobieta z Książką”

Szanowni Państwo, ogłaszamy finał konkursu fotograficznego „Kobieta z książką”, organizowanego przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Skórcu.📸

Zdjęcia do Biblioteki napływały drogą elektroniczną od 22 lutego do 7 marca 2021 roku. Wszystkie piękne, zgodne z tematyką, pokazujące kobiecość, mądrość, estetykę.

Promują czytelnictwo, pokazują pasję i miłość do książek. Jak napisał Jerzy Pilch:

Można zakochać się w kobiecie, która nie lubi książek? Można, ale po co? Kto przy zdrowych zmysłach zakochuje się w kobiecie, która nie lubi książek?

— Jerzy Pilch

Przechodząc do meritum! Komisja konkursowa w składzie:

 • Olga Gajo – dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Skórcu,
 • Arkadiusz Dołęga – dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Skórcu, jednogłośnie zdecydowała, że nagrodę główną w konkursie „Kobieta z książką” otrzymuje pani Katarzyna Zdanowska.

Serdecznie gratulujemy!

💕

Zdjęcia, które przesłała, są przepiękne! Widać zaangażowanie i przygotowanie do zdjęć. Brawa za odwagę w pozowaniu! Można zauważyć piękną osobowość, charakter i wyjątkowy klimat.

Dla zwycięzcy konkursu mamy nagrodę główną – niespodziankę.

Pani Paulina Radzikowska Fotografia zaprasza Panią Katarzynę na sesję zdjęciową w swoim studiu!

Pozostałym osobom również gratulujemy! Zdjęcia są naprawdę przepiękne, klimatyczne!

Każda z osób biorąca udział w konkursie otrzyma książkę i dyplom pamiątkowy.

Po odbiór nagród zapraszamy od 11 marca już w nowym lokalu Biblioteki na ul. Siedleckiej 9.

Zobaczcie i polubcie piękną kobiecą galerię mieszkanek Gminy Skórzec!

Wszystkiego najlepszego w Dniu Kobiet!

🌺

Katarzyna Jastrzębska

Aleksandra Strzalińska – rewelacyjna!

Emilia Wołosiak

Nasz Rodzynek – Franek Strzaliński

Wszystkim uczestnikom Konkursu dziękujemy i serdecznie gratulujemy!

Odbiór nowego lokalu Biblioteki

Więcej o: Odbiór nowego lokalu Biblioteki

Dnia 23 lutego 2021 roku nastąpił odbiór nowego lokalu Gminnej Biblioteki Publicznej w Skórcu.

Siedziba Biblioteki będzie znajdowała się  na ul. Siedleckiej 9 w zachodniej części budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Skórcu. Duże pomieszczenie sali lekcyjnej na parterze przekształcono na bibliotekę gminną z oddzielnym wejściem, widocznym od ulicy, dostępnym dla osób niepełnosprawnych. W obrębie sali wydzielono pomieszczenie socjalne i sanitarne dla pracowników.

Nowe pomieszczenie biblioteki jest jasne, z dużą ilością okien, przestronne.

Zakupiono regały dziecięce i nowe krzesła, planowany jest kąt malucha, wypożyczalnia książek i audiobooków, a także miejsce na czytelnię.

Metraż wynosi 83 m2 .

Wartość inwestycji to około 160 tysięcy złotych – projekt, przebudowa pomieszczenia, dostosowanie do nowego sposobu użytkowania, sieci, instalacje i urządzenia cieplne, wentylacyjne, gazowe , wodociągowe i kanalizacyjne, a także wykończenie wnętrz.

Koszty pokryła w całości Gmina Skórzec.

W marcu nastąpi przeprowadzka Biblioteki.

Biblioteka będzie nieczynna w dniach 5 – 26 marca 2021 roku.

O ewentualnych zmianach terminów będziemy informować w oddzielnych postach.

Zachęcamy do obserwowania strony Biblioteki www.skorzec.bibliotekimazowsza.pl i na Facebooku Gminna Biblioteka Publiczna w Skórcu.

Komisja odbioru lokalu: od prawej – pan wójt Jerzy Długosz, sekretarz Gminy Anna Kamińska, dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Skórcu Olga Gajo, Marta Sikorska – podinspektor ds. zamówień publicznych,
Przestrzeń Biblioteki robi wrażenie!
Inspekcja!
Przed wejściem

Konkurs fotograficzny KOBIETA Z KSIĄŻKĄ

Więcej o: Konkurs fotograficzny KOBIETA Z KSIĄŻKĄ

Z okazji zbliżającego się Dnia Kobiet Gminna Biblioteka Publiczna w Skórcu organizuje konkurs fotograficzny KOBIETA Z KSIĄŻKĄ.

🥰

Interpretacja tematu dowolna.

Nie musi być widać twarz – chodzi o uchwycenie kobiecości, tego jak książki są ważne dla kobiet, jaką dają radość. Liczymy na spostrzegawczość, wrażliwość, kreatywność, oryginalność i… poczucie humoru.

Do konkursu zapraszamy także Panów – najważniejszy jest temat zdjęć!

Niech udział w tym konkursie będzie formą fotograficznej zabawy😀

Zdjęcia zostaną wyeksponowane w nowym lokalu Biblioteki w Skórcu, a także na stronie Biblioteki.

Najciekawsze z nich zostaną nagrodzone.

Konkurs trwa od 23.02.2021 do 7 marca 2021 roku.

Prace przesyłamy drogą elektroniczną: e-mail: biblskor@op.pl lub za pośrednictwem Facebooka Biblioteka w Skórcu.

Wysyłamy max 5 fotografii.

Zapraszamy!

Do pobrania:

DZIEŃ KOTA W BIBLIOTECE W SKÓRCU

Więcej o: DZIEŃ KOTA W BIBLIOTECE W SKÓRCU

Czy są wśród Was fani kotów?

Na Czytelników czekają książki o tych ważnych domownikach 😊 – o pielęgnacji, a także bajeczki, których bohaterem jest Kicia Kocia 😊

Zapraszamy!

🐈„– Nie wiedziałam, że Koty z Cheshire zawsze się uśmiechają, szczerze mówiąc, nie wiedziałam, że koty w ogóle mogą się uśmiechać.

– Wszystkie mogą – powiedziała Księżna – a prawie wszystkie to robią.”

Lewis Carroll, Alicja w Krainie Czarów

🐈„Nie wiadomo, dlaczego wszyscy mówią do kotów „ty”, choć jako żywo żaden kot nigdy z nikim nie pił bruderszaftu.”

Michaił Bułhakow, Mistrz i Małgorzata

🐈„Wiecie jak to jest z kotami: nie mają właścicieli, tylko służbę”

Phyllis Christine Cast, Wybrana

Najlepsze w 2020 roku

Więcej o: Najlepsze w 2020 roku

Rok 2020 już się skończył, na dobre rozpoczął się nowy 2021 rok. Nadeszła pora na podsumowanie w Gminnej Bibliotece Publicznej w Skórcu. Zobaczcie!

TOP 2020

KSIĄŻKA DLA DOROSŁYCH:

 • „Głosy z zaświatów”, R. Mróz,
 • „Echo z otchłani”, R. Mróz, „
 • „Życie Cię kocha, Lili”, A. Harłukowicz-Niemczynow,
 • „Niewierna”, A. Fiałkowska-Niewiadomska,
 • „Jedyne dziecko”, S.A. Denzil,
 • „Rana”, W. Chmielarz ,
 • „Dziewczyny z Ogrodu Rozkoszy”, E. Formella
 • „Wioska kłamców”, H. Greń,
 • „Gruzińskie wino”, A. Pilip,

KSIĄŻKA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY:

 • „Sposób na Elfa”, M. Pałasz,
 • „Dziewczynka z parku”, B. Kosmowska,
 • „Szkoła latania” J. Christa,
 • „Księżniczka Lilifi”, B. Nuppeney,
 • „Drużyna z Zatoki Przygód”

NAJPOPULARNIEJSI AUTORZY (kolejność alfabetyczna):

 • Chmielarz Wojciech,
 • Czornyj Max,
 • Ćwirlej Ryszard,
 • Greń Hanna,
 • Michalak Katarzyna,
 • Mróz Remigiusz,
 • Musso Guillaume,
 • Paszyńska Maria,
 • Steel Danielle,
 • Świętek Edyta,

Oprócz tego przybyło:

NAJLEPSZY CZYTELNIK W KATEGORII DOROSŁYCH:

Elżbieta Pypowska z Dąbrówki Stany

NAJLEPSZY CZYTELNIK W KATEGORII DZIECI:

Aleksandra Strzalińska z Dąbrówki Ług

Serdeczne gratulacje dla Czytelniczek! Proszę o zgłoszenie się po pamiątkowe dyplomy i upominki.

W podsumowaniu chciałabym wspomnieć o Czytelnikach, którzy przychodzą do Biblioteki całymi rodzinami.

Czytający rodzice mają ogromny wpływ na dzieci, które często by same nie przyszły do Biblioteki. Cieszy nas zamiłowanie do książek, zaangażowanie, czynny udział w konkursach. Raduje uśmiech jaki wnoszą w nasze mury. Takich rodzin w Bibliotece jest wiele, ale poniżej podaję te o najwyższej frekwencji czytelniczej. Dziękujemy!

NAJCZĘŚCIEJ CZYTAJĄCE RODZINY W BIBLIOTECE:

Pani Agnieszka Strzalińska z dziećmi,

Pani Agnieszka Kulik z dziećmi,

Pani Katarzyna Twarowska z dziećmi,

WYDARZENIA w BIBLIOTECE:

 • warsztaty komiksowe dla dzieci i młodzieży przeprowadzone przez Zbigniewa Masternaka (13.02.2020 r.)
 • wystawa w Sanktuarium Krzyża Świętego w Skórcu pt. „Karol Wojtyła. Narodziny” w maju 2020 roku z okazji 100-tnej rocznicy urodzin Jana Pawła II.
 • spotkanie autorskie z panią Ireną Groblewską-Andrzejewską, poetką, scenarzystką, reżyserką i specjalistką PR mieszkającą w pobliskiej Emilianówce oraz z jej przyjaciółką Niną Czerkies (12.08.2020 r)
 • Narodowe Czytanie „Balladyny” Juliusza Słowackiego w Skórcu,
 • Konkursy plastyczne i literackie: „Wymarzona Biblioteka”,
  „Wakacje z książką”, „Miłość w czasach zarazy”, Konkurs Wiedzy o Janie Pawle II dla uczniów klas 4-8 szkół podstawowych (udział wzięło w nim ponad 100 uczniów), które cieszyły się sporą popularnością a każda praca plastyczna została nagrodzona.

Gminna Biblioteka Publiczna w Skórcu bierze udział w Programie Wieloletnim „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” . W ramach programu dostaliśmy dotację 12 000 zł na zakup nowości wydawniczych, przy wkładzie własnym również 12 000 zł.

Oprócz tego od Biblioteki Powiatowej otrzymaliśmy w darze również 1000 zł na nowości.

Z Instytutu Pamięci Narodowej w ramach projektu „Biblioteka na to czeka” GBP w Skórcu dostała publikacje wydane przez IPN o wartości 1084 zł.

Podsumowując – wartość księgozbioru wzrosła o 26 tysięcy złotych.

Dużą popularnością cieszyła się ogólnopolska akcja „Mała książka – wielki człowiek”, w ramach której każdy przedszkolak, który zgłosił się do Biblioteki otrzymał Wyprawkę Czytelniczą i Kartę Małego Czytelnika. Za każdą wizytę w bibliotece, zakończoną wypożyczeniem minimum jednej książki z księgozbioru dziecięcego, Mały Czytelnik otrzyma naklejkę, a po zebraniu dziesięciu zostanie uhonorowany imiennym dyplomem potwierdzającym jego czytelnicze zainteresowania. Pierwsze dyplomy już wydane!

Rok 2020 to też rok, w którym Gminna Biblioteka Publiczna w Skórcu zaistniała wyraźniej w internecie. Założenie profilu na Facebooku spotkało się z pozytywną reakcją Czytelników i mieszkańców gminy Skórzec. Na stronę wrzucane były zdjęcia nowości książkowych, informacje o wydarzeniach, konkursach, posty tematyczne i relacje. Pomogło to też utrzymać kontakt w czasie pandemii i przymusowego zamknięcia Biblioteki. Bardzo dużo Czytelników rezerwuje przez Messengera książki, przedłuża termin zwrotu, składa zapytania, przesyła informacje i prace konkursowe.

Moim marzeniem było założenie strony Gminnej Biblioteki Publicznej w Skórcu, dostępnej, przejrzystej, z katalogiem.

Stronę www.skorzec.bibliotekimazowsza.pl dofinansowała Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy – Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego – jej założenie i koszty obsługi informatycznej. Na stronie będą znajdowały się ogłoszenia, relacje z wydarzeń w bibliotece, informacje o książkach, a także katalog online biblioteki w Skórcu (dodatkowo katalog centralny powiatu i katalog biblioteki wojewódzkiej). Strona została opracowana w ramach projektu Polska Akademia Dostępności realizowanego przez Fundację Widzialni i Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Strona jest nadal w budowie, będą jeszcze zmiany, ale już się cieszymy.

W listopadzie w czasie zamknięcia Biblioteki z powodu pandemii zaoferowaliśmy Czytelnikom kody na platformę Legimi. Czytelnicy, którzy zgłosili się po kody, mogli za darmo korzystać z e-booków i audiobooków na tej platformie. Cieszyły się sporym zainteresowaniem.

Z początkiem 2020 roku powstał w Skórcu Gminny Ośrodek Kultury w Skórcu, z którym Biblioteka współpracuje i realizuje wspólne projekty.

Natomiast na 2021 rok jest wiele planów…

Jeden z największych – przeprowadzka Biblioteki do nowego lokalu! Siedziba będzie znajdowała się na ulicy Siedleckiej 9, w budynku szkoły, NA PARTERZE.

Metraż niestety nie będzie wiele większy, ale ogromnym plusem jest to, że Biblioteka będzie dostępna – dla osób niepełnosprawnych, starszych, rodziców z dziećmi, przedszkolaków. Wejście będzie od frontu, widoczne z głównej ulicy. Pomieszczenie jest jasne, z dużą ilością okien, będzie kąt malucha i regały dziecięce, a także miejsce na czytelnię.

W tej chwili trwa remont, później będzie odbiór robót i czekanie na pozwolenie na użytkowanie lokalu.

Terminy ogłoszę wkrótce.

Trochę to jeszcze potrwa, ale już wiosną Biblioteka będzie witać Czytelników i przyjaciół w nowych progach!

Mam nadzieję, że rok 2021 będzie zdrowy, pełny miłych, inspirujących spotkań, uśmiechu.

Będą wystawy, będą konkursy, wydarzenia kulturalne, nowości.

Jesteśmy otwarci na pomysły, propozycje czytelnicze, dobre hasła.

Piszcie, dzwońcie, przychodźcie. Zapraszamy wszystkich w każdym wieku.

Do miłego zobaczenia!

Olga Gajo

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Skórcu

Akcja „Książka dla Seniora”

Więcej o: Akcja „Książka dla Seniora”

Gminna Biblioteka Publiczna w Skórcu włączyła się do akcji „Książka dla Seniora” zorganizowanej przez panią Joannę Domańską.

Celem akcji było zorganizowanie biblioteczki dla podopiecznych Zakładu Opiekuńczego-Leczniczego i Dziennego Domu Opieki w Oleśnicy. Pani Joanna, która pracuje w tej placówce zgłosiła potrzebę uzupełnienia księgozbioru i umilenia czasu seniorom tam przebywającym.


Biblioteka w Skórcu zaproponowała zbiórkę książek w siedzibie Biblioteki. Mieszkańcy Gminy Skórzec i Czytelnicy mogli zostawić tutaj książki, których nie potrzebują i chcą przekazać dalej.

Dnia 3.02.2021 roku przekazaliśmy pani Joannie Domańskiej ponad 300 książek! Staraliśmy się, aby były w bardzo dobrym stanie, nie zniszczone. W pudełkach znalazły się powieści nowe i klasyka literatury. Nie zabrakło książek religijnych i poradników.


Gminna Biblioteka Publiczna w Skórcu składa serdeczne podziękowania za zaangażowanie i udział w akcji „Książka dla Seniora”.
Szczególnie dziękujemy panu Tomaszowi Skórze i jego znajomym, pani Zofii Jagiełło i Zespołowi Oświatowemu w Żelkowie- Kolonii, pani Dorocie Miłkowskiej, panu Benonowi Kukli, pani Katarzynie Lech.
Dziękujemy wszystkim osobom, które dołożyły swoją cegiełkę do akcji – nie w sposób wymienić wszystkich!

Dziękujemy również klasie 2 B i pani Urszuli Sitarz z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Skórcu za pudełko książek!


Razem stworzyliśmy biblioteczkę, z której będą mogli korzystać podopieczni ZOL-u i Dziennego Domu Opieki w Oleśnicy.


Każda książka zyskała nowe życie.
Dziękujemy!
Cieszymy się, że mogliśmy na Państwa liczyć, a takie akcje dają nam i obdarowanym dużo radości.

Finał konkursu plastycznego „Książka z zimą”

Więcej o: Finał konkursu plastycznego „Książka z zimą”

W konkursie wzięły licznie udział dzieci, młodzież i dorośli.

Interpretacja tematu była dowolna, sposób wykonania pracy plastycznej – również.

Uczestnicy konkursu ogromnie zaskoczyli nas swą kreatywnością i pięknym wykonaniem pracy!

Poniżej ogłosimy zwycięzców w swojej kategorii wiekowej, ale ogłaszamy, że dla WSZYSTKICH osób, które wzięły udział w konkursie będą nagrody książkowe i dyplomy.

Każda praca jest wykonana pięknie! 😍😍😍

Doceniamy poświęcony czas i kreatywność.

Po nagrody i dyplomy pamiątkowe prosimy zgłosić się do Biblioteki od piątku 22.01.2020 r. Ze względu na pandemię, nie możemy organizować gali wręczenia nagród, ale postaramy się, aby było miło.

Zwycięzcy w swojej kategorii wiekowej:

0-7 lat: Oliwia Dąbrowska

8-14 lat : Emilia Pucyk

15 i wzwyż : Anna Myrcha.

Kolejność prac losowa – patrzcie i podziwiajcie☺

Brawa dla wszystkich utalentowanych uczestników Konkursu!

Serdecznie dziękuję również rodzicom i paniom z Publicznego Przedszkola w Skórcu, którzy zachęcili swe dzieci do udziału w konkursie.

Dziękuję i pozdrawiam!

Olga Gajo – Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Skórcu

Galeria prac konkursowych:

18 stycznia Międzynarodowy Dzień Kubusia Puchatka

Więcej o: 18 stycznia Międzynarodowy Dzień Kubusia Puchatka

18 stycznia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Kubusia Puchatka!Ten dzień jest doskonałą okazją do przypomnienia sobie o tym niezwykłym bohaterze i przeczytania opowiadań dziecku lub powrócenia samemu do ciepłych historii. W końcu warto jest mieć potem Co Powiedzieć…

Zapraszam do Biblioteki w Skórcu, gdzie czeka na Was cała półka książek o tym sympatycznym Misiu.

Jakie są Wasze ulubione cytaty? Zobaczcie poniżej!

………………………

– Kubusiu, jak się pisze MIŁOŚĆ? – Prosiaczku, MIŁOŚĆ się nie pisze, MIŁOŚĆ się czuje.

Czasami – powiedział Kubuś – najmniejsze rzeczy zajmują najwięcej miejsca w twoim sercu.

– Jaki dziś dzień? – zapytał Puchatek. – Dziś – odpowiedział Prosiaczek. Na to Puchatek: – To mój ulubiony dzień.

To co sprawia, że jestem inny, to rzeczy, które sprawiają, że jestem sobą.

– O, Królik jest mądry – powiedział Puchatek w zamyśleniu. – Tak – przyznał Prosiaczek – Królik jest mądry. – I ma Rozum – rzekł Puchatek. – Tak – zgodził się Prosiaczek – Królik ma Rozum. Nastąpiło długie milczenie. – I myślę – ciągnął Puchatek – że on właśnie dlatego nigdy nic nie rozumie.

Wypadki to zabawne rzeczy. Nigdy ci się nie przytrafiają, dopóki się nie przytrafią.

Dzień bez przyjaciela to jak dzbanek, w którym nie została nawet kropelka miodu.

Ludzie mówią, że nic nie jest niemożliwe, ale przecież nic to ja robię codziennie.

Jestem bardzo szczęśliwy, bo mam kogoś, kto sprawia, że ciężko jest powiedzieć “do widzenia”.

Przyjacielu, jeśli będzie ci dane żyć sto lat, to ja chciałby żyć sto lat minus jeden dzień, abym nie musiał żyć ani jednego dnia bez ciebie.

Sztuka dawania podarunku polega na tym, aby ofiarować coś, czego nie można kupić w żadnym sklepie.

Miłość to czasem kilka kroków w tył, aby uszczęśliwić osobę, którą kochasz.

Nie możesz stanąć w jednym punkcie w lesie i czekać aż inni do Ciebie przyjdą. Sam musisz do nich czasem wyjść.

Czasami lubisz kogoś zbyt mocno. I to się nazywa miłość.

…………………………………………

A wiecie, że…

🐻Kubuś Puchatek jest tak naprawę… dziewczynką. W oryginale Kubuś Puchatek nazywa się Winnie the Pooh, a to jest imię żeńskie.

🐻Kubuś Puchatek ma w Warszawie ulicę swojego imienia. Znajduje się ona na Śródmieściu. Z czasem ulice o tej bajkowej nazwie zaczęły się także pojawiać w innym miastach Polski.

🐻Wiele miejsc z przygód Kubusia Puchatka istnieje naprawdę w lesie Ashdown w Sussex (Anglia), gdzie swój domek miał autor jego przygód. Większość z tych miejsc ma jednak zmienione nazwy. Na przykład Stumilowy Las to tak naprawdę las Pięćsetakrowy.

🐻W Wielkiej Brytanii rozgrywane są mistrzostwa świata w jednej z ulubionych zabaw Kubusia i przyjaciół. Zawody polegają na wrzucaniu kijków z mostu do rzeki i sprawdzaniu, który szybciej dopłynie do mety.

Christopher Robin, czyli Krzyś w polskiej wersji nazywa się tak samo jak syn autora (A.A. Milne) historii o Kubusiu Puchatku. Plotka głosi, że prawdziwy Christopher nie był z tego faktu zbyt zadowolony.

🐻Z kolei inspiracją do imienia i postaci tytułowego misia był czarny niedźwiadek żyjący w Londyńskim Zoo, którego bardzo lubił syn A.A. Milne.

🐻Pierwsza książka z przygodami Kubusia Puchatka została opublikowana 14 października 1926 i niemal od razu stała się hitem sprzedaży. W samej Wielkiej Brytanii sprzedano 35 000 kopii, a w USA ponad 150 000.

🐻Na świecie sprzedano już ponad 50 milionów książek z przygodami Kubusia Puchatka. To zdecydowanie więcej niż Polska ma mieszkańców….

🐻

Zapraszamy do Biblioteki 😊😊😊

Gminna Biblioteka Publiczna w Skórcu,

Ul. Siedlecka 3,

Poniedziałek, środa, piątek: 8-16

Wtorek, czwartek: 11-19

Akcja „Książka dla seniora”

Więcej o: Akcja „Książka dla seniora”

Pragniemy stworzyć biblioteczkę, z której mogliby korzystać podopieczni ZOL-u i Dziennego Domu Opieki w Oleśnicy.

Więc jeśli posiadasz książkę, którą już przeczytałeś/aś , a jest w dobrym stanie:

NIE WYRZUCAJ JEJ !

PODARUJ JĄ NASZYM SENIOROM

W ten sposób Twoja książka zyska NOWE ŻYCIE.

Sprawisz przyjemność starszym osobom

i pośrednio wezmiesz udział w BIBLIOTERAPII.

Zapraszamy do udziału w akcji!

Książki można zostawić w Bibliotece – jest specjalne pudełko na nie!

Do góry